Oikeusvaltiokeskus

Oikeusvaltiossa laki on sama kaikille. Teemme työtä sen eteen, että vapaus, vakaus ja vauraus kestävällä tavalla tulevat mahdollisiksi kaikille ihmisille. Kokoamme yhteen alan huippuasiantuntemusta, tuotamme tietoa ja edistämme oikeusvaltiokehitystä erilaisten hankkeiden avulla etenkin kehittyvissä maissa. Oikeusvaltiokeskuksen tarkoituksena on saattaa Suomessa oleva oikeusvaltiokysymyksiin liittyvä osaaminen ja kokemus sitä tarvitsevien ulkomaisten toimijoiden, kuten eri maiden kansallisten viranomaisten ja instituutioiden, yliopistojen ja muiden koulutusyksiköiden, kansainvälisten tai kansallisten järjestöjen sekä muiden kansallisten ja kansainvälisten relevanttien tahojen käyttöön. Oikeusvaltioperiaate ei ole mielipidekysymys.

Uutiset