Frédéric Guillaume haluaa selvittää, miten lajit reagoivat ilmastonmuutokseen

Ekologisen ja evolutiivisen dynamiikan professorin tutkimus tarjoaa tietoa luonnonsuojelun tueksi.

Mitä tutkit?

Pääasiallinen tutkimuskohteeni on lajien sopeutuminen ja säilyminen muuttuvissa ympäristöissä. Aihe on erityisen tärkeä ilmastonmuutoksessa, sillä sopeutumiskyvyltään heikot lajit saattavat kuolla sukupuuttoon. Tutkimusryhmäni tutkii nopean sopeutumisen perinnöllistä taustaa ja pyrkii ymmärtämään, miten evoluution ja ekologian prosessit vaikuttavat lajien pysyvyyteen.

Olen evoluutiobiologi ja mallinnan sitä, miten luonnossa esiintyvien lajien ekologia ja evoluutio reagoivat ilmastonmuutokseen. Kehitän ja käytän työssäni tietokonesimulaatioita ja analyyttisia lähestymistapoja. Lisäksi tarkastelen evoluutioon liittyviä kysymyksiä kokeellisen evoluution kautta vakkakuoriaisen (Tribolium castaneum) avulla.

Mihin ja miten tutkimusaiheesi vaikuttaa?

Maapallon lajikato vaikuttaa meihin kaikkiin. Sen taustalla olevien ekologisten ja evoluutioon liittyvien mekanismien tunteminen on ratkaisevan tärkeää luonnonsuojelutoimien toteuttamiseksi. Toivottavasti tutkimustuloksemme ja mallintamistyökalumme päätyvät luonnonsuojelukäyttöön ja vaikuttavat sekä päättäjiin että koko yhteiskuntaan.

Mikä alallasi inspiroi sinua erityisesti juuri nyt?

Minua kiehtoo se, miten elämä on kehittynyt ja monimuotoistunut maapallolla. Samalla minua surettaa nähdä, miten ihmisellä on hyvin kielteinen vaikutus kokonaisuuteen. Meidän tehtävämme tutkijoina on välittää havaintojamme suurelle yleisölle ja kouluttajina kasvattaa seuraavaa tutkijasukupolvea.

On todella innostavaa nähdä, miten luontokadon ratkaisemiseksi ekologian ja evoluutiobiologian alat yhdistävät voimiaan. Alat ovat olleet – ja ovat jossain määrin edelleen – erillään, sillä ekologian aika-asteikko on näennäisesti lyhyt, evoluution taas pitkä.

Nyt kuitenkin tiedetään, että sopeutuvaa evoluutiota voi tapahtua jopa vain kymmenien sukupolvien aikana. Siksi onkin ajankohtaista kysyä, voiko evoluutio pelastaa lajit sukupuutolta nopeiden ilmastonmuutosten vallitessa.

 

Frédéric Guillaume on ekologisen ja evolutiivisen dynamiikan professori bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa.

Tutustu muihin uusiin professoreihin.