Täsmäpuunkorjuu auttaa arvioimaan hakkuiden vaikutuksia etukäteen

Professori Jori Uusitalo kehittää digitaalisia menetelmiä, jotta puunkorjuuta voidaan suunnitella paremmin.

Mitä tut­kit? 

Keskitymme tutkimusryhmäni uusissa projekteissa teemaan, jolle olen antanut nimeksi täsmäpuukorjuu. Hyödynnämme erilaisia tietokantoja ja rakennamme korjattavasta puunkorjuukohteesta, maaston topografiasta ja puustosta tietokonemallin, jossa eri hakkuuvaihtoehtojen taloudellisuutta ja ympäristövaikutuksia voidaan tarkastella ennen kuin puunkorjuu alkaa.

Mi­hin ja mi­ten tut­ki­muk­se­si aihe vai­kut­taa? 

Metsien hyödyntämisellä on suuri merkitys Suomen kansantaloudelle. On tärkeää, että operaatiot suunnitellaan hyvin niin talouden kuin ympäristönkin näkökulmasta. Kehitettävät menetelmät helpottavat ja tehostavat puunkorjuuyrittäjien ja koneenkuljettajien työtä. Ympäristötekijöiden huolehtimisesta hyötyvät metsänomistajat, metsäluonto sekä koko metsäsektori.

Mikä alal­la­si ins­pi­roi si­nua eri­tyi­ses­ti juu­ri nyt? 

Erilaisten digitaalisten järjestelmien hyödyntäminen suunnittelussa ohjaa sitä, miten puunkorjuu kehittyy. Otamme nyt ensimmäisiä askeleita puunkorjuun automaatiokehityksessä. Tiedon avulla operaatiot ovat tulevaisuudessa entistä paremmin suunniteltuja.

Jori Uusitalo on metsäteknologian ja puunhankinnan logistiikan professori maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa. 

Katso Jori Uusitalon uuden professorin juhlaluento 26.5.2021 YouTubessa

Tutustu muihin uusiin professoreihin.