TET-harjoittelu

Helsingin yliopistoon ja tiedekasvatukseen toi tutustua myös TET-harjoittelun merkeissä. Tällä sivulla on kerrottu tarkempia lisätietoja TET-harjoittelun käytännöistä ja hakemisesta. TET-harjoittelun aikana voit päästä avustamaan tutkijoitamme työssään, ohjaajiamme opintokäynneillä tiedeluokissamme ja tutustumaan opettajankoulutukseen. Lisätietoja saat sähköpostitse tiedekasvatus@helsinki.fi.
Hae TET-har­joit­te­luun

TET-harjoittelun tiedekasvatuksen ja yleisemmin matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake. Olemme sinuun yhteydessä lomakkeen lähetyksen jälkeen sähköpostitse.

TET-harjoittelun voi suorittaa yhdessä tai useammassa Helsingin yliopiston tiedeluokassa tai matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tutkimusryhmässä. Tiedeluokkia ovat fysiikan avoin oppimislaboratorio Fotoni, Kemianluokka Gadolin, maantieteen ja geotieteiden tiedeluokka Geopiste, tietojenkäsittelytieteen tiedeluokka Linkki sekä matematiikan ja tilastotieteen tiedeluokka Summamutikka.

Tiedeluokat mahdollistavat monia aktiviteetteja, joita esimerkiksi tavanomaisissa peruskouluissa ja lukioissa ei ole tyypillisesti mahdollista toteuttaa. Vierailujen yhteydessä on myös mahdollista tavata tutkijoita ja tutustua tutkimukseen.

Pyrimme järjestämään viikon mittaisia harjoitteluita mahdollisuuksien mukaan ja otamme useamman harjoittelijan samaan aikaan. Lukuvuoden 2024-2025 hakulomake on nyt avattu. 

Millaista työtä TET-jakson aikana tehdään

Räätälöimme jokaisen TET-harjoittelun ohjelman ja lukujärjestyksen ennen TET-harjoittelujaksoa. TET-harjoittelija saa lukujärjestyksen ja viikon ohjelman/työtehtävät TET-harjoittelujakson ensimmäisenä päivänä.

TET-harjoittelijan työnkuvaan voi kuulua esimerkiksi:

 • Koululuokkien tekemillä toiminnallisilla opintokäynneillä avustaminen - lasten ohjaaminen ja opastaminen tiedeluokassa. Apua tarvitaan usein myös opintokäyntien valmisteluissa ja loppusiivouksessa.
 • Tutkimusaineiston käsittely - esimerkiksi kirjaamalla tutkimuslomakkeilla kerättyä tietoa tietokoneelle.
 • Opetusmateriaalien inventaario - esimerkiksi kirjojen, pelien ja muiden oppimismateriaalien lajittelu ja huolto.
 • Tapahtumissa avustaminen - esimerkiksi vieraiden ohjaaminen oikeaan paikkaan ja esitteiden jakaminen.
 • Opetuksen seuraaminen - mahdollisuus päästä seuraamaan yliopiston luentoja ja keskustelemaan opiskelijoiden kanssa.
 • Avustamista opettajankoulutuksen tehtävissä.
Yleisiä ohjeita

Oppilaalle tarjottava ateria on opetuksen järjestäjän vastuulla, joka tarkoittaa, että emme tarjoa TET-harjoittelijalle lounasta.

Ruokatauolla suosittelemme esimerkiksi, että...

 • TET-harjoittelija syö lounaan omalla koulullaan.
 • TET-harjoittelija syö lounaan muussa lähialueen koulussa sopimuksen mukaan (esimerkiksi toisessa Helsingin kaupungin oppilaitoksessa).
 • TET-harjoittelijalle järjestään lounaseväät oman koulun keittiöstä.
 • koulu tarjoaa TET-harjoittelijan lounaan esimerkiksi kuittia vastaan tai jakamalla lounasseteleitä.
 • vanhemmat/TET-harjoittelija itse maksaa vapaa-valintaisen lounaan tai eväät.

Helsingin yliopiston Unicafe-ravintoloissa TET-harjoittelija saa lounaansa henkilökuntahintaan. Kampuksien läheisyydestä löytyy ruokakauppoja ja kahviloita, joista on myös mahdollista ostaa lounasta.