Aineistonhallinnan kurssit ja työpajat

Helsingin yliopiston Datatuki järjestää Aineistonhallinnan peruskursseja ja Aineistonhallintasuunnitelma (DMP) työpajoja kaikilla Helsingin yliopiston kampuksilla ympäri vuoden ja erityisesti Suomen Akatemian hakujen yhteydessä.

Kurssikuvaukset ja kurssien aikataulut näet alla.

Kursseille ilmoittaudutaan Suffelissa: Suffeli (SAP SuccessFactors).

Meiltä voi pyytää myös räätälöityjä työpajoja. Ota yhteyttä Datatukeen: datasupport@helsinki.fi. Mietitään yhdessä, millainen työpaja sopisi juuri teidän tarpeisiinne.   

Työpajat ja kurssit 2022-2023

(koulutukset järjestetään etänä, jos ei ole erillistä mainintaa)

Keskustakampus:

19.10.2023 klo 12-14  (Kaisa-talossa luokka 4060, 4. krs)

15.11.2023 klo 10-12

13.12.2023 klo 12-14

Kumpula & Meilahti & Viikki:

5.10.2023 klo 10-12 (suomeksi) 

3.11.2023 klo 12-14

5.12.2023 klo 10-12

 

Pääset ilmoittautumaan kurssille Suffelissa, kun klikkaat tiettyä kurssiaikaa. 

Jos et ole HY:n henkilökuntaa, ilmoittaudu täällä.

REDCap training – overview and basic functions

Pääset ilmoittautumaan kurssille Suffelissa, kun klikkaat tiettyä kurssiaikaa. 

12.12.2023 klo 10-12

REDCap Basics - Clinical Research

Tarkoitettu kaikille (tutkijoille, opiskelijoille, henkilökunnalle), jotka tarvitsevat tietoturvallisen työkalun kliinisen datan keräämiseen.
Pääset ilmoittautumaan kurssille Suffelissa, kun klikkaat tiettyä kurssiaikaa. 

4.10.2023 klo 10-12

23.11.2023 klo 10-12
 

Jos et ole HY:n henkilökuntaa, ilmoittaudu täällä

 

Pääset ilmoittautumaan kurssille Suffelissa, kun klikkaat tiettyä kurssiaikaa.

 

Jos et ole HY:n henkilökuntaa, ilmoittaudu täällä

RDM Advanced 1: Ethics and Law 

RDM Advanced 2: IT and Storing Solutions During the Project 

RDM Advanced 3: Documentation and Metadata 

RDM Advanced 4: Archiving, Publishing and Licensing Your Data; Resources and Responsibilities 

Tallenteet ja esitykset täällä 

Webinaareihin ei tarvitse ilmoittautua. Zoom-linkki Flamman uutisessa

Jos et pääse Flammaan, ole yhteydessä: datasupport@helsinki.fi

Katso webinaarisarjan UKK (wikisivu)

Kaikissa webinaareissa sama sisältö: aluksi kaksi lyhyttä esitystä siitä, mitä kannattaa kirjoittaa tutkimussuunnitelman kohtaan 4.1 avoimesta tieteestä. Yksi esityksistä on avoimesta julkaisemisesta ja toinen aineistonhallinnasta.  Kummankin esityksen jälkeen on keskusteluosuus, jossa osallistujat voivat kysyä kysymyksiä. Keskusteluosuutta ei tallenneta.  

Koulutusten materiaali wikisivulla

Kurssikuvaukset

Koulutuksessa käydään läpi aineistonhallinnan peruskäsitteet: mitä data on; aineistonhallintaan liittyviä eettisiä ja lainsäädännöllisiä asioita; datan dokumentointi; datan tallennusratkaisut; tutkimusdatan avaaminen, julkaiseminen ja arkistointi.

Koulutuksen ensisijainen kieli on englanti, mutta apua saa myös suomeksi. 

REDCap on monipuolinen selainpohjainen tietoturvallinen työkalu kyselyiden ja tietokantojen rakentamiseen sekä niiden datan keräämiseen. Se soveltuu erityisesti arkaluontoisia ja henkilötietoa sisältäville tutkimuksille.  Webinaarissa käydään läpi REDCapin perustoiminnot ja tehdään yhdessä harjoitus.    

Koulutuksen ensisijainen kieli on englanti, mutta apua saa myös suomeksi. 

Koulutuksessa esitellään REDCapin monipuolisia ominaisuuksia ja käydään läpi sen perustoiminnot: projektin luominen ja tuotantoon vieminen.   Koulutuksessa käsitellään myös, mihin seikkoihin pitää kiinnittää huomioita, kun kerätään sensitiivistä dataa.  Ennakko-osaamista REDCapin käytöstä ei tarvitse olla ennen koulutukseen osallistumista.  Koulutuksen jälkeen osallistujilla on perustiedot ja -taidot REDCapin käytöstä. 

Koulutuksen ensisijainen kieli on englanti, mutta apua saa myös suomeksi.  Koulutuksesta voi kysyä lisätietoja osoitteesta: redcap-support@helsinki.fi

Webinaarisarja koostuu neljästä osasta, joissa käydään läpi sujuvan ja eettisen aineistonhallinnan osa-alueet.  Webinaareissa syvennetään teemoja, jotka on esitelty RDM Basics koulutuksessa. 

Kussakin osassa on aluksi aiheen 30 minuutin mittainen esittely, jonka pitää Datatuen asiantuntija ja sen jälkeen on 60 minuutin keskusteluosuus, jossa osallistujat voivat esittää kysymyksiä.  Esittelyosuuden tallenne ja keskustelussa esitetyt kysymykset tallennetaan Datatuen wikisivulle.  Sivulle tallennetaan myös esitysmateriaalit. 

Kuka tahansa voi osallistua webinaareihin, erityinen kohderyhmä on kuitenkin Suomen Akatemialta syyskuussa 2022 rahoitusta hakeneet tutkijat.  Akatemialta rahoituksen saaneiden tutkijoiden on kirjoitettava aineistonhallintasuunnitelma, joka on toteutettavissa Helsingin yliopistossa.  

Kuluneen vuoden tallenteet ja esitykset täällä 

Käytännönläheinen työpaja aineistonhallintasuunnitelman (DMP) kirjoittamiseen.

Työpajassa käydään läpi aineistonhallintasuunnitelman rakenne yleisesti ja annetaan vinkkejä siitä, mitä kannattaa kirjoittaa suunnitelman eri osioihin.  Voit työstää omaa aineistonhallintasuunnitelmaasi pajassa Datatuen asiantuntijoiden kanssa.  Työpajassa myös esitellään DMPTuuli, joka on työkalu aineistonhallintasuunnitelmien kirjoittamiseen. 

Jos et tunne aineistonhallintasuunnitelman teemoja ennalta, sinun kannattaan osallistua RDM Basics -koulutukseen ensin.  Työpajan ensisijainen kieli on englanti, mutta neuvoja saa myös suomeksi.