Voit hakea päähaussa suorittamaan alempaa ja ylempää korkeakoulututkintoa Helsingin yliopistossa, jos olet suorittanut jonkin seuraavista tutkinnoista:

 • suomalainen ylioppilastutkinto
 • International Baccalaureate -tutkinto (IB)
 • Eurooppa-koulun European Baccalaureate -tutkinto (EB)
 • Reifeprüfung-tutkinto (RP)
 • ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettu ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto (Helsingin yliopistossa ko. tutkinnoksi katsotaan myös tutkinto, joka rinnastetaan nykyiseen tutkintoon, vaikka sen laajuus olisi ollut nykyistä tutkintoa suppeampi)
 • korkeakoulututkinto yliopistossa, ammattikorkeakoulussa tai Maanpuolustuskorkeakoulussa
 • ulkomainen koulutus, joka kyseisessä maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin
 • Cambridge Advanced International Certificate of Education -tutkinto (AICE)
 • muutoin saavutettu korkeakoulukelpoisuus

Hakukelpoinen on myös henkilö, jolla on dekaanin tai kanslerin myöntämä erivapauspäätös joltain aiemmalta vuodelta tai jolle on jo myönnetty vastaavan tasoisen tai tätä ylemmän tutkinnon suoritusoikeus johonkin Helsingin yliopiston tiedekuntaan tai muuhun suomalaiseen tai ulkomaiseen yliopistoon.

Pelkkä suomalaisen lukion päättötodistus ilman ylioppilastutkintoa ei anna hakukelpoisuutta yliopistoon.

Ylioppilastutkinnon tai muun hakukelpoisuuden antavan tutkinnon keväällä 2018 suorittavat voivat hakea vuoden 2018 päähaussa. 

Jos sinulla on jo tutkinnonsuoritusoikeus Helsingin yliopistossa, sinulle ei myönnetä samaan koulutusohjelmaan uutta tutkinnonsuoritusoikeutta.  Tarkista kaikki Helsingin yliopiston entisten tai nykyisten opiskelijoiden uuteen tutkinnonsuoritusoikeuteen liittyvät säännöt erilliseltä sivulta.

Jos olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen tai jos ylioppilastutkintosi valmistuu keväällä 2018, niin sinun ei tarvitse toimittaa siitä todistuskopiota, koska yliopisto saa tiedot suoraan rekisteristä.   

Mikäli olet suorittanut korkeakoulututkinnon vuonna 1995 tai sen jälkeen suomalaisessa yliopistossa, ammattikorkeakoulussa tai Maanpuolustuskorkeakoulussa, tai jos sinulle on myönnetty hakemasi tasoisen tai tätä ylemmän tutkinnon suoritusoikeus johonkin suomalaiseen yliopistoon vuonna 1995 tai sen jälkeen, niin sinun ei tarvitse toimittaa siitä todistuskopiota, vaan yliopisto saa siitä tiedon Opintopolun kautta sähköisestä suoritusrekisteristä.

Tarkista kuitenkin tältä sivulta myös molemmissa yllä mainituissa tapauksissa täytyykö sinun lisäksi osoittaa kielitaitosi.  Huomioithan, että mikäli haet lukion tiedekilpailussa saavuttamasi menestymisen perusteella, sinun tulee toimittaa kilpailumenestyksestäsi todistus.

Sinun täytyy toimittaa jäljennös korkeakoulukelpoisuuden osoittavasta todistuksestasi 13.4.2018 klo 15.00 mennessä, jos hakuperusteesi on jokin seuraavista:

