Promootiot 1643–2023

Tulevana keväänä Helsingin yliopistossa vietetään jälleen neljän tiedekunnan promootiota! Se on suuri ponnistus niin yliopistolle kuin jokaiselle promovendillekin.
Kohdistuipa uteliaisuutesi viime vuoden, viime vuosikymmenien tai ihan niihin ensimmäisiin promootioihin, ovat keskiössä nuoret, maan koulutetuimmat ja tulevaisuuttaan pohtivat isänmaan toivot!

Miten promootio on muuttunut? Miten ajan suuret kysymykset ovat näkyneet akateemisen elämän juhlallisuuksissa? Mikä on omasta mielestäsi promootion varsinainen kohokohta?

Filosofinen tiedekunta promovoi vain maistereita 1800-luvun alkupuolelle asti, koska tiedekunta toimi valmistavana propedeuttisena tiedekuntana kaikille yliopisto-opiskelijoille ennen siirtymistä ylempiin professionaalitiedekuntiin. Filosofian maisterin ja tohtorin arvot eivät olleet eriytyneet vielä 1600- ja 1700-luvuilla, jolloin maisteripromootiossa saattoi molempien arvonimien yhdistelmätittelin Filosofian maisteri ja tohtori (lat. Magister ac Doctor Philosophiae). Vuoden 1828 statuuteissa maisterin ja tohtorin arvot erotettiin toisistaan ja ensimmäiset filosofian tohtorit promovoitiin vuonna 1840 Helsingissä.

  • Turussa:

1. 4.5.1643
2. 4.5.1647
3. 2.5.1650
4. 3.5.1653
5. 6.6.1656
6. 11.6.1661
7. 24.5.1664
8. 28.5.1667
9. 4.6.1672
10. 27.7.1677
11. 24.11.1679
12. 7.12.1682
13. 21.7.1685
14. 26.7.1688
15. 25.11.1691
16. 25.11.1694
17. 14.12.1697
18. 14.12.1700
19. 14.12.1703 
20. 17.6.1707
21. 15.2.1712 
22. 14.6.1726
23. 25.6.1729 
24. 4.7.1732
25. 11.7.1735 
26. 14.7.1738 
27. 18.7.1741
28. 18.7.1745
29. 3.8.1748
30. 30.7.1751
31. 25.7.1754
32. 2.7.1757
33. 25.8.1760
34. 6.7.1763
35. 29.7.1766
36. 6.7.1769
37. 22.7.1772
38. 28.7.1775 
39. 30.6.1778
40. 20.6.1782
41. 22.6.1786
42. 14.7.1789
43. 22.6.1792
44. 23.6.1795 
45. 26.6.1798 
46. 15.6.1802
47. 28.6.1805
48. 6.7.1810
49. 13.10.1815 
50. 28.6.1819
51. 27.6.1823
52. 10.7.1827

  • Helsingissä:

53. 21.6.1832
54. 21.6.1836
55. 20.7.1840
56. 21.1.1844
57. 22.6.1847
58. 19.6.1850
59. 30.5.1853
60. 29.5.1857
61. 31.5.1860
62. 31.6.1864
63. 31.6.1869
64. 30.5.1873
65. 31.5.1877
66. 31.5.1882
67. 31.7.1886
68. 30.5.1890
69. 31.5.1894
70. 31.5.1897  
71. 30.5.1900 
72. 30.5.1907 
73. 31.5.1910 
74. 29.5.1914 
75. 31.5.1919 
76. 31.5.1923 
77. 31.5.1927 
78. 31.5.1932 
79. 30.5.1936 

15.3.1938 kunniatohtoripromootio

80. 31.5.1950 

25.5.1952 kunniatohtoripromootio 

81. 31.5.1957 
82. 31.5.1960 
83. 31.5.1964 
84. 31.5.1969 
85. 31.5.1973 
86. 27.5.1977
87. 28.5.1982 
88. 30.5.1986 
89. 1.6.1990 
90. 27.5.1994 
91. 30.5.1997 
92. 2.6.2000 
93. 6.6.2003 
94. 25.5.2007 
95. 28.5.2010
96. 23.5.2014
97. 26.5.2017 
98. 24.5.2019 
99. 27.5.2022 
100. 26.5.2023

