Fysiikan avoin opetuslaboratorio Fotoni

Fotoni (aikaisemmin F2k-opetuslaboratorio) tarjoaa fysiikan toiminnallisia opintokäyntejä Kumpulan kampuksella sekä mahdollisuuden vierailla fysiikan osastolla ja ilmakehätieteiden keskus INARissa.

Järjestämme toimintaa peruskoululaisille sekä toiselle asteelle. Lukiolaisille Fotonissa esitellään kokeellista modernia fysiikkaa ja tutkitaan luonnon mysteerejä, erityisesti valon ja aineen luonnetta ja näiden vuorovaikutusta.

Peruskoululaisille sekä lukiofysiikan peruskursseille Fotonissa esitellään arkipäivän fysiikkaa ja ilmastonmuutoksen tieteellisiä perusteita. Tutkimusosastovierailut ovat tietotasoltaan ensisijaisesti lukiolaisille tarkoitettuja, mutta myös yläkoululaisille voidaan järjestää vierailuja esimerkiksi ilmakehätieteiden laboratorioihin.Fotonin erityisalue ovat kokeet, jotka johtivat klassisesta fysiikasta nykyfysiikkaan. Modernissa fysiikassa tärkeitä teemoja ovat muun muassa valon, aineen ja varauksen kvantittuminen. Niinpä laboratorio soveltuu erityisen hyvin lukion modernin fysiikan tai sähkömagnetismin kurssin yhteyteen sekä osaksi työkurssia.

Fotonin opintokäynnit

Toteutamme opintokäyntejä etäyhteydellä sekä Kumpulan kampuksella. Opintokäynnit ovat suunnattuja yläkouluille ja lukioille.

Tutustu ensin tarkempiin varausohjeisiin ja varaa opintokäynti LUMA-tiedeluokkien sivulla. Tämän jälkeen Fotonin yhteyshenkilö ottaa sinuun yhteyttä yksityiskohtien sopimiseksi.

Opintokäynnin jälkeen pyydämme vastaamaan palautekyselyyn. Saamamme palautteen avulla kehitämme toimintaamme.

Lämpösäteily ja ilmastonmuutos -etäopintokäynti

Ennen opintokäyntiä ryhmän kanssa on tärkeä keskustella ilmastonmuutoksesta yleisellä tasolla. Mitä oppilaat tietävät aiheesta ja mitä kysymyksiä herää? Kootkaa kysymyksiä yhteen ja niihin etsitään opintokäynnin aikana vastauksia. Voitte myös katsoa aiheeseen johdattelevan videon

Opintokäynnin aikana toteutetaan yksi kokeellinen demonstraatio. Demoa voi seurata työohjeen kautta, ja siihen voi tutustua etukäteen

Tutkijatapaaminen opintokäynnillä

Fotonin jokaiselle opintokäynnille on nyt varattavissa ilmakehätutkimusta käsittelevä väitöskirjatutkijan vierailu. Väitöskirjatutkija on Ilmakehätieteiden keskuksesta ja vierailun aikana kertoo omasta tutkimuksestaan sekä urapolustaan yleisesti. Vierailu on erinomainen mahdollisuus esitellä opiskelijoille paitsi tuoreinta fysiikan alan tutkimusta myös tutkijan työnkuvaa. Tutkijavierailu on varattavissa opintokäynnin lisävalinnasta ja on kestoltaan 30 minuuttia.

En­nen vie­rai­lua

  • Lukio: Valitse työt joita toivot vierailulle tai voit myös kysyä suosituksia. Ryhmän koko vaikuttaa joidenkin töiden mahdollisuuteen sekä opiskelijoiden pohjatiedot vaikuttavat töiden kestoon. Käy laboratoriotöiden aihesisällöt läpi etukäteen opiskelijoiden kanssa. Miettikää erityisesti, mihin tutkimuskysymyksiin laboratoriossa haette vastauksia. Koordinaattorilta voi kysyä vinkkejä aiheiden opetukseen. Työohjeiden lukeminen etukäteen voi nopeuttaa työskentelyä, mutta keskeisempää on tutkimuksen perusideaan tutustuminen: mitä tutkitaan, mihin mittaus perustuu, mitä pohjatietoja tarvitaan.
  • Peruskoulu: Valitse sopiva vierailukokonaisuus. Tutustukaa vierailun aihepiiriin ennen vierailua.

