Saadaanko nukutusaineista ja unesta apua masennukseen?

Tomi Rantamäki tutkii nopeavaikutteisia masennuksen hoitokeinoja.

Mitä tutkit?

Työryhmäni tutkii nopeavaikutteisten masennushoitojen vaikutusmekanismeja. Perinteisistä masennuslääkkeistä poiketen eräät lääkkeet ja lääkkeettömät keinot lievittävät masennusoireita lähes välittömästi. Monet näistä lääkkeistä ovat kumma kyllä nukutusaineita. Hoitojen ongelmana on kuitenkin masennuslääkevaikutuksen lyhyt kesto: oireet palautuvat useimmiten jo muutamassa päivässä tai viikossa. 

Tutkimuksemme keskeisenä ajatuksena on, että nopeavaikutteisten masennushoitojen vaikutukset kytkeytyvät unen mekanismeihin.  

Mihin ja miten tutkimuksesi aihe vaikuttaa?

Pitkän tähtäimen tavoitteena on kehittää uusia, entistä tehokkaampia keinoja hoitaa masennusta ja eräitä muita aivosairauksia. Tutkimuksemme auttaa ymmärtämään lääkkeiden merkitystä osana laajempaa hoidollista vaikutusta.      

Mikä alallasi inspiroi sinua erityisesti juuri nyt?

Se, miten farmakologia kehittyy ja nivoutuu enemmän osaksi monia muita tieteitä. Lääkeaineiden vaikutuksia ymmärretään koko ajan enemmän esimerkiksi monimutkaisten fysiologisten prosessien näkökulmasta. Tämä ohjaa erityisesti keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden kehitystä aivan uudella tavalla. 

 

Tomi Rantamäki on molekulaarisen farmakologian professori farmasian tiedekunnassa.

Tutustu muihin uusiin professoreihin.