 • ennen vuotta 1990 suoritettu suomalainen ylioppilastutkinto
 • International Baccalaureate -tutkinto (IB)
 • Eurooppa-koulun European Baccalaureate -tutkinto (EB)
 • Reifeprüfung-tutkinto (RP)
 • ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettu ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto (Helsingin yliopistossa ko. tutkinnoksi katsotaan myös tutkinto, joka rinnastetaan nykyiseen tutkintoon, vaikka sen laajuus olisi ollut nykyistä tutkintoa suppeampi)
 • ennen vuotta 1995 suoritettu korkeakoulututkinto suomalaisessa yliopistossa, ammattikorkeakoulussa tai Maanpuolustuskorkeakoulussa
 • ulkomaisessa yliopistossa suoritettu korkeakoulututkinto
 • ennen vuotta 1995 myönnetty vastaavan tasoisen tai tätä ylemmän tutkinnon suoritusoikeus johonkin suomalaiseen yliopistoon
 • ulkomaiseen yliopistoon myönnetty vastaavan tasoisen tai tätä ylemmän tutkinnon suoritusoikeus
 • ulkomainen koulutus, joka kyseisessä maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin
 • Cambridge Advanced International Certificate of Education -tutkinto (AICE)
 • muutoin saavutettu korkeakoulukelpoisuus

Jos olet saanut kanslerilta tai tiedekunnalta erivapauden osallistua valintakokeisiin, toimita hakijapalveluihin valokopio päätöksestä.

Mikäli et osoita korkeakoulukelpoisuuttasi vaaditulla tavalla eikä sitä voida todentaa ylioppilastutkintolautakunnan rekisteristä tai Opintopolun kautta sähköisestä suoritusrekisteristä, hakemuksesi hylätään.

Päähaun hakemuksen liitteet tulee toimittaa 13.4.2018 klo 15.00 mennessä Helsingin yliopiston hakijapalveluihin. Hakuvaiheessa liitteiksi kelpaavat kopiot alkuperäisistä todistuksista. Mikäli toimitat hakuvaiheessa vain epäviralliset kopiot sinulta vaadituista liitteistä ja sinut valitaan johonkin Helsingin yliopiston koulutusohjelmista, hyväksyntä on tällöin ehdollinen ja sinun tulee toimittaa opiskelupaikan vastaanottovaiheessa korkeakoulukelpoisuutesi ja kielitaitosi osoittavat sekä mahdolliset tiedekilpailuliitteet meille myös virallisesti oikeaksi todistettuina kopioina. Mikäli et toimita virallisesti oikeaksi todistettuja kopioita sinulta vaadituista asiakirjoista opiskelupaikan vastaanottoaikaan mennessä, menetät opiskelupaikkasi. Katso lisää virallisesti oikeaksi todistamisesta.

Voit toimittaa päähaun liitteet hakijapalveluihin seuraavilla tavoilla:

 1. E-lomakkeella

Toivomme hakijoiden toimittavan liitteet ensisijaisesti e-lomakkeen kautta. Kun lähetät liitteet e-lomakkeella, saat lomakkeen tallentumisesta ja liitteiden käsittelyn valmistumisesta kuittausviestit, jotka tarvittaessa toimivat todisteena liitteiden toimittamisesta ja käsittelystä mahdollisissa ongelmatilanteissa. Elomake on näin ollen sinulle varmempi tapa toimittaa liitteet kuin postin käyttö. Elomakkeen käyttämä yhteys on myös salattu ja siten tietoturvallinen tapa toimittaa liitteet Helsingin yliopistoon.

2.    Postitse tai tuomalla asiakirjat henkilökohtaisesti hakijapalveluiden postilaatikkoon

Mikäli et jostain syystä pysty lähettämään liitteitäsi e-lomakkeella, voit toimittaa ne meille myös postitse tai tuoda ne hakijapalveluiden postilaatikkoon henkilökohtaisesti. Löydät tarkan ohjeen liitteiden toimittamisesta postitse ja henkilökohtaisesti seuraavalta verkkosivulta: Asiakirjojen toimittaminen hakijapalveluihin.

Myös postitse tai henkilökohtaisesti toimitettavien liitteiden tulee olla perillä hakijapalveluissa 13.4.2018 klo 15.00 mennessä. Pelkkä postileiman päivämäärä ei siis riitä.

Emme lähetä postitse tai henkilökohtaisesti toimitettavien liitteiden saapumisesta kuittausviestiä. Saat kuittaussähköpostin vasta sitten kun liitteesi on käsitelty.

