Aineistonhallinnan kurssit ja työpajat

Helsingin yliopiston Datatuki järjestää Aineistonhallinnan peruskursseja ja Aineistonhallintasuunnitelma (DMP) työpajoja kaikilla Helsingin yliopiston kampuksilla ympäri vuoden ja erityisesti Suomen Akatemian hakujen yhteydessä.

Kurssikuvaukset ja kurssien aikataulut näet alla.

Kurssien ilmoittautumislomakkeelle pääsee klikkaamalla kurssin päivämäärää ja aikaa.  

Meiltä voi pyytää myös räätälöityjä työpajoja. Ota yhteyttä Datatukeen: datasupport@helsinki.fi. Mietitään yhdessä, millainen työpaja sopisi juuri teidän tarpeisiinne.   

Työpajat ja kurssit 2024

Pääset ilmoittautumaan kurssille Lyytissä, kun klikkaat tiettyä kurssiaikaa. 

Koulutukset järjestetään etänä, jos ei ole erillistä mainintaa.

Keskustakampus:

 

Kumpula & Meilahti & Viikki:

16.5.2024 klo 10-12 (englanniksi)

Pääset ilmoittautumaan kurssille Lyytissä, kun klikkaat tiettyä kurssiaikaa. 

Koulutukset järjestetään etänä, jos ei ole erillistä mainintaa.

REDCap training – overview and basic functions

 

REDCap Basics - Clinical Research

Tarkoitettu kaikille (tutkijoille, opiskelijoille, henkilökunnalle), jotka tarvitsevat tietoturvallisen työkalun kliinisen datan keräämiseen.

 

 

Pääset ilmoittautumaan kurssille Lyytissä, kun klikkaat tiettyä kurssiaikaa.

29.5.2024 klo 14-16

18.6.2024 klo 13-15

27.6.2024 klo 13-15

1.7.2024 klo 10-12

10.7.2024 klo 12-14

1.8.2024 klo 13-15

Voit osallistua kaikkiin tai vain oman hankkeesi kannalta keskeisempään tilaisuuteen. Jokaiseen webinaarisarjan osaan on oma ilmoittautuminen.

Webinaarisarja järjestetään keväällä suomeksi ja syksyllä englanniksi (Research Data Management Advanced).

Tietosuoja ja tutkimusetiikka

Ke 17.4.2024 klo 10-12

Henkilötiedon käsittely ja eettinen ennakkoarviointi osana vastuullista tutkimusta. Ilmoittautuminen Lyytissä.

Sopimukset, lisenssit ja resurssit

To 25.4.2024 klo 10-12

​​​​​​​​​​Aineistonhallintaan liittyvät sopimukset, aineistojen jatkokäyttö ja resurssien suunnittelu. Ilmoittautuminen Lyytissä.

Dokumentointi, avaaminen ja pitkäaikaissäilytys

Ti 7.5.2024 klo 10-12

Kuvailun välineet ja hyvät käytännöt, repositorion valinta ja pitkäaikaissäilytyksen vaihtoehdot. Ilmoittautuminen Lyytissä.

Tallennusratkaisut ja tekoälytyökalut 

​​​​​​​Ke 15.5.2024 klo 10-12

Aineiston tallennus aktiivisessa vaiheessa, versionhallinta ja tekoälyn hyödyntäminen. Ilmoittautuminen Lyytissä.​​​​​

Koulutusten materiaalit lisätään avoimelle Xwiki-sivulle.

Webinaarisarjan UKK (Xwiki-sivu)

Kaikissa webinaareissa sama sisältö: aluksi kaksi lyhyttä esitystä siitä, mitä kannattaa kirjoittaa tutkimussuunnitelman kohtaan 4.1 avoimesta tieteestä. Yksi esityksistä on avoimesta julkaisemisesta ja toinen aineistonhallinnasta.  Kummankin esityksen jälkeen on keskusteluosuus, jossa osallistujat voivat kysyä kysymyksiä. Keskusteluosuutta ei tallenneta.  

Koulutusten materiaali wikisivulla.

This training is in English, please see the programme in Lyyti and enroll.

Kurssikuvaukset

Koulutuksessa käydään läpi aineistonhallinnan peruskäsitteet: mitä data on; aineistonhallintaan liittyviä eettisiä ja lainsäädännöllisiä asioita; datan dokumentointi; datan tallennusratkaisut; tutkimusdatan avaaminen, julkaiseminen ja arkistointi.

Koulutuksen ensisijainen kieli on englanti, mutta apua saa myös suomeksi. Järjestämme myös suomenkielisiä koulutuksia. 

REDCap on monipuolinen selainpohjainen tietoturvallinen työkalu kyselyiden ja tietokantojen rakentamiseen sekä niiden datan keräämiseen. Se soveltuu erityisesti arkaluontoisia ja henkilötietoa sisältäville tutkimuksille.  Webinaarissa käydään läpi REDCapin perustoiminnot ja tehdään yhdessä harjoitus.    

Koulutuksen ensisijainen kieli on englanti, mutta apua saa myös suomeksi. Koulutuksesta voi kysyä lisätietoja osoitteesta: redcap-support@helsinki.fi

Koulutuksessa esitellään REDCapin monipuolisia ominaisuuksia ja käydään läpi sen perustoiminnot: projektin luominen ja tuotantoon vieminen.   Koulutuksessa käsitellään myös, mihin seikkoihin pitää kiinnittää huomioita, kun kerätään sensitiivistä dataa.  Ennakko-osaamista REDCapin käytöstä ei tarvitse olla ennen koulutukseen osallistumista.  Koulutuksen jälkeen osallistujilla on perustiedot ja -taidot REDCapin käytöstä. 

Koulutuksen ensisijainen kieli on englanti, mutta apua saa myös suomeksi.  Koulutuksesta voi kysyä lisätietoja osoitteesta: redcap-support@helsinki.fi

Neljä webinaaria tehokkaan ja vastuullisen aineistonhallinnan teemoista, jotka syventävät Aineistonhallinnan perusteet -luentoja.

Käsittelemme kutakin teemaa keskustelun tai tapausesimerkkien avulla. Osaan kokonaisuuksista liittyy ennakkomateriaali. Kouluttamassa ovat yliopiston datatukiverkoston asiantuntijat tietotekniikkakeskuksesta juristeihin ja kirjastoon.

Voit osallistua kaikkiin tai vain oman hankkeesi kannalta keskeisimpään tilaisuuteen.  Webinaarisarja järjestetään keväällä suomeksi ja syksyllä englanniksi.

Julkaisemme materiaalit tilaisuuksien jälkeen täällä.

Käytännönläheinen työpaja aineistonhallintasuunnitelman (DMP) kirjoittamiseen.

Työpajassa käydään läpi aineistonhallintasuunnitelman rakenne yleisesti ja annetaan vinkkejä siitä, mitä kannattaa kirjoittaa suunnitelman eri osioihin.  Voit työstää omaa aineistonhallintasuunnitelmaasi pajassa Datatuen asiantuntijoiden kanssa.  Työpajassa myös esitellään DMPTuuli, joka on työkalu aineistonhallintasuunnitelmien kirjoittamiseen. 

Jos et tunne aineistonhallintasuunnitelman teemoja ennalta, sinun kannattaan osallistua RDM Basics -koulutukseen ensin.  Työpajan ensisijainen kieli on englanti, mutta neuvoja saa myös suomeksi.