Kaupunkimeteorologian mittaukset ja mallintaminen auttavat kaupunkeja pääsemään ilmastotavoitteisiin

Professori Leena Järvi haluaa tuoda tutkimustiedon ilmalaadusta ja hiilinieluista kaupunkilaisten käyttöön.

Mitä tutkit?

Kaupunkien vuoropuhelua ilman kanssa. Tutkin mittauksien ja mallintamisen keinoin, kuinka kaupungit hengittävät hiilidioksidia ihmisperäisten päästöjen kautta, ja toisaalta kuinka kaupungin puistot, puut ja nurmikot sitovat hiilidioksidia. Lisäksi tutkin, kuinka maankäyttö ja kaupunkisuunnittelu vaikuttavat kaupungin paikallisiin ilman lämpötiloihin ja ilmanlaatuun. 

Mihin ja miten tutkimuksesi vaikuttaa?

Tutkimukseni aihe vaikuttaa kaikkiin kaupunkilaisiin, sillä tutkimus voi vaikuttaa siihen miltä kaupungit tulevaisuudessa näyttävät. Ryhmäni on tutkinut muun muassa kuinka katupuiden sijoittelulla tai kortteleiden muodolla voimme vaikuttaa katutason ilmanlaatuun, tai millä keinoilla puutarhuri saa lisättyä hiilinieluja omassa puutarhassaan tai kaupungit julkisilla viheralueillaan.

Mikä alallasi inspiroi sinua erityisesti juuri nyt?

Käynnissä oleva ICOSCities-hanke, jossa tutkitaan, kuinka kaupunkien päästöjä ja nieluja tulisi mitata ja mallittaa, jotta ne tukisivat parhaiten Euroopan kaupunkien ilmastotavoitteiden saavuttamista. Euroopan Unionin rahoittaa hanketta, ja pilottikaupungit ovat Pariisi, Zürich ja München. Helsinki on mukana niin kutsuttuna seuraajakaupunkina. Tämä on hieno mahdollisuus tuoda tutkimustietoa suoraan kaupunkien ja kaupunkilaisten käyttöön.

 

Leena Järvi on kaupunkimeteorologian professori matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa.

Tutustu muihin uusiin professoreihin.