Alla olevat ohjeet koskevat hakukierrosta 2018 - 2019. Tämä sivu päivitetään viimeistään 31.1.2020.

Voit hakea päähaussa suorittamaan alempaa ja ylempää korkeakoulututkintoa Helsingin yliopistossa, jos olet suorittanut jonkin seuraavista tutkinnoista:

 • suomalainen ylioppilastutkinto
 • International Baccalaureate -tutkinto (IB)
 • Eurooppa-koulun European Baccalaureate -tutkinto (EB)
 • Reifeprüfung-tutkinto (RP)
 • Deutsches Internationales Abitur (DIA) -tutkinto
 • ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettu ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto (Helsingin yliopistossa ko. tutkinnoksi katsotaan myös tutkinto, joka rinnastetaan nykyiseen tutkintoon, vaikka sen laajuus olisi ollut nykyistä tutkintoa suppeampi)
 • korkeakoulututkinto yliopistossa, ammattikorkeakoulussa tai Maanpuolustuskorkeakoulussa
 • ulkomainen koulutus, joka kyseisessä maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin
 • Cambridge Advanced International Certificate of Education -tutkinto (AICE)
 • muutoin saavutettu korkeakoulukelpoisuus

Hakukelpoinen on myös henkilö, jolla on Helsingin yliopiston dekaanin tai kanslerin myöntämä erivapauspäätös joltain aiemmalta vuodelta tai jolle on jo myönnetty vastaavan tasoisen tai tätä ylemmän tutkinnon suoritusoikeus johonkin Helsingin yliopiston tiedekuntaan tai muuhun suomalaiseen tai ulkomaiseen yliopistoon.

Pelkkä suomalaisen lukion päättötodistus ilman ylioppilastutkintoa ei anna hakukelpoisuutta yliopistoon.

Ylioppilastutkinnon tai muun hakukelpoisuuden antavan tutkinnon keväällä 2019 suorittavat voivat hakea vuoden 2019 päähaussa. Tutkinnon tulee kuitenkin valmistua viimeistään 12.7.2019, jotta olet hakukelpoinen.

Jos sinulla on jo tutkinnonsuoritusoikeus Helsingin yliopistossa, sinulle ei myönnetä samaan koulutusohjelmaan uutta tutkinnonsuoritusoikeutta.  Tarkista kaikki Helsingin yliopiston entisten tai nykyisten opiskelijoiden uuteen tutkinnonsuoritusoikeuteen liittyvät säännöt erilliseltä sivulta.

Alla olevat ohjeet koskevat hakukierrosta 2018 - 2019. Tämä sivu päivitetään viimeistään 31.1.2020.

Jos olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen tai jos ylioppilastutkintosi valmistuu keväällä 2019, niin sinun ei tarvitse toimittaa siitä todistuskopiota, koska yliopisto saa tiedot suoraan rekisteristä.   

Jos olet suorittanut suomalaisen ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon 2018 tai sen jälkeen, niin sinun ei tarvitse toimittaa siitä todistuskopiota, koska yliopisto saa tiedot suoraan rekisteristä.  Mikäli tutkintosi kuitenkin valmistuu keväällä 2019 vasta hakuajan päättymisen (3.4.2019) jälkeen, sinun tulee hakuvaiheessa 10.4.2019 klo 15.00 mennessä toimittaa valmistumisestasi oppilaitoksen myöntämä virallinen ennakkoarvio.

Mikäli olet suorittanut korkeakoulututkinnon vuonna 1995 tai sen jälkeen suomalaisessa yliopistossa, ammattikorkeakoulussa tai Maanpuolustuskorkeakoulussa, tai jos sinulle on myönnetty hakemasi tasoisen tai tätä ylemmän tutkinnon suoritusoikeus johonkin suomalaiseen yliopistoon vuonna 1995 tai sen jälkeen, niin sinun ei tarvitse toimittaa siitä todistuskopiota, vaan yliopisto saa siitä tiedon Opintopolun kautta sähköisestä suoritusrekisteristä.

Tarkista kuitenkin tältä sivulta myös kaikissa yllä mainituissa tapauksissa täytyykö sinun lisäksi osoittaa kielitaitosi.  Huomioithan, että mikäli haet lukion tiedekilpailussa saavuttamasi menestymisen perusteella, sinun tulee toimittaa kilpailumenestyksestäsi todistus.

