Ohjeita ehdollisesti hyväksytyille

Nämä ohjeet koskevat sinua, jos haet koulutukseen, joka alkaa syksyllä 2018.

Lue alla olevat ohjeet huolellisesti sekä oman ehtosi kohdalta että yleisten ohjeiden osalta ja toimi näiden ohjeiden mukaan. Toimita sinulta vaaditut dokumentit ohjeiden mukaisesti Helsingin yliopiston hakijapalveluihin sinulle tiedotettuun määräaikaan mennessä. Jos et toimita pyydettyjä dokumentteja määräaikaan mennessä, menetät tarjotun opiskelupaikan.

EHTO A: KESKENERÄISEN KORKEAKOULUTUTKINNON VALMISTUMINEN

Tämä ohje koskee maisterihakujen kautta hyväksyttyjä hakijoita, joilla hyväksymisen ehtona on: "Ehdollinen: virallisesti oikeaksi todistettu kopio tutkintotodistuksesta toimitettava määräaikaan mennessä"

Sinulta edellytetään kelpoisuutesi todentamista, koska hakukelpoisuutesi perusteena ollut korkeakoulututkinto on valmistunut hakuajan päättymisen jälkeen. Hyväksymisesi on ehdollinen, kunnes olet todentanut kelpoisuutesi.
 

Jos hakukelpoisuutesi perusteena on ollut suomalainen korkeakoulututkinto
 

korkeakoulututkinnon tulee olla suoritettuna sinulle tiedotettuun määräaikaan mennessä. Hakijapalvelut tarkistaa tiedot suorittamistasi opinnoista sähköisestä suoritusrekisteristä elokuun alussa. Mikäli haluat edistää prosessisi edistymistä tätä ennen, voit ilmoittaa valmistumisestasi elomakkeella. Mikäli tutkinnon suorittamisesi ei jostain syystä ole todennettavissa suoritusrekisteristä, Helsingin yliopiston hakijapalvelut ottaa sinuun yhteyttä hakuvaiheessa antamaasi sähköpostiosoitteeseen. Huomaa, että, jos tutkintosi on Maanpuolustuskorkeakoulusta, ammattikorkeakoulu Noviasta (Yrkeshögskolan Novia) tai Högskolan på Åland -oppilaitoksesta, sinun tulee valmistua ja toimittaa virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös tutkintotodistuksestasi tämän sivun ohjeiden mukaisesti Helsingin yliopiston hakijapalveluihin sinulle tiedotettuun määräaikaan mennessä.

Jos et suorita korkeakoulututkintoa ja osoita sen valmistumista annettuihin määräaikoihin mennessä, menetät tarjotun opiskelupaikan.

Jos hakukelpoisuutesi perusteena on ollut ulkomainen korkeakoulututkinto

sinun tulee valmistua ja toimittaa virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös tutkintotodistuksestasi tämän sivun ohjeiden mukaisesti Helsingin yliopiston hakijapalveluihin sinulle tiedotettuun määräaikaan mennessä. Huomaathan, että jos kelpoisuuttasi todentavia dokumentteja ei ole myönnetty suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, sinun täytyy toimittaa niistä myös viralliset käännökset. Huomioithan myös, että tietyissä maissa suoritettujen tutkintojen osalta on noudatettava maakohtaisia erityisvaatimuksia toimitettaessa asiakirjoja.

Mikäli lopullisen tutkintotodistuksen saamisessa on teknisen tai hallinnollisen syyn takia viivettä, voit toimittaa myös väliaikaisen tutkintotodistuksen. Väliaikainen tutkintotodistus on oppilaitoksen myöntämä asiakirja opiskelijalle, joka on suorittanut kaikki tutkintoon vaaditut opinnot ja valmistunut.

Sekä väliaikaisessa tutkintotodistuksessa että lopullisessa tutkintotodistuksessa on oltava tutkinnon myöntäneen oppilaitoksen nimi, tutkinnon myöntämispäivämäärä, valmistuneen opiskelijan nimi, myönnetty tutkintonimike ja tieto siitä, että henkilö on valmistunut. Lisäksi todistuksessa tulee olla oppilaitoksen virallinen leima, oppilaitoksen edustajan nimikirjoitus, nimen selvennys ja virkanimike.