Vie­rai­lun ai­ka­na

  • Lukiolaisten vierailun rakenteeseen kuuluu tyypillisesti fysiikan osaston ja opiskelun esittely (15 min); kokeellista työskentelyä (esim. 60 min) sekä vierailu tutkimusosastolle (30-60 min).
  • Peruskoululaisten kohdalla keskitytään kokeelliseen työskentelyyn, jolloin vierailun kesto on noin 60-75 minuuttia.
  • Koordinaattori hakee ryhmän Physicum-rakennuksen aulasta, ellei toisin sovita.
  • Opettaja ja Fotonin koordinaattori auttavat töiden tekemisessä.
  • On suositeltavaa, että lukio-opiskelijoilla on omat tietokoneet mukana.

Vie­rai­lun jäl­keen

  • Koonti tuloksista ja opituista asioista
  • Valosähköisen ilmiön, elektronin ominaisvarauksen ja kaksoisrakokokeen tapauksessa tulosten kvantitatiivinen tarkastelu ja mahdollinen raportin kirjoittaminen.
Muut vierailut Kumpulan kampukselle

Opintovierailulla voidaan esitellä Kumpulan kampusta, fysiikan opiskelua ja fysiikan tutkimusta. Perehtyä voi hiukkaskiihdyttimeenröntgentomografiaan (röntgenkuvaukseen ja 3D-mallinnukseen), hiukkasdetektorilaboratorioontähtitieteen laboratorioihin sekä ilmakehätieteiden tutkimukseen (INAR). Ilmakehätieteissä vierailuvaihtoehtoja ovat säätutka ja SMEAR-asema.

Tutkimusosastovierailuja järjestetään lukio- ja yläkouluryhmille. Yläkoululaisille ja lukion ensimmäisen vuositason opiskelijoille suosittelemme ilmakehätieteisiin keskittyvää vierailua.Tutkimusosastovierailut ovat taustatietotasoltaan erityisesti lukioikäisille suunnattuja. Esittelijät ovat tutkimusosaston henkilökuntaa eivätkä välttämättä tunne kaikkien opiskelijaryhmien lähtötasoa. Siispä onkin hyvä esittää ahkerasti kysymyksiä!

Jotkut tutkijat voivat järjestää lyhyitä luentoja tutkimusaloistaan, kun asiasta sovitaan hyvin etukäteen. Tarjolla olevia luentoaiheita ovat ainakin "Hiukkasfysiikka ja kosmologia", "Higgsin bosoni", "Plasma physics, spaceflights and space trash", "Space physics: solar storms, aurora and satellites", "Solar system exploration and ESA".

Lisäksi mahdollista on järjestää CERNin hiukkastutkimusdatan käsittelyyn liittyvä työpaja, jonka yhteydessä voi myös kysellä CERNissä vierailleelta työpajan vetäjältä hiukkastutkimuksesta. Työpajassa dataa käsitellään Python-ympäristössä, mutta aiempaa ohjelmointikokemusta ei tarvita.

Fysiikan avoimen opetuslaboratorio Fotonin materiaalipankki

Fysiikan avoimen opetuslaboratorio Fotonin materiaalipankista löydät kaikki materiaalimme opetuksen ja oppimisen tueksi eri oppiasteille.

Sijainti ja yhteystiedot

Fotoni on fysiikan tiedeluokka, joka sijaitsee Kumpulan tiedekampuksella Physicum-rakennuksen (Gustaf Hällströmin katu 2) toisessa kerroksessa. Ennen vuotta 2021 Fotoni tunnettiin nimellä F2k-laboratorio.

Yhteydenotot: fotoni@helsinki.fi