Teologisen tiedekunnan juhlalliset promootiot ja niihin rinnastuvat tohtorinarvon jakamiset, joilla on ollut nimetty promoottori. Turun kuninkaallisen akatemian professoreille ja Suomen alueen piispoille myönnettiin teologian tohtorinarvoja myös muissa Ruotsin valtakunnan yliopistoissa, ja etenkin 1700-luvulla yleiseksi tavaksi tuli teologian tohtorin arvon saaminen Uppsalassa arkkipiispalta. Teologian tohtorin arvo oli hallitsijan armosta myöntämä kunnianosoitus merkittävään kirkolliseen asemaan tai muista palveluksista valtakunnalle, jota statuuttien mukaan ei saanut myöntää sellaiselle joka sitä nimenomaisesti tavoitteli. Teologian tohtoreiksi promovoitiinkin Ruotsin vallan aikana piispoja, teologian professoreita ja ansioituneita kirkkoherroja. Opillisin perustein eli väitöskirjan myötä myönnettävä teologian tohtorin arvo tuli Teologisen tiedekunnan jaettavaksi v. 1828 statuuttien myötä. 1800-luvun lopulla tuli keisarin päätöksellä mahdolliseksi myös teologian tohtorin arvojen jakaminen väitelleille ilman promovointia. Teologinen tiedekunta on jakanut teologian tohtorinarvoja juhlallisissa seremoniallisissa promootioissa, tiedekunnan juhlaistunnoissa sekä promoottorin promulgoiman promootiokirjan muodoissa. Kuninkaan tai keisarin nimittämät tai promulgoimalla promovoidut ovat myös voineet myöhemmin osallistua juhlalliseen seremoniaan.

  •  Turussa:

1. 16.5.1648

2. 15.6.1660

3. 19.6.1661

4. 27.6.1665

5. 21.6.1666

6. 11.6.1676

7. 1.5.1689

8. 3.7.1690

9. 30.5.1693

10. 14.10.1702

11. 14.6.1703

12. 8.5.1733

13. 15.7.1740

14. 15.6.1818

15. 24.12.1827

  •  Helsingissä:

16. 25.6.1831

17. 16.7.1840

18. 18.12.1856

19. 28.5.1857

20. 10.11.1857

21. 10.8.1864

22. 30.5.1907

23. 30.5.1908

24. 22.12.1910

25. 26.4.1919

26. 31.5.1923

27. 4.9.1940

28. 31.10.1942

29. 14.10.1948

30. 17.5.1955

31. 29.5.1957

32. 29.7.1963

33. 2.11.1967

34. 17.12.1973

35. 2.11.1976

36. 31.10.1980

37. 11.11.1983

38. 16.11.1990

39. 23.5.1997

40. 19.5.2000

41. 13.5.2005

42. 27.5.2011

43. 9.6.2017

44. 9.6.2023

 

  • Turussa:

1. 14.6.1650

2. 19.6.1660

1789 konsistorin myöntämä oikeustieteen tohtorin arvo, rinnastuu promulgaatiopromootioon.

  • Helsingissä:

3. 17.7.1840

4. 31.5.1860 promulgaatiopromootio

1948 tiedekunnan juhlaistunto

5. 14.12.1955

6. 23.4.1963

1972 tiedekunnan juhlaistunto

1980 kunniatohtoripromootio

7. 25.5.1990

8. 5.5.2000

9. 14.5.2010

10. 19.5.2017

11. 16.6.2023

  •  Turussa:

1. 21.6.1781

2, 14.6.1802

3. 10.11.1817

  •  Helsingissä:

4. 20.6.1832

5. 18.7.1840

6. 21.6.1847

7. 30.5.1907

8. 31.5.1919

9. 16.9.1966

10. 29.5.1981

11. 8.6.1990

12. 12.5.2000

13. 4.6.2010

14. 10.6.2016

15. 10.6.2022

 

Kaikki valtiotietieteellisen tiedekunnan promootiot on vietetty Helsingissä. 