Mikäli toimitat liitteesi postitse tai henkilökohtaisesti, suosittelemme toimittamaan ne heti virallisesti oikeaksi todistettuina kopioina. Tällä tavalla sinun ei tarvitse toimittaa todistuksia enää uudestaan siinä tapauksessa, että tulet valituksi opiskelemaan. Postitse ja henkilökohtaisesti toimitettuja liitteitä ei palauteta hakijoille, joten älä toimita meille alkuperäisiä todistuksiasi!

 

Huomioithan että kiireisimpinä aikoina liitteiden käsittelyaika saattaa olla jopa kaksi viikkoa. Liitteet käsitellään niiden saapumisjärjestyksessä, eikä käsittelyn tilasta anneta väliaikatietoja. Saat sähköpostiviestin, kun lähettämäsi liitteet on käsitelty riippumatta siitä millä tavalla lähetit liitteesi.

Mikäli havaitsemme liitteissäsi niiden käsittelyn aikana puutteita, pyydämme sähköpostitse sinua täydentämään hakemustasi. Pyydetyt täydennykset tulee toimittaa annettuun määräaikaan mennessä.

Muutamat hakukohteet ovat mukana yliopistojen välisessä valintayhteistyössä, jossa liitteiden toimitusosoitteet voivat poiketa tällä sivulla mainitusta. Katso niihin liittyvät poikkeavat toimitusosoitteet tämän sivun lopusta.

International Baccalaureate-, European Baccalaureate- ja Reifeprüfung-tutkintotodistuksia ei tarvitse käännättää.

IB-tutkinnon suorittaneen on toimitettava kopio varsinaisesta tutkintotodistuksestaan (Diploma vuoteen 2012 saakka; The Diploma of the International Baccalaureate vuodesta 2013 lähtien).

RP-tutkinnon suorittaneen on toimitettava kopio nelisivuisesta saksankielisestä tutkintotodistuksesta Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife. Suomenkielinen vastaavuustodistus ei riitä.

Mikäli valmistut keväällä/kesällä 2018, katso myös sinua koskevat lisäohjeet.

Jos suoritat suomalaisen ylioppilastutkinnon keväällä 2018, niin sinun ei tarvitse toimittaa korkeakoulukelpoisuuden osoittavaa liitettä. Tutkinnon ja lukio-opintojen on oltava valmiit viimeistään 7.6.2018. Jos ylioppilastutkintosi ei ole valmistunut 7.6.2018 mennessä, et voi hakea vuoden 2018 päähaussa ylioppilastutkinnon perusteella, etkä voi saada pisteitä ylioppilastutkinnon arvosanoista.

Mikäli olet epävarma ylioppilastutkintosi valmistumisesta, mutta olet myös suorittanut jonkin muun korkeakoulukelpoisuuden antavan tutkinnon, sinun kannattaa toimittaa liite kyseisestä tutkinnosta hakuvaiheessa (13.4.2018 klo 15.00 mennessä). Jos ylioppilastutkintosi kuitenkin valmistuu 7.6.2018 mennessä, niin siitä mahdollisesti saatavat lähtöpisteet otetaan automaattisesti huomioon.

Jos hakuperusteesi on jokin muu tutkinto kuin ylioppilastutkinto ja joka valmistuu vasta hakuajan päättymisen jälkeen, niin sinun täytyy toimittaa hakuvaiheessa (13.4.2018 klo 15.00 mennessä) oppilaitoksen myöntämä virallinen ennakkoarvio. Tutkinnon tulee kuitenkin valmistua viimeistään 13.7.2018, jotta olet hakukelpoinen.

EB- ja IB-tutkintojen sekä Suomessa suoritettujen RP-tutkintojen lähtöpisteet lasketaan ennakkoarvion perusteella, mikäli siinä on hakukohteen pisteytyksessä käytettävät arvosanatiedot. International Baccalaureate -tutkintoa suorittavan tulee toimittaa Candidate Predicted Grades -ennakkoarvio, jossa on koulun leima. Reifeprüfung-tutkintoa suorittavan tulee toimittaa kopio ennakkoon saatavasta tutkintotodistuksen arvosanasivusta.

