Promootiot 1643–2023
Tulevana keväänä Helsingin yliopistossa vietetään jälleen neljän tiedekunnan promootiota! Se on suuri ponnistus niin yliopistolle kuin jokaiselle promovendillekin.
Kohdistuipa uteliaisuutesi viime vuoden, viime vuosikymmenien tai ihan niihin ensimmäisiin promootioihin, ovat keskiössä nuoret, maan koulutetuimmat ja tulevaisuuttaan pohtivat isänmaan toivot!

Miten promootio on muuttunut? Miten ajan suuret kysymykset ovat näkyneet akateemisen elämän juhlallisuuksissa? Mikä on omasta mielestäsi promootion varsinainen kohokohta?

 

 • Filosofisen tiedekunnan promootiot: 
 • Turussa:
 • 1. 4.5.1643
  2. 4.5.1647
  3. 2.5.1650
  4. 3.5.1653
  5. 6.6.1656
  6. 11.6.1661
  7. 24.5.1664
  8. 28.5.1667
  9. 4.6.1672
  10. 27.7.1677
  11. 24.11.1679
  12. 7.12.1682
  13. 21.7.1685
  14. 26.7.1688
  15. 25.11.1691
  16. 25.11.1694
  17. 14.12.1697
  18. 14.12.1700
  19. 14.12.1703 
  20. 17.6.1707
  21. 15.2.1712 
  22. 14.6.1726
  23. 25.6.1729 
  24. 4.7.1732
  25. 11.7.1735 
  26. 14.7.1738 
  27. 18.7.1741
  28. 18.7.1745
  29. 3.8.1748
  30. 30.7.1751
  31. 25.7.1754
  32. 2.7.1757
  33. 25.8.1760
  34. 6.7.1763
  35. 29.7.1766
  36. 6.7.1769
  37. 22.7.1772
  38. 28.7.1775 
  39. 30.6.1778
  40. 20.6.1782
  41. 22.6.1786
  42. 14.7.1789
  43. 22.6.1792
  44. 23.6.1795 
  45. 26.6.1798 
  46. 15.6.1802
  47. 28.6.1805
  48. 6.7.1810
  49. 13.10.1815 
  50. 28.6.1819
  51. 27.6.1823
  52. 10.7.1827
 • Helsingissä:
 • 53. 21.6.1832
  54. 21.6.1836
  55. 20.7.1840
  56. 21.1.1844
  57. 22.6.1847
  58. 19.6.1850
  59. 30.5.1853
  60. 29.5.1857
  61. 31.5.1860
  62. 31.6.1864
  63. 31.6.1869
  64. 30.5.1873
  65. 31.5.1877
  66. 31.5.1882
  67. 31.7.1886
  68. 30.5.1890
  69. 31.5.1894
  70. 31.5.1897  
  71. 30.5.1900 
  72. 30.5.1907 
  73. 31.5.1910 
  74. 29.5.1914 
  75. 31.5.1919 
  76. 31.5.1923 
  77. 31.5.1927 
  78. 31.5.1932 
  79. 30.5.1936 
  80. 31.5.1950 
  81. 31.5.1957 
  82. 31.5.1960 
  83. 31.5.1964 
  84. 31.5.1969 
  85. 31.5.1973 
  86. 27.5.1977
  87. 28.5.1982 
  88. 30.5.1986 
  89. 1.6.1990 
  90. 27.5.1994 
  91. 30.5.1997 
  92. 2.6.2000 
  93. 6.6.2003 
  94. 25.5.2007 
  95. 28.5.2010
  96. 23.5.2014
  97. 26.5.2017 
  98. 24.5.2019 
  99. 27.5.2022 
  100. 26.5.2023

Teologisen tiedekunnan juhlalliset promootiot ja niihin rinnastuvat tohtorinarvon jakamiset, joilla on ollut nimetty promoottori. Turun kuninkaallisen akatemian professoreille ja Suomen alueen piispoille myönnettiin teologian tohtorinarvoja myös muissa Ruotsin valtakunnan yliopistoissa, ja etenkin 1700-luvulla yleiseksi tavaksi tuli teologian tohtorin arvon saaminen Uppsalassa arkkipiispalta. Teologian tohtorin arvo oli hallitsijan armosta myöntämä kunnianosoitus merkittävään kirkolliseen asemaan tai muista palveluksista valtakunnalle, jota statuuttien mukaan ei saanut myöntää sellaiselle joka sitä nimenomaisesti tavoitteli. Teologian tohtoreiksi promovoitiinkin Ruotsin vallan aikana piispoja, teologian professoreita ja ansioituneita kirkkoherroja. Opillisin perustein eli väitöskirjan myötä myönnettävä teologian tohtorin arvo tuli Teologisen tiedekunnan jaettavaksi v. 1828 statuuttien myötä. 1800-luvun lopulla tuli keisarin päätöksellä mahdolliseksi myös teologian tohtorin arvojen jakaminen väitelleille ilman promovointia. Teologinen tiedekunta on jakanut teologian tohtorinarvoja juhlallisissa seremoniallisissa promootioissa, tiedekunnan juhlaistunnoissa sekä promoottorin promulgoiman promootiokirjan muodoissa. Kuninkaan tai keisarin nimittämät tai promulgoimalla promovoidut ovat myös voineet myöhemmin osallistua juhlalliseen seremoniaan.

