Kouluinstituutio julkisen ja yksityisen välissä

Osaprojekti tarkastelee koulua yhteiskunnan julkisen ja yksityisen alueen välimaastoon normatiivisesti sijoittuvana instituutiona.

Projektin tarkoituksena on tuottaa sellainen eettisesti ja yhteiskunnallisesti perusteltu näkemys kouluinstituutiosta, jonka avulla on mahdollista aiempaa tarkemmin analysoida koulukasvatuksen julkisten tavoitteiden, kuten demokratiakasvatuksen, oikeudenmukaisuutta erityisesti suhteessa sosiaalisiin ja kulttuurisiin vähemmistöihin. Projekti yhdistää uudella tavalla yhteiskuntafilosofiaa, feminististä poliittista filosofiaa ja sosiaalisen ontologian teorioita.

Kouluinstituutio julkisen ja yksityisen välissä alaprojektista vastaa Tarna Kannisto. Hänen henkilökuvauksensa voit lukea täältä ja tutkijaprofiiliinsa pääset täältä.