Strategiset tutkimusalat

Strategiakaudella 2017–2020 yliopisto pyrkii vastaamaan neljään suureen haasteeseen: digitaalinen maailma, ikääntyminen ja terveys, globalisaatio sekä kestävä kehitys. Kolme strategista tutkimusalaa ovat elämäntieteet, ihmismieli muuttuvassa maailmassa sekä aineen rakenne ja materiaalit.

Strategisilla tutkimusalueilla pyritään terävöittämään yliopiston tutkimusprofiilia ja ohjaamaan tutkimusta monitieteiseen ja ratkaisukeskeiseen suuntaan yli organisaatiorajojen laajempien osaamiskeskittymien luomiseksi. Strategisten tutkimusalueiden avulla voidaan ohjata yksiköiden ja yliopistotason strategisia painotuksia ja panostuksia. Lisäksi niiden kautta yliopistossa tehtävän tutkimuksen näkyvyys tulee lisääntymään.

Uutisia aihealueista