Jos et toimita pyydettyjä todistuksia määräaikaan mennessä, menetät tarjotun opiskelupaikan.

 

EHTO B: KESKENERÄISTEN AVOIMEN YLIOPISTON OPINTOJEN VALMISTUMINEN

Tämä ohje koskee avoimen väylän kautta hyväksyttyjä hakijoita.

Hyväksymisesi on ehdollinen, koska et ollut suorittanut kaikkia hakuperusteena olevia opintoja hakuajan päättymiseen mennessä. Ehto täyttyy, kun olet suorittanut hakukelpoisuutena olevat opinnot. Opinnot pitää olla suoritettuna 30.6.2018 mennessä.
 
Hakijapalvelut tarkistaa tiedot suorittamistasi opinnoista sähköisestä suoritus- tai opintorekisteristä 14.8.2018. Mikäli haluat edistää prosessisi edistymistä tätä ennen, voit ilmoittaa valmistumisestasi elomakkeella. Mikäli opintojen suorittaminen ei jostain syystä ole todennettavissa opintorekisteristä, Helsingin yliopiston hakijapalvelut ottaa sinuun yhteyttä hakuvaiheessa antamaasi sähköpostiosoitteeseen.

Jos et suorita hakuperusteena olevia opintoja määräaikaan mennessä, menetät tarjotun opiskelupaikan.

 

EHTO C: VIRALLISESTI OIKEAKSI TODISTETUN TODISTUKSEN TOIMITTAMINEN

Tämä ohje koskee päähaun hakijoita, joilla hyväksymisen ehtona on jokin seuraavista:

 • Ehdollinen: virallisesti oikeaksi todistettu kopio hakukelpoisuuden osoittavasta tutkintotodistuksesta toimitettava määräaikaan mennessä.
 • Ehdollinen: virallisesti oikeaksi todistettu kopio lähtöpisteet tuottavasta tutkintotodistuksesta toimitettava määräaikaan mennessä.
 • Ehdollinen: virallisesti oikeaksi todistettu kopio hakukelpoisuuden osoittavasta tutkintotodistuksesta sekä vaaditun kielitaidon osoittavasta todistuksesta toimitettava määräaikaan mennessä.
 • Ehdollinen: virallisesti oikeaksi todistettu kopio lähtöpisteet tuottavasta tutkintotodistuksesta sekä vaaditun kielitaidon osoittavasta todistuksesta toimitettava määräaikaan mennessä.
 • Ehdollinen: virallisesti oikeaksi todistettu kopio vaaditun kielitaidon osoittavasta todistuksesta toimitettava määräaikaan mennessä.
 • Ehdollinen: virallisesti oikeaksi todistettu kopio tiedekilpailutodistuksesta toimitettava määräaikaan mennessä.

Jos olet osoittanut hakuvaiheessa hakukelpoisuutesi toimittamalla tutkintotodistuksestasi ja/tai kielitaitosi osoittavasta todistuksestasi epävirallisen valokopion, sinun tulee vielä hyväksyntäsi jälkeen todistaa kelpoisuutesi toimittamalla Helsingin yliopiston hakijapalveluille virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös tutkintotodistuksestasi ja sen mahdollisesta virallisesta käännöksestä. Paikan vastaanoton yhteydessä tarkistetaan, että hakuvaiheessa antamasi tiedot pitävät paikkansa. Jos olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen, niin sinun ei tarvitse toimittaa todistuksia ilmoittautuessasi yliopistoon.

International Baccalaureate (IB) -tutkinnon suorittaneen on toimitettava virallisesti oikeaksi todistettu kopio varsinaisesta tutkintotodistuksestaan (Diploma vuoteen 2012 saakka; The Diploma of the International Baccalaureate vuodesta 2013 lähtien).

Jos sinun tulee todistaa kelpoisuutesi ja sinut on hyväksytty viimeistään 28.6.2018, sinun täytyy toimittaa yllä mainitut dokumentit Helsingin yliopiston hakijapalveluille 13.7.2018 klo 15.00 mennessä.  Jos tulet hyväksytyksi varasijalta 28.6.2018 jälkeen, paikan vastaanoton ja liitteiden toimittamisen takaraja ilmoitetaan erikseen.

