Kartat auttavat säilyttämään luontoa

Minne voi rakentaa, mitä kannattaisi suojella? Aija Kukkalan väitöstutkimus kertoo.

Aija Kukkala valmistui luonnontieteiden maisteriksi vuonna 2010. Hänestä piti tulla maantiedon ja biologian opettaja. Sen sijaan hänet pestattiin Viikkiin, metapopulaatiobiologian huippuyksikköön luonnonsuojeluinformatiikan tutkimusryhmän sihteeriksi.

— Tein hallintotöitä ja pääsin kirjoittamaan artikkelia luonnonsuojelusuunnittelun käsitteistä professori Atte Moilasen ryhmässä. Hänen kannustamanaan väitöskirjani olikin nopeasti vireillä.

Helsingin yliopisto palkitsi Kukkalan tutkimuksen yhtenä erityisen ansiokkaista vuoden 2017 väitöskirjoista. Palkintoperusteluissa kiitetään Kukkalan tarjoamia käytännöllisiä ratkaisuja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen.

Väitöksessään Kukkala tutki sylikaupalla big dataa EU:n Natura 2000 -suojelualueista. Apunaan hänellä oli Helsingin yliopistossa kehitetty suojelu- ja maankäyttöohjelma Zonation.

— Oli ilo huomata, että EU:n Natura-alueet toimivat pääosin kohtuullisen hyvin ja ovat lajistoltaan rikkaita.

Kukkala myös avasi alan sanastoa ja käsitteitä sekä kehitti karttoja, joista näkee, mitä alueita Euroopassa kannattaisi suojella ja mihin taas voisi rakentaa lisää biodiversiteetin häiriintymättä.

Kartat paljastavat kiinnostavia seikkoja: Etelä-Euroopan alueet ovat lajiston kannalta suojelullisesti tärkeimpiä. Keski-Eurooppa on niin kaupungistunut, että siellä saa tosissaan miettiä, miten edesauttaa luonnon monimuotoisuutta.

Kukkalan kartoista näkee myös maakohtaisesti, minne missäkin kannattaisi rakentaa lisää ja mitä alueita voisi ennallistaa.

— Tällaista luontotietoa olisi hienoa saada mahdollisimman varhaisessa vaiheessa mukaan maankäytön suunnitteluun.

Hyvästä työstään huolimatta Kukkala ei ole jatkanut tutkijana.

— Toimin Aalto-yliopistossa akateemisena koordinaattorina. Hoidan hallintoa ja yritän hankkia tietojenkäsittelytieteilijöille rahaa. On ollut hyvin kiinnostavaa tutustua tarkemmin heidän tieteenalaansa.

Artikkeli on julkaistu Yliopisto-lehden Kuka nyt -palstalla numerossa Y/05/18.

Helsingin yliopisto palkitsi 16.4. neljä erityisen ansiokasta väitöskirjaa vuodelta 2017. Lisää aiheesta

Yliopisto-lehden verkkosivulla helsinki.fi/yliopisto-lehti sekä Yliopisto-lehdessä 4/2018.

Yliopisto-lehti on kaikille tarkoitettu, monipuolinen tiedelehti Helsingin yliopistosta.

Tilaa ja rakastu tieteeseen.