Sinun täytyy toimittaa jäljennös korkeakoulukelpoisuuden osoittavasta todistuksestasi 10.4.2019 klo 15.00 mennessä, jos hakuperusteesi on jokin seuraavista:

 • ennen vuotta 1990 suoritettu suomalainen ylioppilastutkinto
 • International Baccalaureate -tutkinto (IB)
 • Eurooppa-koulun European Baccalaureate -tutkinto (EB)
 • Reifeprüfung-tutkinto (RP)
 • Deutsches Internationales Abitur -tutkinto (DIA)
 • ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettu ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto (Helsingin yliopistossa ko. tutkinnoksi katsotaan myös tutkinto, joka rinnastetaan nykyiseen tutkintoon, vaikka sen laajuus olisi ollut nykyistä tutkintoa suppeampi)
 • ennen vuotta 1995 suoritettu korkeakoulututkinto suomalaisessa yliopistossa, ammattikorkeakoulussa tai Maanpuolustuskorkeakoulussa
 • ulkomaisessa yliopistossa suoritettu korkeakoulututkinto
 • ennen vuotta 1995 myönnetty vastaavan tasoisen tai tätä ylemmän tutkinnon suoritusoikeus johonkin suomalaiseen yliopistoon
 • ulkomaiseen yliopistoon myönnetty vastaavan tasoisen tai tätä ylemmän tutkinnon suoritusoikeus
 • ulkomainen koulutus, joka kyseisessä maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin
 • Cambridge Advanced International Certificate of Education -tutkinto (AICE)
 • muutoin saavutettu korkeakoulukelpoisuus

Jos olet saanut Helsingin yliopiston kanslerilta tai tiedekunnalta erivapauden osallistua valintakokeisiin, toimita hakijapalveluihin valokopio päätöksestä.

Mikäli et osoita korkeakoulukelpoisuuttasi vaaditulla tavalla eikä sitä voida todentaa ylioppilastutkintolautakunnan rekisteristä tai Opintopolun kautta sähköisestä suoritusrekisteristä, hakemuksesi hylätään.

Alla olevat ohjeet koskevat hakukierrosta 2018 - 2019. Tämä sivu päivitetään viimeistään 31.1.2020.

Päähaun hakemuksen liitteet tulee toimittaa 10.4.2019 klo 15.00 mennessä Helsingin yliopiston hakijapalveluihin. Hakuvaiheessa liitteiksi kelpaavat kopiot alkuperäisistä todistuksista.

Mikäli toimitat hakuvaiheessa vain epäviralliset kopiot sinulta vaadituista liitteistä ja sinut valitaan johonkin Helsingin yliopiston koulutusohjelmista, hyväksyntä on tällöin ehdollinen ja sinun tulee toimittaa opiskelupaikan vastaanottovaiheessa (12.7.2019 klo 15.00 mennessä) korkeakoulukelpoisuutesi ja kielitaitosi osoittavat sekä mahdolliset tiedekilpailuliitteet meille myös virallisesti oikeaksi todistettuina kopioina. Mikäli et toimita virallisesti oikeaksi todistettuja kopioita sinulta vaadituista asiakirjoista opiskelupaikan vastaanottoaikaan mennessä, menetät opiskelupaikkasi. Katso lisää virallisesti oikeaksi todistamisesta.  Virallisesti oikeaksi todistetut kopiot tulee toimittaa aina joko postitse tai voit tulla näyttämään alkuperäiset todistukset hyväksymisen yhteydessä annettavien ohjeiden mukaisesti.  Huomioithan, että mikäli tulet valituksi ja sinun tulee toimittaa virallisesti oikeaksi todistettuja asiakirjoja hyväksymisen yhteydessä, on tietyissä maissa suoritettujen tutkintojen osalta on noudatettava lisäksi maakohtaisia erityisvaatimuksia

Jos tutkintotodistuksesi (tai muu liitteesi) koostuu useammasta kuin yhdestä sivusta, sinun tulee toimittaa kopiot sen kaikista sivuista. Älä lähetä yliopistolle alkuperäisiä tutkintotodistuksia. Liitteitä ei palauteta hakijoille.