Jos olet suorittamassa ammatillista perustutkintoa tai muuta korkeakoulukelpoisuuden tuottavaa tutkintoa, niin toimita hakuvaiheessa opintosuoritusote tai muu oppilaitoksen myöntämä todistus, josta käy ilmi, mitä tutkintoa suoritat. Todistuksesta tulee näkyä tutkinnon laajuus ja arvioitu valmistumisaika.

Keväällä tai kesällä 2018 valmistuvien muiden kuin suomalaisten ylioppilaiden valintapäätös tehdään ehdollisena. Mikäli tulet hyväksytyksi, sinun tulee toimittaa 13.7.2018 klo 15.00 mennessä virallisesti oikeaksi todistettu kopio tutkintotodistuksestasi tai IB-tutkinnon tapauksessa lopulliset arvosanat (Diploma Programme (DP) Results). Katso ohjeet lopullisen todistuksen toimittamiseen tämän sivun kohdasta liitteiden toimitustavat ja toimituksen määräaika.

Jos sinulla on voimassa oleva tutkinnonsuoritusoikeus jossain suomalaisessa yliopistossa tai olet suorittanut tutkinnon jossain korkeakoulussa Suomessa, riittää se osoittamaan korkeakoulukelpoisuutesi. Mikäli opinto-oikeus on myönnetty tai olet suorittanut tutkintosi vuonna 1995 tai sen jälkeen, sinun ei tarvitse lähettää jäljennöksiä opintosuoritusotteesta tai tutkintotodistuksesta. Helsingin yliopiston hakijapalvelut saa tiedot suorittamistasi opinnoista Opintopolun kautta sähköisestä suoritusrekisteristä. Niissä poikkeustapauksissa, joissa aikaisempia opintojasi koskevia tietoja ei saada suoritusrekisteristä, sinuun otetaan yhteyttä ja pyydetään täydentämään hakemustasi.

Jos hakuperusteena oleva tutkintosi on suoritettu Suomessa ennen vuotta 1995, sinun on toimitettava siitä jäljennös. Katso lisätietoa liitteiden toimittamisesta kohdasta liitteiden toimitustavat ja toimituksen määräaika.

Huomaathan, että yliopiston tai muun korkeakoulun tutkinnolla hakeminen ei tuota sinulle lähtöpisteitä. Mikäli olet suorittanut ylioppilastutkinnon tai siihen rinnastettavan tutkinnon, merkitse se hakuperustetutkinnoksesi korkeakoulututkinnon sijaan saadaksesi lähtöpisteitä.

Saadaksesi lähtöpisteitä sinun tulee toimittaa todistusliite tämän sivun ohjeiden mukaisesti siitä huolimatta, että olisit toimittanut sen joskus aikaisemmin toiseen hakuun liittyen.

Jos korkeakoulukelpoisuutesi perusteena on ulkomainen koulutus, niin sinun on toimitettava virallisesti oikeaksi todistetun todistuskopion lisäksi virallinen käännös suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, mikäli todistuksen alkuperäinen kieli ei ole mikään näistä. Virallinen käännös voi olla joko oppilaitoksen myöntämä tai virallisen kääntäjän tekemä. Katso tarkempia ohjeita virallisesta käännöksestä omalta ohjesivultaan.

Ulkomailla suoritetun tutkinnon tapauksessa myös kopio Opetushallituksen myöntämästä rinnastuspäätöksestä riittää osoittamaan korkeakoulukelpoisuuden.

Jos olet suorittanut useita korkeakoulukelpoisuuden tuottavia tutkintoja, riittää että toimitat todistuksen yhdestä tutkinnosta. Jos olet suorittanut sekä ylioppilastutkinnon että jonkin muun tutkinnon, sinun kannattaa toimittaa ylioppilastutkinnon tai siihen rinnastettavan tutkinnon (EB-, IB- tai Suomessa suoritettu RP-tutkinto) todistuskopio, koska näistä tutkinnoista on mahdollista saada lähtöpisteitä mutta esimerkiksi ammatillisesta tutkinnosta et niitä saa.

Jos kielitaitoa ei voida tarkistaa ylioppilastutkinnon perusteella, voit joutua osoittamaan sen erikseen. Tarkista hakukohdekohtaiset suomen tai ruotsin kielitaitovaatimukset ja todentamistavat kielitaidon osoittamisen sivulta.

