Vähentääkö luonnon monimuotoisuus tautivaaraa?

Frauke Ecke pyrkii ymmärtämään, miten ja miksi taudinaiheuttajat tarttuvat pienten nisäkkäiden välillä ja niistä ihmisiin.

Mitä tutkit?

Tutkimusalani keskittyy jyrsijä- ja tautiekologiaan. Pyrin ymmärtämään niitä biologisia ja ympäristöön liittyviä tekijöitä, joiden vuoksi taudinaiheuttajia leviää jyrsijöiden, lepakoiden ja muiden isäntäeliölajien välillä sekä näistä ihmisiin.

Erityisesti minua kiinnostaa luonnon monimuotoisuuden ja tautivaaran välinen suhde. Yksi tutkimukseni avainkysymyksistä on, hyödyttääkö luonnon monimuotoisuus ihmisen terveyttä esimerkiksi tautivaaran pienentämisen kautta.

Mihin ja miten tutkimusaiheesi vaikuttaa?

Yhä jatkuva pandemia on korostanut tarvetta ymmärtää taudinaiheuttajien leviämistä edistäviä tekijöitä. Samalla se on tehnyt yhä tarpeellisemmaksi tunnistaa toimenpiteitä, jotka voivat pysäyttää taudinaiheuttajien leviämisen tai ainakin vähentää leviämistä ja tautivaaraa.

Tarvitsemme kipeästi käytännön työkaluja, joita kansanterveysviranomaiset voivat hyödyntää. Muun muassa Ruotsin kansanterveysvirasto varoittaa väestöä välittömästä myyräkuume-epidemian vaarasta nykyisten datapohjaisten ennusteidemme perusteella.

Tuoreimmassa EU-rahoitteisessa hankkeessamme tutkimme ympäristön ennallistamista niin, että luonnon monimuotoisuus saataisiin mahdollisimman suureksi ja eläin- ja vektorivälitteisten taudinaiheuttajien aiheuttama tautivaara niin pieneksi kuin mahdollista.

Mikä alallasi inspiroi sinua erityisesti juuri nyt?

Minua inspiroi, että saan tarkastella kysymyksiä, jotka ovat kiinnostaneet ja kiehtoneet minua jo vuosien ajan. On todella innoittavaa tuottaa sitä kautta yhteiskunnallisesti merkittäviä tuloksia. Nörttiys kannattaa vihdoinkin.

Tarkastelemieni ongelmien monimutkaisuus edellyttää aitoa tieteidenvälistä tutkimusta, mikä tekee työstäni entistä mielenkiintoisempaa.

 

Frauke Ecke on ekologian professori bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa.

Tutustu muihin uusiin professoreihin.