Helsingin yliopisto osallistuu globaalien kestävyysongelmien ratkaisemiseen perustamalla kestävyystieteen instituutin

Ilmastonmuutos, köyhyys, kaupungistuminen ja luonnon monimuotoisuuden ehtyminen ovat aikamme akuutteja kestävyysongelmia, joiden ratkaiseminen vaatii ratkaisuhakuista ja tieteidenvälistä tutkimusta. Helsingin yliopiston kestävyystieteen instituutti (HELSUS) vastaa haasteeseen palkkaamalla 10 uutta professoria ja yhdistämällä lähes 200 tutkijaa kuudesta eri tiedekunnasta.

Kestävyystiede on uusi tieteenala Helsingin yliopistossa. Se pyrkii ratkomaan maailmanlaajuisia kestävyysongelmia, kuten ilmastonmuutokseen, köyhyyteen tai luonnon monimuotoisuuden vähenemiseen liittyviä monimutkaisia kysymyksiä. Lähestymistapa on tieteidenvälinen ja ratkaisukeskeinen – mukaan otetaan asiantuntijoita laajalti läpi yliopiston, valtion tutkimuslaitosten ja yksityisten yritysten. Instituutin johtaja Jari Niemelä korostaa uuden lähestymistavan välttämättömyyttä

– Yhteiskuntamme globaalit haasteet ovat yhä monimutkaisempia. Tarvitsemme eri alojen tiiviimpää ja syvällisempää yhteistyötä niiden ratkaisemiseksi.

Helsingin yliopiston Kestävyystieteen instituutin tutkimus keskittyy erityisesti kaupunkien, globaalin etelän ja arktisten alueiden tutkimukseen, kestävän kulutuksen ja tuotannon järjestelmiin sekä kestävyystieteen teoriaan ja menetelmiin.

Kymmenen uutta professoria

Helsingin yliopisto haluaa profiloitua aktiivisena kestävyysongelmien ratkaisijana. Kestävä kehitys onkin valittu yhdeksi yliopiston strategiakauden 2017–2020 tärkeimmistä globaaleista haasteista, joihin yliopisto aikoo toiminnallaan vastata. Uuden instituutin myötä perustetaan kymmenen täysin uutta professuuria kestävyystieteen eri tutkimusaloille esimerkiksi kestävien ruoka- ja kaupunkijärjestelmien tutkimukseen.

Lisäksi instituutin poikkeuksellisen tieteidenvälinen tutkimus kokoaa yhteen noin 50 professoria ja lähes 150 tutkijaa Helsingin yliopiston kuudesta eri tiedekunnasta sekä yhteistyökumppaneita yhteiskunnan eri sektoreilta.  

Myös Helsingin yliopiston hallituksen tuore puheenjohtaja presidentti Tarja Halonen iloitsee instituutin mahdollistamasta tieteidenvälisestä lähestymistavasta ja korostaa kestävyystieteen tutkimuksen merkitystä poliittisessa päätöksenteossa 

– Ilmastonmuutos on hyvä esimerkki siitä, kuinka päätöksenteon tulisi perustua tutkimustietoon, ei omiin kokemuksiin totuudesta. 

Kestävyystiede tavoittelee muutosta

Kestävyyden nykytutkimuksessa tavoitteena ei ole ainoastaan edistää kestävää kehitystä, vaan saada aikaa yhteiskunnan eri osa-alueita ja toimintoja koskeva systeeminen muutos. 

Kestävyystieteen instituutti pyrkii edistämään kestävyysmuutosta korkeatasoisen tutkimuksen ja opetuksen keinoin sekä lisäämään vuorovaikutusta yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa. 

Kestävyystieteen instituutin perustamistilaisuus järjestetään 26.1. klo 15 Helsingin yliopiston Tiedekulmassa (Yliopistonkatu 4). Tervetuloa kuulemaan lisää!

Tilaisuuden yhteyteen mahdollisuus järjestää erillinen lehdistötilaisuus aiheesta kiinnostuneille. Lisätietoja saat osoitteesta iiris.koivulehto@helsinki.fi. Kutsu ja tilaisuuden ohjelma ohessa.

Lisätietoja: