Tulevaisuuden politiikkaa tehdään sosiaalisessa mediassa

Koneen Säätiön vieraileva tutkija Airi-Alina Allaste tutkii nuorten osallistumista politiikkaan sosiaalisessa mediassa.

Airi-Alina Allaste tutkii TikTokin käyttöä ja kuntavaaleja sekä Suomessa että Virossa. Parhaillaan Allaste kerää aineistoa Suomen kuntavaaleista. Myös Viron paikallisvaalit järjestetään syksyllä lokakuun puolivälissä. Virossa kaikki 16 vuotta täyttäneet ovat äänioikeutettuja.                         

Sosiaalisen median alustojen maailmanlaajuinen käyttö on muuttanut perusteellisesti nykyajan politiikkaa. Keskustelua ja vaalikampanjointia käydään entistä enemmän sosiaalisessa mediassa. Toiset käyttävät alustoja luovasti hyödykseen, toiset väittävät, että some vain syventää demokratian kriisiä.

Äänestysaktiivisuuden laskusta ja nuorison passiivisuudesta on keskusteltu paljon. Asia ei ole Allasten mukaan niin yksioikoinen. Erityisesti sosiaalisen median uskotaan tarjoavan uusia keinoja politiikantekoon. Sosiaalisen median mahdollisuudet voivat olla erityisen tärkeitä maissa, joissa ei ole ollut vahvaa kansalaisyhteiskuntaa.

– Mahdollisuudet tiedonhakuun ovat lisääntyneet merkittävästi, Allaste toteaa. – On kuitenkin luonnollista, että myös disinformaatio leviää. Algoritmit saattavat ruokkia poliittista polarisaatiota.

Siksi TikTok

Allastea kiinnostavat luovat ja vaihtoehtoiset osallistumisen tavat ja miten nuoret toteuttavat politiikkaa sosiaalisen median avulla.

– TikTok-alustan käytännöt tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden tutkia käyttäjien mielikuvitusta. Lisäksi alusta on hyvin suosittu nuorten keskuudessa, mutta silti siitä on vain vähän tutkittua tietoa ja analyysia, miten sitä käytetään esimerkiksi politiikanteossa.

Allastea kiinnostaa seurata, miten nuoret ilmaisevat poliittisia mielipiteitään musiikin, tanssin ja performanssin avulla.

– TikTok saattaa helpottaa ja lisätä aktiivista osallistumista.  Poliittisia ideoita ja näkemyksiä voidaan esittää houkuttelevassa muodossa, jolloin ne myös leviävät helposti. Käytön helppous ja muotokieli saattavat valitettavasti myös lisätä muukalaisvihamielistä ja rasistista toimintaa, eikä TikTok-videoista voi aina tarkistaa todenmukaisuutta tai saada niistä ketään vastuuseen.

Rajaton yleisö

TikTok kannustaa luomaan sisältöä, ja kuka tahansa voi liittyä siihen eikä alustalla ole suljettuja ryhmiä. Viestintä tapahtuu videoin, jotka voivat saada valtavan yleisön ilman ylläpitäjien asettamia rajoituksia.

– Vaikka tunnistankin alustan mahdolliset vaarat, uskon, että TikTokin performatiivisuus ja osallistavuus saavat nuoret myös kiinnostumaan politiikasta ja kehittymään kansalaisina, Allaste toteaa.

Allasten mukaan sosiaalisella medialla voi olla merkittävä rooli nuoremman sukupolven voimaantumisessa ja ilmaisussa, mikä tekee siitä tärkeän ympäristön luovien poliittisten ajatusten tutkimiseen. Nuorten uusia osallistumismuotoja ei tunnusteta politiikassa riittävästi.

– Esimerkiksi muutama vuosi sitten kahdeksassa EU-maassa päättäjien kanssa käytyjen asiantuntijahaastattelujen tuloksista kävi ilmi, että vaikka haastateltavat puhuivat toistuvasti nuorten velvollisuudesta osallistua, asiantuntijat eivät maininneet lainkaan sosiaalista mediaa.  Useissa maissa poliitikot ja päättäjät tekevät selvän eron järjestöissä aktiivisesti toimivien nuorten ja heidän mielestään passiivisten somessa hengailevien välillä.

Tarvitaan lisää medialukutaitoa

Medialukutaidolla on kasvava merkitys, kun halutaan saada enemmän irti sosiaalisen median parhaista puolista ja välttää riskitekijöitä.

On tärkeää, että nuoret tuntevat alustojen tekniset ominaisuudet, algoritmien toiminnan ja miten ne vaikuttavat viestintään. Toisaalta sosiaalista mediaa käyttävät nuoret aktivistit tuntevat nämä jo hyvin.

– Nuorten kokemuksia esiintymis- ja osallistumiskäytännöistä ja heidän tietotaitoaan voitaisiin hyödyntää kansalaiskasvatuksessa nuorten näkökulman lisäämiseksi.

Allasten mukaan sosiaalinen media vaikuttaa pysyvästi yhteiskunnallisiin keskusteluihin, aktivismiin ja poliittiseen viestintään tavalla, joka muokkaa tulevaisuuden politiikkaa.

Miten rakennamme yhteiskuntaa, jossa kaikenikäisillä on mahdollisuuksia tulla kuulluksi? Katso Kuuleeko toinen polvi? -tallenne

Tutustu Tiedekulman Haloo, Suomi! -ohjelmasarjaan! Perehdy kanssamme politiikan murroksen, polarisaation, velkakeskustelun ja sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden kiperiin kysymyksiin.

Tutustu teemaan Hyvä yhteiskunta

Kuuleeko toinen polvi? Keskustelua sukupolvista ja vallasta