Miten mikrobit voivat auttaa vähentämään öljypohjaisten kemikaalien tuotantoa?

Jotkin haasteet ovat liian suuria vain yhden tieteenalan ratkaistaviksi, sanoo tieteidenvälisessä tutkimusryhmässä työskentelevä synteettisen kemian professori Jan Deska.

Mitä tutkit?

Olen kemisti, joka etsii uusia ratkaisuja luonnollisten järjestelmien hyödyntämiseen kemikaalien tuotannossa. Kaikkien eliöiden soluissa tapahtuu jatkuvasti lukemattomia kemiallisia muutoksia. Nämä muutokset eivät kuitenkaan tuota teollisessa tuotannossa olennaisia, esimerkiksi lääkkeiden tai muovien valmistamisessa tarvittavia kemikaaleja.

Siksi kehitämme menetelmiä muokata mikrobeja niin, että niiden käyttö vastaa käsitystämme hyödyllisistä tuotteista. Tällaisessa biologisessa tuotannossa räätälöidyt pieneliöt kasvavat yksinkertaisilla ja luonnollisilla ravintoaineilla bioreaktorin valvotussa ympäristössä. Biologinen tuotanto voi tarjota houkuttelevan vaihtoehdon nykyiselle öljypohjaiselle kemikaalien tuotannolle.

Mihin ja miten tutkimusaiheesi vaikuttaa?

Fossiilisista luonnonvaroista irtautuminen on ilman muuta vuosisadan suurin haaste. Kuljetusalalla on jo kelvollisia vaihtoehtoja öljyn ja kaasun korvaamiseen. Silti edelleenkään ei tiedetä, mistä saadaan tiettyjä arkielämässä tarvittavia kemiallisia tuotteita, jos ne eivät ole enää lähtöisin öljynjalostamolta. 

Tutkimusryhmäni tarkastelee hyvin perustavanlaatuisia tieteellisiä haasteita. Samalla kuulumme yhteisöön, jonka ponnistukset toivottavasti tuottavat tulevaisuuden ympäristöä säästävässä ja hiilineutraalissa kemikaalituotannossa tarvittavia teknisiä ratkaisuja.

Mikä alallasi inspiroi sinua erityisesti juuri nyt?

Kaikki tutkimuskysymyksemme sijoittuvat kemian ja elämäntieteiden yhtymäkohtaan. Siksi tutkimusryhmäni koostuukin asiantuntijoista, joilla on tietämystä kemiallisesta synteesistä, mikrobiologiasta, analyysista ja genetiikasta.

Näin monitieteisessä ympäristössä opin itsekin joka päivä jotakin uutta. Yritän välittää tämän viestin myös opiskelijoilleni: olkaa kiinnostuneita myös muista kuin omasta alastanne ja tulkaa tärkeiksi osiksi palapeliä, jolla ratkaistaan yksittäisille tieteenaloille liian suuria tieteellisiä haasteita.

 

Jan Deska on synteettisen kemian professori matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa.

Tutustu muihin uusiin professoreihin.