Käänteinen opetus auttaa kehittämään kriittistä ja analyyttista ajattelua

Sosiologian opinnoissa käytetään ns. käänteistä opetusta eli käänteistä luokkahuonetta, mikä tarkoittaa, että ennen oppituntia opiskelijat perehtyvät käsiteltäviin kysymyksiin ja teemaan tietyn aineiston avulla.

Aineistona on yleensä teksti, video tai podcast. Menetelmän ansiosta oppitunti on luonteeltaan keskustelevan seminaarimainen ja keskittyy tietojen syventämiseen, pohdintaan ja analyysiin. Yliopisto-opintojen yleisen periaatteen mukaisesti käänteisessä opetuksessa opiskelija itse on päävastuussa oppimisestaan, kun taas opettajan tärkeimpänä tehtävänä on tarjota virikkeitä, edellytyksiä ja tarvittava viitekehys.

Menetelmä soveltuu hyvin sosiologiaan, jossa opetuksen tavoitteena on kehittää ennen kaikkea opiskelijan kriittistä ja analyyttista ajattelua. Nyky-yhteiskunnalle tunnusomaista on faktojen ja konkreettisten tietojen valtava määrä ja nopea vanheneminen. Siksi kyky kriittisesti tarkastella, arvioida ja hyödyntää tietoa on pysyvästi arvokasta älyllistä pääomaa. Faktat ja tiedot ovat opetuksen perusta, mutta ne ovat vain lähtökohta, jota käytetään ajattelun kehittämisen välineenä. Käänteinen opetus soveltuu erityisen hyvin tällaisiin pedagogisiin tavoitteisiin, sillä keskustelemme kunkin oppitunnin lähtökohtana olevasta materiaalista ja työstämme sitä aktiivisesti.

Lisäksi käänteinen opetus on hauskaa, koska se sallii suuremman vuorovaikutuksen opiskelijoiden ja opettajan välillä.