Kielitaidon osoittavien liitteiden toimitustavat ja määräajat ovat samat kuin korkeakoulukelpoisuuden osoittavissa liitteissä.

Joistakin koulutuksista on mahdollista saada opiskelupaikka suorittamatta valintakoetta, jos on menestynyt hyvin lukion tiedekilpailuissa. Tarkat perusteet käyvät ilmi hakukohteiden valintaperusteista. Opiskelupaikan saaminen edellyttää korkeakoulukelpoisuuden saavuttamista ja tiedekilpailutodistuksen toimittamista hakemisen yhteydessä.

Tiedekilpailuliitteiden toimitustavat ja määräajat ovat samat kuin korkeakoulukelpoisuuden osoittavissa liitteissä. Hakulomake pyytää liitteitä hakemuksella antamiesi tietojen mukaan.

Bio­lo­gian yh­teis­va­lin­ta

Biologian yhteisvalinnassa hakevien liitteet tarkistetaan Oulun yliopistossa. Jos haet päähaussa johonkin biologian yhteisvalinnan hakukohteeseen, niin toimita liitteet sähköpostitse osoitteeseen hakijapalvelut(at)oulu.fi.

Mikäli et voi toimittaa liitteitä sähköisesti, toimita ne paperisena osoitteeseen

Oulun yliopisto
Hakijapalvelut, PL 8100
90014 Oulun yliopisto

Seuraavat Helsingin yliopiston hakukohteet kuuluvat biologian yhteisvalintaan:

 • biologian kandiohjelma (opetus suomeksi)
 • ympäristötieteiden kandiohjelma

Mikäli haet lisäksi muihin Helsingin yliopiston hakukohteisiin, niin toimita liitteet myös Helsingin yliopiston hakijapalveluihin.
 

Oikeustieteen yh­teis­va­lin­ta

Oikeustieteen yhteisvalinnassa hakevien liitteet tarkistetaan Itä-Suomen yliopistossa. Jos haet päähaussa johonkin oikeustieteen yhteisvalinnan hakukohteeseen, niin toimita liitteet sähköpostitse osoitteeseen liitteet(at)teamplace.uef.fi.

Mikäli et voi toimittaa liitteitä sähköisesti, toimita ne paperisena osoitteeseen

Itä-Suomen yliopisto
Hakijapalvelut, PL 1627
70211 Kuopio

Mikäli haet lisäksi muihin Helsingin yliopiston hakukohteisiin, niin toimita liitteet myös Helsingin yliopiston hakijapalveluihin.

 

Las­ten­tar­han­opet­ta­jien ja luo­kan­opet­ta­jien yh­teis­va­lin­nat

Lastentarhanopettajien ja luokanopettajien yhteisvalinnoissa liitteet tulee toimittaa siihen yliopistoon, johon haet ensisijaisesti. Hakulomake ilmoittaa liitteiden toimitusosoitteen.

Mikäli haet lisäksi muihin Helsingin yliopiston hakukohteisiin, niin toimita liitteet myös Helsingin yliopiston hakijapalveluihin.

 

Lääketieteellisten alojen yhteisvalinta

Lääketieteellisten alojen yhteisvalinnassa liitteet tulee toimittaa siihen yliopistoon, johon haet ensisijaisesti. Hakulomake ilmoittaa liitteiden toimitusosoitteen.

Mikäli haet lisäksi muihin Helsingin yliopiston hakukohteisiin, niin toimita liitteet myös Helsingin yliopiston hakijapalveluihin.

 

Psykologian yhteisvalinta

Psykologian yhteisvalinnassa liitteet toimitetaan Helsingin yliopistoon.

Mikäli sinulla on kysyttävää päähaun liitteiden toimittamisesta, toivomme, että tutustut ensin verkkosivuillamme liitteiden toimittamista koskeviin usein kysyttyihin kysymyksiin. Sivulle on listattu hakijan yleisimmät huolenaiheet. Useimmat niistä eivät anna aihetta erilliseen yhteydenottoon.