Alaprojektit

DEMOPOL koostuu viidestä alaprojektista, jotka ovat 1) “poliittisen” käsite ja demokratia- ja globaalin kansalaiskasvatuksen normatiivinen perusta 2) kouluinstituutio julkisen ja yksityisen välissä., 3) poliittiset tunteet, 4) ihmisoikeuskasvatus, sekä 5) poliittinen aktivismi ja anarkistiset teoriat.