Helsingin yliopisto mukana ilmastohätätilan julistamisessa

”Haluamme yhä vahvemmin edistää ilmastonmuutoksen hillintää tutkitulla tiedolla sekä kestävällä ja vastuullisella toiminnallamme. Toimenpiteet eivät voi odottaa”, sanoo vararehtori Tom Böhling.

Korkeakoulujen ilmastotoiminnan järjestö EAUC, Second Nature –järjestö ja YK:n ympäristöohjelman Youth and Education Alliance ovat käynnistäneet ilmastohätä-julkilausuman, jonka ovat allekirjoittaneet tuhannet yliopistot ja korkeakoulut ympäri maailman. Helsingin yliopisto liittyi allekirjoittajien joukkoon 29.11. Kirje jaetaan Madridin COP25-ilmastokokouksessa joulukuussa valtioiden hallitusten ja median edustajille.

Kirjeessä yliopistot ja korkeakoulut sitoutuvat vahvistamaan ilmastonmuutokseen liittyvää tutkimustaan ja opetustaan, olemaan hiilineutraaleita viimeistään vuoteen 2050 mennessä, ja lisäämään henkilöstönsä ja opiskelijoidensa ympäristöosaamista.

– Haluamme yhä vahvemmin edistää ilmastonmuutoksen hillintää tutkitulla tiedolla sekä kestävällä ja vastuullisella toiminnallamme. Toimenpiteet eivät voi odottaa, sanoo yliopiston kestävyys- ja vastuullisuusasioista vastaava vararehtori Tom Böhling.

Toiminnan pohjana on yliopiston tutkimustyö, jonka avulla luodaan ratkaisuja ilmaston lämpenemisen pysäyttämiseksi. Ilmastonmuutoksen tutkimus ja siihen pohjautuva opetus kytkeytyy monitieteisesti niin kemiaan, fysiikkaan, meteorologiaan, biologiaan, metsä- ja maataloustieteisiin ja geotieteisiin kuin yhteiskuntatieteisiin – unohtamatta humanistisia tieteitä tai kasvatustieteitä.

Yliopiston kampuksilla ilmastoteot näkyvät myös investointeina uusituvan energiaan ja energiatehokkuuteen. Helsingin yliopiston tavoitteena on olla hiilineutraali viimeistään vuoden 2035 loppuun mennessä.

Yliopiston sijoituksissa ilmastonmuutoksen hillintään pyritään vaikuttamaan suosimalla vähähiilisiä sijoituskohteita. Tavoitteena on, että sijoitussalkusta korkeintaan 1 % on sijoitettu fossiilisia polttoaineita tuottaviin yhtiöihin. Myös yliopiston matkustusohjetta ollaan päivittämässä niin, että työmatkustamisen ilmastohaittoja saataisiin vähennettyä. Vuoden 2018 lentomatkustuksen ilmastopäästöt kompensoitiin Gold Standard –sertifioidussa projektissa.

– Laadimme parhaillaan kestävyyden ja vastuullisuuden toimeenpanosuunnitelmaa osana uutta strategiaa vuosille 2021-2030. Kestävistä ja vastuullisista toimintatavoista halutaan kaikkien yliopistolaisten asia, toteaa Böhling.

Lue lisää Helsingin yliopiston kestävyystoiminnasta Kestävä yliopisto –sivuilta.