Voit toimittaa hakemuksesi liitteet hakuvaiheessa 10.4.2019 klo 15.00 mennessä Helsingin yliopiston hakijapalveluille usealla eri tavalla

 1. Ensisijainen tapa toimittaa vaaditut liitteet on lisätä ne suoraan Opintopolun hakulomakkeen liitteeksi.   
  Nimeä tiedostot oman nimesi (sukunimi ensin) ja liitteen mukaan esim. "Meikäläinen Matti – tutkintotodistus", "Meikäläinen Matti – kielitesti".
 2. Luottamuksellisena sähköpostiviestinä
  Mikäli et pysty toimittamaan liitteitäsi Opintopolun hakulomakkeen liitteeksi, suosittelemme, että toimitat ne meille luottamuksellisena sähköpostiviestinä. Tällöin viestisi sisältö siirtyy meille salattuna, eivätkä sivulliset saa ongittua siitä tietoa niin helposti.

  Noudata luottamuksellisen sähköpostin lähettämiseksi ohjeita, jotka löydät seuraavalta verkkosivulta: Luottamuksellisen sähköpostiviestin lähettäminen hakijapalveluille.

  Laita viestin otsikoksi "Päähaun liitteet", kirjoita viestikenttään hakukohteesi ja nimesi, ja lähetä viesti osoitteeseen hakijan-liitepalvelu(at)helsinki.fi.Sallitut tiedostomuodot sähköpostia käytettäessä ovat PDF, JPEG, GIF, TIFF ja PNG. Liitteiden maksimikoko sähköpostilla lähetettäessä on yhteensä 5 Mt. Nimeä tiedostot oman nimesi (sukunimi ensin) ja liitteen mukaan esim. "Meikäläinen Matti – tutkintotodistus", "Meikäläinen Matti – kielitesti".

  Lähetä liitteesi mieluiten siitä sähköpostiosoitteesta, jonka ilmoitit sähköpostiosoitteeksesi hakulomakkeella, jolla hait Helsingin yliopistoon.

 3. Tavallisena sähköpostiviestinä
  Mikäli et halua toimittaa liitteitäsi luottamuksellisena sähköpostiviestinä, voit omalla vastuullasi toimittaa ne hakijapalveluille myös tavallisena sähköpostiviestinä. Helsingin yliopisto ei vastaa tavallisena sähköpostiviestinä lähetettyjen viestien tietoturvasta.

  Mikäli haluat lähettää liitteesi hakijapalveluihin tavallisella sähköpostilla, lähetä ne osoitteeseen hakijan-liitepalvelu(at)helsinki.fi.

  Laita viestin otsikoksi "Päähaun liitteet", kirjoita viestikenttään hakukohteesi ja nimesi, ja lähetä viesti osoitteeseen hakijan-liitepalvelu(at)helsinki.fi.Sallitut tiedostomuodot sähköpostia käytettäessä ovat PDF, JPEG, GIF, TIFF ja PNG. Liitteiden maksimikoko sähköpostilla lähetettäessä on yhteensä 5 Mt. Nimeä tiedostot oman nimesi (sukunimi ensin) ja liitteen mukaan esim. "Meikäläinen Matti – tutkintotodistus", "Meikäläinen Matti – kielitesti".

  Lähetä liitteesi mieluiten siitä sähköpostiosoitteesta, jonka ilmoitit sähköpostiosoitteeksesi hakulomakkeella, jolla hait Helsingin yliopistoon.

 4. Mikäli haluat, voit myös lähettää liitteet postitse tai tuoda ne hakijapalveluiden postilaatikkoon henkilökohtaisesti.  Tarkan osoitteen liitteiden lähettämistä tai tuomista varten löydät asiakirjojen toimittamisen sivulta

  Liitteiden tulee olla perillä määräaikana klo 15.00 mennessä; mikäli toimitat liitteet postitse, huomioithan, että ennen määräaikaa päivätty postileima ei riitä.

HUOM! Alla mainitut hakukohteet ovat mukana yliopistojen välisessä valintayhteistyössä, joissa muualle kuin Opintopolkuun ladattavien liitteiden toimitusosoite saattaa olla myös muualle kuin Helsingin yliopistoon.  Katso niihin liittyvät poikkeavat toimitusosoitteet tämän sivun lopusta.

 • Huvudansökan, utbildningsprogrammet i medicin (undervisning på svenska)
 • Päähaku, hammaslääketieteen koulutusohjelma
 • Päähaku, kasvatustieteiden kandiohjelma: varhaiskasvatuksen opettaja (opetus suomeksi)
 • Päähaku, kasvatustieteiden kandiohjelma: luokanopettaja (opetus suomeksi)
 • Päähaku, lääketieteen koulutusohjelma (opetus suomeksi)
 • Päähaku, oikeusnotaarin koulutusohjelma (Helsinki / Vaasa), suomenkielinen koulutus

 

Liitteiden saapumisesta hakijapalveluihin ei lähetetä sinulle erikseen viestiä.  Liitteet käsitellään saapumisjärjestyksessä ja saat sähköpostiviestin vasta kun lähettämäsi liitteet on käsitelty.  Huomioithan, että kiireisimpinä aikoina liitteiden käsittelyaika saattaa olla jopa kaksi viikkoa.

