Amerikkalainen taloustieteilijä palkitaan Oikeusvaltiopäivänä 26.10.2023

Vuosittaista Oikeusvaltiopäivää vietetään Helsingin yliopiston päärakennuksen juhlasalissa ja verkossa torstaina 26.10. klo 10–16.30. Tapahtuma on tänä vuonna suurimmaksi osaksi englanninkielinen.

Oikeusvaltiopäivä on kaikille avoin tapahtuma, joka kokoaa yhteen kotimaisia ja kansainvälisiä kehitysyhteistyön ja oikeusvaltion huippuasiantuntijoita julkiselta sektorilta, kansalaisjärjestöistä sekä yliopistoista keskustelemaan oikeusvaltiotyön onnistumisista ja haasteista. Tapahtumaan voi osallistua rekisteröitymällä Oikeusvaltiokeskuksen verkkosivuilla.

Oikeusvaltiopäivän avaavat ulkoministeriön edustaja sekä Helsingin yliopiston rehtori Sari Lindblom.

Iltapäivän temaattisissa paneelikeskusteluissa käsitellään vahvan talouden ja vahvan oikeusvaltion välistä suhdetta sekä ihmisoikeuksien ja tasa-arvon konkretisoimista oikeusvaltiorakenteissa. Paneelikeskustelut juontaa toimittaja Elina Hirvonen.

Oikeusvaltiopäivä päättyy Oikeusvaltiokeskuksen strategian 2024–2027 julkaisuun. Strategia esitellään suomeksi.

Oikeusvaltiokeskus ja Leo Mechelin säätiö palkitsevat Oikeusvaltiopäivän yhteydessä erityisen ansioituneen oikeusvaltion puolestapuhujan Leo Mechelin -mitalilla, ja ohjelmassa kuullaan Leo Mechelin -juhlaluento.

Toiseksi Leo Mechelin -juhlaluennoitsijaksi on nimetty kansainvälisesti erittäin arvostettu taloustieteilijä ja politiikan tutkija, Chicagon yliopiston professori James A. Robinson. Robinson tunnetaan hyvin kattavasta yhteiskunnallisesta tutkimuksestaan ja laajoista julkaisuistaan, jotka käsittelevät kansakuntien välisiä taloudellisia ja poliittisia eroja.

Hänen yhdessä Daron Acemoglun kanssa kirjoittamansa teokset Miksi maat kaatuvat (suom. Terra Cognita 2013) ja Kapea käytävä (suom. Terra Cognita 2020) käsittelevät instituutioiden, poliittisen vallan ja taloudellisen eriarvoisuuden välistä suhdetta väittäen, että osallistavat poliittiset ja taloudelliset instituutiot ovat hyvinvoinnin ja oikeusvaltion perusedellytyksiä. Robinson tunnetaan hyvän hallinnon, demokratian ja osallistavien instituutioiden väsymättömänä puolustajana.

Ennen nimitystään Chicagon yliopistoon Robinson on tehnyt merkittävän uran mm. Harvardin sekä Kalifornian (Berkeley) yliopistoissa.

Lisätietoja:

Iko Raatikainen, projektisuunnittelija

Oikeusvaltiokeskus

https://www.helsinki.fi/fi/verkostot/oikeusvaltiokeskus

iko.raatikainen@helsinki.fi

+358 50 346 5549

Leo Mechelin

Oikeustieteilijä, professori, senaattori ja valtiopäivämies Leo Mechelin (1839–1914) oli merkittävä suomalaisen oikeusvaltion ja kansainvälisen oikeudellisen yhteisön uranuurtaja. Mechelinin elämäntyön ja kirjoitusten ansiosta Suomen perustuslaillinen asema Venäjän keisarikunnan autonomisena osana sai runsaasti kansainvälistä huomiota. Mechelinin johtama senaatti (1905–1908) neuvotteli aikakautensa maailmanlaajuisestikin moderneimman valtiopäiväjärjestyksen, joka loi perustan naisten äänioikeudelle, Suomen itsenäiselle valtiolle sekä tulevalle hallitusmuodolle. Elämänsä loppupuolella Mechelin oli aktiivisesti mukana rakentamassa kansainvälistä rauhanliikettä. Valtioneuvoston kanslian Mechelin-hanke 2020–2025 kokoaa yhteen ja julkaisee aineistoa Mechelinin elämäntyöstä.