Ihmisoikeuskasvatus

Ihmisoikeuskasvatusta käsittelevä alaprojekti tutkii universalististen ihmisoikeuskasvatuksen teorioiden ja niihin kohdistuneen kritiikin välistä jännitettä.

Tavoitteena on arvioida ihmisoikeuskasvatuksen käsitteistöä kriittisten teorioiden, kuten feministisen ja postkolonialistisen kritiikin valossa. Teoreettisen uudelleenarvioinnin kautta kehitetään pedagogisia sovelluksia kriittiselle ihmisoikeuskasvatukselle, jonka tavoite on eriarvoisuuksia purkavien kasvatuskäytänteiden vahvistaminen. Tutkimus tuottaa eettisiä perusteita demokratia- ja ihmisoikeuskasvatukselle, jonka pyrkimyksenä on edistää yhteisten poliittisten päämäärien tavoittelua muuttuvassa yhteiskunnassa.

Tutkimuksen ensimmäisessä osassa on tutkittu empiirisesti ihmisoikeuskasvatuksen tilannetta opettajankoulutuksessa ja toinen osa syventyy teoreettisiin kysymyksiin ja pedagogisiin sovelluksiin.

Ihmisoikeuskasvatuksen alaprojektista vastaa Tuija Kasa. Hänen henkilökuvauksensa voit lukea täältä ja tutkijaprofiiliinsa pääset täältä.