Ahomansikan talvilehdet

Ahomansikka (Fragaria vesca) on talvivihanta kasvi, joka kasvattaa vuosittain kahdet lehdet.

Kasvu­kauden aikana muodostuneisiin lehtiin kehittyy ruskan värit ja lehdet lakastuvat syyskuussa. Tätä ennen aho­man­sikka kasvattaa kuitenkin 1-3 talvi­lehteä, jotka säily­vät vihreinä seuraavaan kesään asti. Tutkimme talvilehtien yhteyttämiskyvyn muu­tok­sia talven aikana ja vertailimme kesä- ja talvi­lehtien ulko­rakennetta lehtienanatomiaa sopeu­ma­na pakkaseen ja jäähän.

Kesä- ja talvi­lehdet eroavat toisistaan ulkoisesti: talvi­lehdet ovat kesälehtiä pienempiä ja paksum­pia, ja sekä lehtilavassa että -ruodissa on tiheä karva­peite. Karvapeite voi suoja­ta lehteä jään aiheutta­milta vaurioilta ja vähentää veden haihtumista leh­dis­tä. Kesälehtiin verrattuna talvilehdissä on paljon ilmarakoja, jotka ovat kuitenkin kooltaan pieniä. Tämä mahdollistaa tehokkaan kaasujenvaihdon (veden haihtuminen, hiilidioksidin otto) säätelyn. Veden haihtumisen rajoittaminen talvella on tärkeää, sillä juuret eivät pysty ottamaan vettä routaisesta maasta, minkä seurauksena lehdet voivat kuivua (ns. pakkaskuivuminen).

Talvilehdille ominaiset anatomiset erityispiirteet auttavat lehtiä säilyttämään toiminta­kykynsä talvella. Kesälehtiin verrattuna talvilehdissä on enemmän yhteyttäviä tylppy­solukerroksia, ja yksittäiset solut ovat kooltaan pienempiä. Solujen väliin jäävää ilmatilaa talvilehdissä on vähemmän kuin kesälehdissä. Näiden ominaisuuksien ansiosta talvilehdet ovat tukevarakenteisia, mikä suojaa lehtiä jäätymiseen liittyviltä mekaanisilta vaurioita

Osoitimme tutkimuksessamme, että talvilehdet säilyttävät fotosyn­teesi­kykynsä koko talven ajan, ja lehtien klorofylli­pitoisuus säilyi korkeana kevääseen asti. Talvilehdet voivat yhteyttää talven lauhojen jaksojen aikana, ja niiden avulla ahomansikka voi myös yhteyttää var­hain keväällä ennen kuin uudet kesälehdet ovat ke­hit­tyneet.

KIRJALLISUUS

Åström H., Metsovuori E., Saarinen T., Lundel, R. &Hänninen, H. 2015. Morphological characteristics and photosynthetic capacity of Fragaria vesca L. winter and summer leaves. –Flora 215:33-39.