Poliittinen aktivismi
Tämä osaprojekti nojautuu anarkistisen teorian traditioon, jossa kasvatus ja koulutus nähdään oikeudenmukaisemman ja demokraattisemman yhteiskunnan mahdollistavana sosiaalisen muutoksen areenana.

Osaprojekti tutkii anarkismin teorian ja sen sosiaalisten ja poliittisten implikaatioiden merkitystä kasvatukselle ja koulutukselle kasvatusinstituutioiden puitteissa ja muualla yhteiskunnassa. Projekti tarkastelee myös poliittisen aktivismin erilaisia ilmenemismuotoja kasvatuksen ja koulutuksen kontekstissa ja tutkii poliittista aktivismia poliittisen vastarinnan muotona anarkistisen teorian viitekehyksestä käsin.

Poliittisen aktivismin alaprojektista vastaa Ivan Zamotkin. Hänen henkilökuvauksensa voit lukea täältä ja tutkijaprofiiliinsa pääset täältä.