Yrittäjyyskoulutus käynnistyy humanistisessa tiedekunnassa

Yrityskurssilla opiskellaan esimerkiksi yrityksen tavoitteiden asettamista ja markkinointia. Koulutukselle on suuri tarve, sanoo yliopistonlehtori Pia Olsson.

Humanistisessa tiedekunnassa käynnistyy kevään 4. opetusperiodissa Humanistit yrittäjinä -kurssi.  

Tiedekunnan maisteri- ja tohtorivaiheen opiskelijoille suunnattu kurssi on ensimmäinen kautta aikojen, ja kurssilla innostetaan ja koulutetaan yrittäjyyttä harkitsevia opiskelijoita. Kurssin opettajina toimivat Terhi Ainiala, Laura Kolbe ja Pia Olsson, joilla on myös omakohtaista kokemusta yrittäjyydestä 2010-luvulla. Kolbe oli mukana perustamassa Helsinki Walks Oy:tä,  Ainiala ja Olsson vaikuttavat Tositarinassa.

– Perinteisesti humanistiselta alalta valmistuneet eivät juuri ole lähteneet yritystoimintaan, kertoo suomen kielen yliopistonlehtori Terhi Ainiala.

– Toiminimet ovat toki tuttuja esimerkiksi kieli- ja historiatieteiden alalla, mutta osakeyhtiö- ja osuuskuntamuotoiset useamman toimijan yritykset ovat huomattavasti harvinaisempia.

– Lisäksi korostetaan verkostoitumisen antia sekä eri tieteenaloilta tulevien opiskelijoiden kesken että tiedekuntamme alumnien kanssa, toteaa Euroopan historian professori Laura Kolbe.

Kurssin aikana opiskelijat laativat pienryhmissä suunnitelman yrityksen perustamisesta. He miettivät muun muassa yrityksen toimintakenttää, tavoitteita, yritysmuotoa ja markkinointia.

Humanistiyrittäjyyteen paneudutaan paitsi tämän oman harjoitustyön myös asiantuntijapuheenvuorojen avulla. Jälkimmäisiä tuovat paitsi kurssilla vierailevat humanistiyrittäjät myös video- ja podcast-tallenteet, joita opettajat ovat tehneet tiedekunnan tulevaisuusrahaston mahdollistamien resurssien avulla. Kurssilla luodaan katsaus myös tulevaisuuden työelämätaitoihin.

Alumnit osallistuvat kurssin toteutukseen

Syksyllä 2020 kurssin opettajat järjestivät yrittäjinä toimiville ja yrittäjyydestä kiinnostuneille humanistisen tiedekunnan alumneille suunnittelu- ja verkostoitumistilaisuuden, jossa alumnit saivat myös mahdollisuuden ilmoittautua kurssin opiskelijoiden mentoreiksi tai vierailijoiksi kurssilla. Useampi alumni onkin tulossa mukaan. Tavoitteena on myös pitää yllä ja kasvattaa humanistiyrittäjyydestä kiinnostuneiden verkostoa.

– Humanistiyrittäjyyteen kannustavalle kurssille on suuri tarve, kertoo kansatieteen yliopistonlehtori Pia Olsson.

Humanistit ovat perinteisesti työllistyneet julkiselle sektorille, mutta koska rahoitus näihin työpaikkoihin on vähentynyt, on löydettävä uusia työllistymiskeinoja. Tutkijoiden mukaan yksi keino on yrittäjyyden tuominen realistiseksi vaihtoehdoksi.

– Tämä tarkoittaa kasvamista yrityskulttuuriin mutta myös tiettyjen yrittäjyyteen liittyvien perustaitojen oppimista, Ainiala toteaa.

Tutkijoiden mukaan yritysmaailmassa humanistisen alan tuntemus ja kulttuuristen merkitysten vaikutus ei ole riittävästi näkyvillä. Tämä ilmenee esimerkiksi keinotekoisena brändäyksenä tai yrityksen oman menneisyyden sivuuttamisena.

– Humanistisen alan yrittäjyys onkin yksi tapa nostaa esiin kulttuurisen, kielellisen ja historiallisen ymmärryksen merkityksiä ja vaikutuksia yhteiskunnan eri sektoreilla, Olsson sanoo.

Ymmärrys omista vahvuuksista parantaa työllistymistä

Vuonna 2017 laaditun Helsingin yliopiston selvityksen mukaan vuonna 2011 valmistuneista humanistisen tiedekunnan opiskelijoista ainoastaan 6 % sai pääasiallisen tulonsa yrittämisestä. Samanaikaisesti vastaajista 50 % oli ollut työttömänä valmistumisen jälkeen. Koko yliopistossa vastaava työttömyysluku oli 33 %. Vastanneista humanisteista 95 % katsoi, että koulutuksen aikana ei oltu tuotu esiin yrittäjyyttä uravaihtoehtona.

– Pienimuotoisissa opetuskokeiluissa, joissa humanistisen alan opintoja on linkitetty yritystoiminnan tarpeisiin, on opiskelijapalaute ollut hyvin positiivista ja innostunutta, Kolbe kertoo.

– Tämä osoittaa alan opiskelijoiden valmiutta harkita myös uudenlaisia uravaihtoehtoja.

Historiantutkija Eeva Kotioja kannustaa humanisteja osallistumaan kurssille.

–Itselleni yrittäjyys on ollut relevantti uravaihtoehto jo opiskeluaikana. Olen kokenut sen mahdollisuutena tehdä monipuolisesti erilaisia tutkimushankkeita, ja keinona hallita omaa arkea ja uraa.

Kotioja on ollut mukana alusta alkaen Helsinki Walks Oy:n toiminnassa. Hänen mukaansa humanistien työelämä koostuu usein pätkätöistä ja projekteista, mutta oman yrityksen avulla voi hallita paremmin oman uransa kehitystä.

–Eniten apua olisin kaivannut yrityksen perustamisen paperisotaan sekä kirjanpidon ja muiden raha-asioiden haltuunottoon.  On hienoa, että tällainen kurssi on nyt tarjolla.

Humanistit yrittäjinä -kurssilla opiskelijat pääsevät hahmottamaan omaa monipuolista osaamistaan ja pohtimaan ja testaamaan yritysideoita yhdessä muiden kanssa.

– Kenties tuloksena on uusia humanistiyrityksiä, Ainiala innostuu.

Vähintään luvassa on oppia tietoja ja taitoja yritystoiminnasta ja projektityöskentelystä sekä monialaisesta yhteistyöstä eri toimijoiden kanssa. 

Ilmoittautuminen kurssille alkaa 16.2.

Lue myös: Mitä annettavaa humanisteilla on yrityksille? Paljon, totesivat tutkijat ja aikovat perustaa oman firman