Tutkimusaineistot

Yliopisto panostaa tutkimusaineistojen hallinnan parantamiseen. Tutkimusaineistojen hallinnan periaatteet linjataan datapolitiikassa. Politiikka määrittelee digitaalisten tutkimusaineistojen eli tutkimusdatan keräämiseen, tallentamiseen, käyttöön ja hallintaan liittyvät yliopistotason periaatteet. Yliopisto kehittää tutkimusaineistojen hallintaan liittyviä palveluitaan politiikan linjausten mukaisesti.

Yliopisto edistää tutkimusdatan avointa saatavuutta. Aineistojen avoin saatavuus parantaa tieteen avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Yliopisto seuraa julkaistujen aineistojen määrän kehitystä.

Tutkimuksessa tehtyjen johtopäätösten tieteellisen luotettavuuden arvioiminen helpottuu, kun käytetty aineisto on saatavissa ja tiedeyhteisön tarkasteltavissa. Tutkimusaineistojen käsittelyssä ja avaamisessa tulee huomioida eettiset ja oikeudelliset näkökohdat.

Yliopisto auttaa tutkijoita tutkimusaineistojen hallintaan liittyvissä kysymyksissä. Datatuki-palvelu tarjoaa tutkijoille datan hallintaa, käyttöä, löytyvyyttä ja jakamista tukevia työvälineitä, palveluita sekä koulutusta. Helsingin yliopiston kirjaston Research Data Management -opas ohjaa aineistonhallinnan suunnittelua ja toteuttamista.