Markku Ollikainen jatkaa Suomen ilmastopaneelin puheenjohtajana

Helsingin yliopistosta paneeliin valittiin lisäksi professori Sirkku Juhola, apulaisprofessori Annukka Vainio ja akatemiaprofessori Timo Vesala.

Valtioneuvosto on nimittänyt professori Markku Ollikaisen maatalous-metsätieteellisestä tiedekunnasta jatkamaan Suomen ilmastopaneelin puheenjohtajana kaudella 1.1.2020–31.12.2023. Ollikaisen lisäksi ilmastopaneeliin nimitettiin professori Sirkku Juhola bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnasta, apulaisprofessori Annukka Vainio maatalous-metsätieteellisestä tiedekunnasta ja akatemiaprofessori Timo Vesala matemaattis-luonnontieteellisestä tiedekunnasta.

Paneeliin nimitetyistä 15 jäsenestä kymmenen oli uusia.  Paneelin jäsenet valittiin korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten ehdottamien henkilöiden joukosta. Ehdotuksia tuli yhteensä 60.

 

   

Markku Ollikainen, kuva: Linda Tammisto

Sirkku Juhola, kuva: Maarit Kytöharju

Annukka Vainio

Timo Vesala, kuva: Veikko Somerpuro