Jos et toimita pyydettyjä todistuksia määräaikaan mennessä, menetät tarjotun opiskelupaikan.

 

EHTO D: VIRALLISESTI OIKEAKSI TODISTETUN TODISTUKSEN JA LOPULLISTEN ARVOSANOJEN TOIMITTAMINEN

Tämä ohje koskee päähaun hakijoita, joilla hyväksymisen ehtona on jokin seuraavista:

 • Ehdollinen: virallisesti oikeaksi todistettu kopio lopullisesta hakukelpoisuuden osoittavasta tutkintotodistuksesta ja arvosanoista toimitettava määräaikaan mennessä.
 • Ehdollinen: virallisesti oikeaksi todistettu kopio lopullisesta hakukelpoisuuden osoittavasta tutkintotodistuksesta ja arvosanoista sekä vaaditun kielitaidon osoittavasta todistuksesta toimitettava määräaikaan mennessä.

Jos hakukelpoisuuden osoittava tutkintosi on valmistunut keväällä 2018 ja olet osoittanut hakuvaiheessa hakukelpoisuutesi toimittamalla ennakkoarvion, sinun tulee hyväksyntäsi jälkeen todistaa kelpoisuutesi toimittamalla Helsingin yliopiston hakijapalveluille virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös lopullisesta tutkintotodistuksestasi ja sen mahdollisesta käännöksestä. Paikan vastaanoton yhteydessä tarkistetaan, että hakuvaiheessa antamasi tiedot pitävät paikkansa. Suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneiden ei tarvitse toimittaa todistusta, vaan sen suoritus on tarkistettu sähköisestä suoritusrekisteristä.

Mikäli olet suorittanut International Baccalaureate -tutkinnon keväällä 2018, sinun tulee toimittaa yliopistolle lopulliset arvosanasi (Diploma Programme (DP) Results). Paperissa täytyy olla koulun virallinen leima ja IB-koordinaattorin allekirjoitus. 

European Baccalaureate (EB) -tutkinnon suorittaneiden tulee toimittaa lopullisen tutkintotodistuksen lisäksi virallisesti oikeaksi todistettu kopio todistuksesta, jossa näkyvät lopulliset arvosanat. 

Reifeprüfung (RP) -tutkinnon suorittaneen on toimitettava virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös nelisivuisesta saksankielisestä tutkintotodistuksesta Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife. Suomenkielinen vastaavuustodistus ei riitä.

Jos sinun tulee todistaa kelpoisuutesi ja sinut on hyväksytty viimeistään 28.6.2018, sinun täytyy toimittaa yllä mainitut dokumentit Helsingin yliopiston hakijapalveluille 13.7.2018 klo 15.00 mennessä.  Jos tulet hyväksytyksi varasijalta 28.6.2018 jälkeen, paikan vastaanoton ja liitteiden toimittamisen takaraja ilmoitetaan erikseen.

Jos et toimita pyydettyjä todistuksia määräaikaan mennessä, menetät tarjotun opiskelupaikan. Mikäli ennakkoarvion arvosanat ovat vaikuttaneet valintaan ja lopulliset arvosanasi eivät vastaa ennakkoarviota, lähtöpisteesi lasketaan uudelleen ja valintapäätös voidaan myös perua.

Virallinen oikeaksi todistaminen ja laillistaminen

Kaikkien hakijapalveluihin toimitettavien kelpoisuutta opintoihin todentavien dokumenttien jäljennösten on oltava virallisesti oikeaksi todistettuja jäljennöksiä.

