Smocka on journalistiopiskelijoiden vuotuinen tuotantojakso

Smocka on monimediainen uutis- ja ajankohtaistoimitus, jonka puitteissa Soc&komin eri vuosikurssien journalistiopiskelijat ja Arcada-ammattikorkeakoulun media-alan opiskelijat yhdessä tuottavat vuosittain kolmen viikon ajan journalistista sisältöä eri ympäristöihin.

Opiskelijat seuraavat aktiivisesti medioita, tekevät radio-ohjelmia ja podcasteja, julkaisevat sanomalehteä ja luovat sisältöä sosiaaliseen mediaan. Kaikki sisältö kerätään smocka.fi-verkkosivustoon. Smocka kehittyy ympäröivän mediamaailman tahdissa, ja kynnys uusien toimintamuotojen, alustojen ja tuotantotapojen kokeiluun on matala.

Soc&komin tarjoamaan journalismikoulutukseen on aina sisältynyt käytännön harjoituksia, mutta tuotantojakso sai nykyisen muotonsa ja nimen Smocka vuonna 2011. Koronapandemian aikana Smockaa tehtiin etäyhteyksien välityksellä, mikä edisti opiskelijoiden kykyä toimia joustavasti ja kantaa vastuuta. Keväällä 2021 Soc&komin radiostudion tekniset ratkaisut päivitettiin perinpohjaisessa uudistuksessa, mikä antaa opiskelijoille uusia mahdollisuuksia sisällön tuottamiseen.

Journalistiopiskelijoille Smocka on ainutlaatuinen mahdollisuus kokeilla journalistisen työn tekemistä soveltamalla teoreettisia opintojaan käytäntöön ja samalla valmistautua siirtymään työelämään. Kaikki voivat kehittää valmiuksiaan turvallisessa ympäristössä, jossa työstä saa palautetta. Opiskelijat pääsevät kokeilemaan erilaisia uutistyöhön liittyviä rooleja toimimalla esimerkiksi toimittajana, radiotuottajana, taittajana, viikkopäällikkönä ja päätoimittajana.

Perusajatuksena on, että opiskelijat työskentelevät yhdessä niin, että vanhemmat opiskelijat ohjaavat nuorempiaan, kun taas opettajilla on valmentava rooli (ns. käänteinen opetus tai käänteinen luokkahuone). Näin eritasoiset opiskelijat kohtaavat toisiaan ja saavat uusia kokemuksia. Ensimmäisen vuoden opiskelijat työskentelevät toimittajina, toisen vuoden opiskelijat tekevät radio-ohjelmia ja podcasteja, ja kolmannen vuoden opiskelijat toimivat tuottajina, Smocka-lehden taittajina tai toimituksellisesta sisällöstä vastaavina päälliköinä. Smockan vastuullisena julkaisijana toimivat yhteiskuntatieteiden maisteriohjelman viestinnän opiskelijat. Arcadan opiskelijat osallistuvat lähinnä videotuotantoon, mutta he voivat työskennellä myös muissa tehtävissä kiinnostuksen mukaan.

Perusperiaatteena on, että vastuu lisääntyy joka vuosi opiskelijoiden oppiessa lisää. Nuorempia opiskelijoita ohjatessaan vanhemmat opiskelijat havaitsevat oman kehityksensä, mikä on tärkeä osa oppimisprosessia. Päivittäisen palautteen ja järjestelmällisen pohdinnan kautta opiskelijat kehittävät osaamistaan ja voivat tarkastella journalismia, sen menetelmiä ja toimituksellisia rooleja. Smocka valmistaa opiskelijoita tulevaisuuden toimitustyöhön ja hitsaa heidät yhteen, jolloin heille muodostuu elinikäisiä verkostoja.