1. 31.5.1950

2. 31.5.1956

3. 31.5.1961

4. 25.5.1966

5. 27.5.1971

6. 28.5.1976

7. 22.5.1981

8. 23.5.1986

9. 18.5.1990

10. 26.5.1995

11. 26.5.2001

12. 27.5.2006

13. 3.6.2011

14. 27.5.2016

15. 20.5.2022

Kaikki Maatalous-Metsätieteellisen tiedekunnan promootiot on vietetty Helsingissä. Ensimmäisessä promootiossa vuonna 1958 promovoitiin vain tohtoreita, mutta jo toisessa promootiossa vuonna 1984 promovoitiin myös maistereita. 

 

1. 29.5.1958

2. 1.6.1984

3. 26.4.1990

4. 17.5.1996

5. 7.6.2002

6. 6.6.2008

7. 6.6.2014

8. 17.6.2022

Eläinlääketieteellinen tiedekunta oli vuoden 1995 syksyyn asti oma erillinen korkeakoulunsa, joka yhdistettiin Helsingin yliopistoon uutena tiedekuntana. Kaikki Eläinlääketieteellisen tiedekunnan promootiot on pidetty Helsingissä.

  • Eläinlääketieteellisenä korkeakouluna:

1. 24.9.1965

2. 19.5.1995

  • Eläinlääketieteellisenä tiedekuntana:

3. 23.5.2008

4. 5.6.2015

5. 19.5.2023

Hyvin lyhyt promootion historia

Suomen ensimmäinen promootio järjestettiin 1643 Turun Akatemiassa. Helsingin yliopistossa vietetään 2023 sen filosofisen tiedekunnan sadatta promootiota, ja samalla myös kolmen muun tiedekunnan järjestämiä promootioita. Monessa muussa suomalaisessa yliopistossa järjestetään myös juhlavia promootioita. Esimerkiksi uusi Taideyliopisto on ottanut promootioperinteen omakseen kuten myös Maanpuolustuskorkeakoulu. Nämä esimerkit osoittavat, ettei promootioperinne kritiikistä huolimatta ole hiipumassa, vaan laajentumassa.

Ulkomaisista yliopistoista promootioita on esimerkiksi Upsalassa ja Tartossa, mutta ne eivät perinteiltään ole yhtä hyvin säilyttäneet keskiaikaisia traditioita eivätkä vaadi osallistujiltaan yhtä suurta koreografista, retorista ja pukukoodiin tukeutuvaa sitoutumista.

Suomalainen erityispiirre on myös maistereiden vihkiminen, mitä on Helsingin yliopistossa kolmessa tiedekunnassa ja muualla harvakseltaan.

Perinteet muuttuvat ajassa. Niin myös akateemiset juhlat. Sen vuoksi on tärkeää, että promootioita saavat järjestää nousevat sukupolvet itse, koska vain niillä on tuntuma siihen, mitkä yhteiskunnalliset symbolit ja ilmiöt vaativat huomiota ja täten osaltaan muokkaavat perinnettä. Historian kaikki trendit ovat usein ensin näkyneet akateemisen eliitin toiminnassa, ja sieltä levinneet koko kansan tietoisuuteen. Itse yliopisto myös seuraa muiden alojen ilmiöitä, ja mukautuu moderniin elämään, säilyttäen oman vahvan identiteettinsä ja juuret.

 

Keväällä 2023 järjestettävät promootiot
Helsingin yliopiston promootiotiedekunnat

Maisteri- ja tohtoripromootio: filosofinen, maatalous-metsätieteellinen ja valtiotieteellinen tiedekunta. Filosofinen tiedekunta koostuu humanistisesta, matemaattis-luonnontieteellisestä, bio- ja ympäristötieteellisestä, kasvatustieteellisestä sekä farmasian tiedekunnista.

Tohtoripromootio: Teologinen, oikeustieteellinen, lääketieteellinen ja eläinlääketieteellinen tiedekunta.