 •  Turussa:

1. 16.5.1648

2. 15.6.1660

3. 19.6.1661

4. 27.6.1665

5. 21.6.1666

6. 11.6.1676

7. 1.5.1689

8. 3.7.1690

9. 30.5.1693

10. 14.10.1702

11. 14.6.1703

12. 8.5.1733

13. 15.7.1740

14. 15.6.1818

15. 24.12.1827

 •  Helsingissä:

16. 25.6.1831

17. 16.7.1840

18. 18.12.1856

19. 28.5.1857

20. 10.11.1857

21. 10.8.1864

22. 30.5.1907

23. 30.5.1908

24. 22.12.1910

25. 26.4.1919

26. 31.5.1923

27. 4.9.1940

28. 31.10.1942

29. 14.10.1948

30. 17.5.1955

31. 29.5.1957

32. 29.7.1963

33. 2.11.1967

34. 17.12.1973

35. 2.11.1976

36. 31.10.1980

37. 11.11.1983

38. 16.11.1990

39. 23.5.1997

40. 19.5.2000

41. 13.5.2005

42. 27.5.2011

43. 9.6.2017

44. 9.6.2023

 

1. 14.6.1650

2. 19.6.1660

3. 17.7.1840

4. 31.5.1860

5. 14.12.1955

6. 23.4.1963

7. 25.5.1990

8. 5.5.2000

9. 14.5.2010

10. 19.5.2017

11. 16.6.2023

Hyvin lyhyt promootion historia

Suomen ensimmäinen promootio järjestettiin 1643 Turun Akatemiassa. Helsingin yliopistossa vietetään 2023 sen filosofisen tiedekunnan sadatta promootiota, ja samalla myös kolmen muun tiedekunnan järjestämiä promootioita. Monessa muussa suomalaisessa yliopistossa järjestetään myös juhlavia promootioita. Esimerkiksi uusi Taideyliopisto on ottanut promootioperinteen omakseen kuten myös Maanpuolustuskorkeakoulu. Nämä esimerkit osoittavat, ettei promootioperinne kritiikistä huolimatta ole hiipumassa, vaan laajentumassa.

Ulkomaisista yliopistoista promootioita on esimerkiksi Upsalassa ja Tartossa, mutta ne eivät perinteiltään ole yhtä hyvin säilyttäneet keskiaikaisia traditioita eivätkä vaadi osallistujiltaan yhtä suurta koreografista, retorista ja pukukoodiin tukeutuvaa sitoutumista.

Suomalainen erityispiirre on myös maistereiden vihkiminen, mitä on Helsingin yliopistossa kolmessa tiedekunnassa ja muualla harvakseltaan.

Perinteet muuttuvat ajassa. Niin myös akateemiset juhlat. Sen vuoksi on tärkeää, että promootioita saavat järjestää nousevat sukupolvet itse, koska vain niillä on tuntuma siihen, mitkä yhteiskunnalliset symbolit ja ilmiöt vaativat huomiota ja täten osaltaan muokkaavat perinnettä. Historian kaikki trendit ovat usein ensin näkyneet akateemisen eliitin toiminnassa, ja sieltä levinneet koko kansan tietoisuuteen. Itse yliopisto myös seuraa muiden alojen ilmiöitä, ja mukautuu moderniin elämään, säilyttäen oman vahvan identiteettinsä ja juuret.

 

Keväällä 2023 järjestettävät promootiot
Helsingin yliopiston promootiotiedekunnat

Maisteri- ja tohtoripromootio: filosofinen, maatalous-metsätieteellinen ja valtiotieteellinen tiedekunta. Filosofinen tiedekunta koostuu humanistisesta, matemaattis-luonnontieteellisestä, bio- ja ympäristötieteellisestä, kasvatustieteellisestä sekä farmasian tiedekunnista.

Tohtoripromootio: Teologinen, oikeustieteellinen, lääketieteellinen ja eläinlääketieteellinen tiedekunta.