Maaperän tasapainoinen toiminta on hyvinvoinnin edellytys

Jussi Heinonsalo tutkii erityisesti juurten ja mikrobien vaikutusta maaperään. Ne voivat joko helpottaa tai pahentaa ilmastonmuutoksen vaikutuksia.

Mitä tutkit?

Tutkin maaperän hiilivarastoja, hiilen kiertoa ja niihin vaikuttavia prosesseja. Erityisesti olen kiinnostunut kasvien juurten ja mikrobien vaikutuksesta maaperäekosysteemin toimintaan.

Kasvit tuottavat yhteyttäessään hiiliyhdisteitä, joista osa päätyy suoraan juurieritteinä maaperämikrobiston ja maaperän eliöstön käyttöön, osa vasta karikkeen kautta. Kasvit ja maaperän eliöstö ovat tiiviisti vuorovaikutuksessa, ja niiden merkitys maaperän toiminnalle on erittäin suuri.  

Mihin ja miten tutkimuksesi aihe vaikuttaa?

Maaperän kunto ja maaperäprosessien tasapainoinen toiminta on hyvinvointimme edellytys, sillä niin metsä- kuin maatalousekosysteemissä kasvien kasvu riippuu maan kasvukunnosta. Maaperä tarjoaa monia ihmiskuntaa auttavia ekosysteemipalveluita, ja hiilen varastointi on yksi näistä. Maaperäprosessien ymmärrys on siis kaikkien kannalta tärkeää.

Teemme tutkimusyhteistyötä sekä ilmastotutkijoiden että mallintajien kanssa, sillä maaperän toiminnan ymmärtäminen on keskeistä myös ilmastokysymyksiä ratkaistaessa. Maaperän vaste muuttuviin ilmasto-olosuhteisiin voi joko helpottaa tai pahentaa ilmastonmuutoksen vaikutuksia. 

Mikä alallasi inspiroi sinua erityisesti juuri nyt?

Ajankohtaisuus. Biotalouden, niin metsä- kuin maataloudenkin, merkitys on noussut uudelleen ihmiskunnan kohtalonkysymykseksi. Biotalous voi olla kestävää vain, jos luonnon monimuotoisuuden lisäksi myös maaperän toiminta huomioidaan. Tutkimustietoa tarvitaan päätöksenteon tueksi ehkä enemmän kuin koskaan. 

 

Jussi Heinonsalo on metsämaatieteen professori Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa.

Tutustu muihin uusiin professoreihin.