Viralliset käännökset

Kaikki kelpoisuutta todentavat dokumentit tulee toimittaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Jos dokumentteja ei ole myönnetty suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, niistä täytyy toimittaa myös viralliset käännökset. Dokumenttien käännösten on oltava virallisia käännöksiä ja täytettävä yksi seuraavista ehdoista:

 • käännösdokumentti on tutkinnon/todistuksen myöntäneen korkeakoulun myöntämä
 • käännösdokumentti on virallisesti oikeaksi todistettu kopio tutkinnon/todistuksen myöntäneen korkeakoulun myöntämästä käännöksestä
 • käännösdokumentti on auktorisoidun kääntäjän tekemä
 • käännösdokumentti on virallisesti oikeaksi todistettu kopio auktorisoidun kääntäjän tekemästä käännöksestä

Ni­men muut­tu­mi­sen osoit­ta­mi­nen

Jos tutkintotodistuksessasi on entinen nimesi eikä todistuksessa ole suomalaista henkilötunnusta, nimenmuutos tulee osoittaa jollain seuraavista:

 • ote väestötietojärjestelmästä (virkatodistus), josta käy ilmi entinen nimesi ja nykyinen nimesi
 • aluehallintoviraston (tai lääninhallituksen) päätös nimesi muuttamisesta
 • vastaava ulkomaisen viranomaisen asiakirja.

Otteen väestötietojärjestelmästä saat maistraatista.

 

Kehotamme ensisijaisesti lähettämään dokumentit postitse / kuriiripalvelun kautta tai tuomaan ne hakijapalveluiden postilaatikkoon. Liitteiden tulee olla perillä sinulle annettuun määräaikaan mennessä; postileima ei riitä.

Katso tarkemmat ohjeet asiakirjojen toimittamisesta hakijapalveluihin.

Laitathan dokumenttiesi mukana tiedon siitä, mihin hakukohteeseen (nimi niin kuin se on ilmaistu Opintopolussa) sinut on hyväksytty. Hakemuksen liitteeksi toimitettuja asiakirjoja ei palauteta hakijoille, joten ethän lähetä alkuperäistä tutkintotodistusta hakemuksesi liitteeksi.

Tarvittaessa voit myös tulla henkilökohtaisesti näyttämään aidot dokumentit hakijapalveluille. Tässä tapauksessa sinun tulee varata aika näyttöpalveluumme. Näyttöpalvelu aukeaa heinäkuussa. Lisätietoa näyttöpalvelusta löydät täältä.

Huomaathan, että näyttöpalvelu toimii ajanvarauksella ja näyttöaikoja on hyvin rajallisesti tarjolla. Näyttöpalvelu on tarkoitettu ensisijaisesti niille, joiden ei ole syystä tai toisesta mahdollista toimittaa dokumenteistaan virallisesti oikeaksi todistettuja kopioita postitse. Toimitathan dokumenttisi siis ensisijaisesti joko postitse tai tuomalla ne hakijapalveluiden postilaatikkoon, jotta näyttöajat saadaan niitä todella tarvitsevien käyttöön.

Kun toimittamasi dokumentit on käsitelty, saat hakijapalveluilta kuittausviestin saapuneista dokumenteista ja kelpoisuuden onnistuneesta todistamisesta. Huomaathan, ettei tämä vielä ole virallinen vahvistusviesti opiskeluoikeutesi rekisteröinnistä.

Jos dokumenttisi ovat puutteellisia, saat tiedon myös tästä käsittelyn jälkeen, ja sinulla on määräajan päättymiseen asti aikaa toimittaa dokumentit uudelleen vaaditulla tavalla. Huomioithan, että täydennyspyynnölle ei myönnetä lisäaikaa vaan dokumentin toimittamisen määräaika pysyy samana. Jos emme saa vaadittuja dokumentteja määräaikaan mennessä, joudumme valitettavasti ilmoittamaan opiskelupaikan menetyksestä.

Koska käsittelyssämme on valtava määrä erilaisia kelpoisuutta todentavia dokumentteja, huomioithan sen, ettei dokumenttejasi välttämättä käsitellä heti niiden saapumisen jälkeen vaan tässä saattaa kestää useampi päivä. Vältäthän siis tiedusteluja siitä, ovatko dokumenttisi saapuneet tai onko ne käsitelty - lähetämme asiasta kuittauksen heti, kun dokumenttisi on käsitelty.

Jos sinulla on kysyttävää ehdollisuutesi todentamiseen liittyen, voit aina ottaa yhteyttä yliopiston hakijapalveluihin.

Yhteystiedot löydät täältä.