Tieto hyönteisten käyttäytymisestä auttaa torjumaan maa- ja metsätalouden tuhoja

Professori Ian Hardy parantaa ruokaturvallisuutta ja huoltovarmuutta etsimällä ratkaisuja maatalouden tuholaisongelmiin.

Mitä tutkit?

Tutkimuksessani yhdistyvät eläinten – pääasiassa hyönteisten – käyttäytymiseen liittyvä perustutkimus ja sen soveltaminen maatalouden tuholaisten torjuntaan.

Mihin ja miten tutkimuksesi aihe vaikuttaa?

Eläinten käyttäytymiseen kohdistuva tutkimukseni pohjautuu puhtaasti omaan mielenkiintooni. Ihmisistä on loputtoman kiinnostavaa tietää, miten eläimet – mukaanlukien ihmiset – toimivat, esimerkiksi lisääntyvät ja kilpailevat resursseista.

Soveltavampi puoli työstäni on tärkeä, koska siinä kehitetään maapallon kasvavalle väestölle kestäviä ratkaisuja ruokaturvallisuuden tukemiseksi.

Mikä alallasi inspiroi sinua erityisesti juuri nyt?

Olen tutkinut yhdyskunnissa elävien loispistiäisten tähän asti tuntemattomia lisääntymisen osa-alueita. Näillä pistiäisillä lisääntymiseen liittyy sekä yhteistyötä että eturistiriitoja. Dominoivat naaraat esimerkiksi sallivat alaistensa lisääntyä, mutta ne saavat tuottaa vain tyttäriä ja muutamia poikia.

Yhdyskunnissa elävillä loispistiäisillä on useissa maissa myös tärkeä rooli merkittävien metsäntuhoojien kurissapitämisessä, joten niiden lisääntymisbiologian ymmärtäminen auttaa ratkaisemaan tuholaisongelmia.

Olen myöskin ollut mukana asiantuntijapaneelissa työstämässä raporttia pääasiassa eurooppalaisessa maanviljelyssä hyönteisten torjunnassa käytettävistä keinoista. Tämä voi hyvinkin olla työni yhteiskunnallisesti ja ekologisesti tärkein panos.

 

Ian Hardy on maatalousentomologian professori maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa.

Tutustu muihin uusiin professoreihin.