"Poliittisen" käsite ja demokratia- ja globaalin kansalaiskasvatuksen normatiivinen perusta

Tämä osaprojekti tarkastelee erilaisia “poliittisen” käsitteeseen liittyviä tulkintoja (mm.

antagonistinen, agonistinen, identiteettipoliittinen ja konsensushakuinen näkemys), jotka esiintyvät ajankohtaisissa demokratiakasvatusta ja globaalia kansalaiskasvatusta koskevissa teoreettisissa keskusteluissa ja kiistoissa. Tarkastelemalla näitä tulkintoja ja tuomalla niitä keskinäiseen dialogiin, osaprojektin tavoitteena on muodostaa aiempaa moniulotteisempi poliittista toimintaa koskeva näkemys, jossa ilmiön erilaiset (konsensus-, konflikti- ja identiteettiperustaiset) ulottuvuudet tulevat huomioiduiksi. Tavoitteena on etenkin tutkia, millaisia mahdollisuuksia ja haasteita nämä erilaiset ulottuvuudet luovat demokratiakasvatuksen ja globaalin kansalaiskasvatuksen normatiivisen perustan muodostamisen näkökulmasta.

Hankkeen vastuullinen johtaja (PI) Anniina Leiviskä on pääasiallisesti vastuussa tässä osaprojektissa toteutettavasta tutkimuksesta. Hänen henkilökuvauksensa voit lukea täältä ja hänen tutkijaprofiiliinsa pääset täältä.