Jos liitteissäsi on puutteita, sinua pyydetään täydentämään hakemustasi ja täydennykset on toimitettava annettuun määräaikaan mennessä. Liitteitä koskevat viestit lähetetään hakulomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.

Alla olevat ohjeet koskevat hakukierrosta 2018 - 2019. Tämä sivu päivitetään viimeistään 31.1.2020.

International Baccalaureate-, European Baccalaureate- ja Reifeprüfung- / Deutsches Internationales Abitur -tutkintotodistuksia ei tarvitse käännättää.

IB-tutkinnon suorittaneen on toimitettava kopio varsinaisesta tutkintotodistuksestaan (Diploma vuoteen 2012 saakka; The Diploma of the International Baccalaureate vuodesta 2013 lähtien). Voit pyytää International Baccalaureate -organisaatiota toimittamaan arvosanasi myös sähköisesti suoraan Helsingin yliopiston hakijapalveluihin.  Tällöin sinun tulee tilata opintosuoritusote (Transcript of Grades) IB-organisaatiolta ja pyytää toimittamaan se Helsingin yliopiston hakijapalveluihin. Jollet valtuuta IB-organisaatiota toimittamaan arvosanatietojasi Helsingin yliopistolle tulee sinun toimittaa kopio itse.  Tässä tapauksessa huomioithan, että mikäli tulet valituksi ja sinun tulee toimittaa virallisesti oikeaksi todistettu kopio varsinaisesta tutkintotodistuksestasi, sinua voivat koskea myös maakohtaiset erityisvaatimukset.

RP- tai DIA -tutkinnon suorittaneen on toimitettava kopio nelisivuisesta saksankielisestä tutkintotodistuksesta Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife. Mikäli olet suorittanut tutkinnon Suomessa, sinun tulee lisäksi toimittaa kopio suomenkielisestä vastaavuustodistuksesta.  Se ei kuitenkaan riitä yksinään vaan mukana on aina oltava myös kopio tutkintotodistuksesta.

Mikäli valmistut keväällä/kesällä 2019, katso myös sinua koskevat lisäohjeet.

Alla olevat ohjeet koskevat hakukierrosta 2018 - 2019. Tämä sivu päivitetään viimeistään 31.1.2020.

Jos suoritat suomalaisen ylioppilastutkinnon keväällä 2019, niin sinun ei tarvitse toimittaa korkeakoulukelpoisuuden osoittavaa liitettä. Tutkinnon ja lukio-opintojen on oltava valmiit viimeistään 6.6.2019. Jos ylioppilastutkintosi ei ole valmistunut 6.6.2019 mennessä, et voi hakea vuoden 2019 päähaussa ylioppilastutkinnon perusteella, etkä voi saada pisteitä ylioppilastutkinnon arvosanoista.

Jos käytät kielitaidon todenteena keväällä 2019 suoritettavaa ylioppilastutkintoa, sinun ei tarvitse toimittaa tästä erillistä liitettä. Yliopisto saa tiedon suoritetuista ylioppilastutkinnoista ja arvosanoista ylioppilastutkintolautakunnan rekisteristä.

Mikäli olet epävarma ylioppilastutkintosi valmistumisesta, mutta olet myös suorittanut jonkin muun korkeakoulukelpoisuuden antavan tutkinnon, sinun kannattaa toimittaa liite kyseisestä tutkinnosta hakuvaiheessa (10.4.2019 klo 15.00 mennessä). Jos ylioppilastutkintosi kuitenkin valmistuu 6.6.2019 mennessä, niin siitä mahdollisesti saatavat lähtöpisteet otetaan automaattisesti huomioon.

Alla olevat ohjeet koskevat hakukierrosta 2018 - 2019. Tämä sivu päivitetään viimeistään 31.1.2020.

Jos hakuperusteesi on jokin muu tutkinto kuin ylioppilastutkinto ja joka valmistuu vasta hakuajan päättymisen jälkeen, niin sinun täytyy toimittaa hakuvaiheessa (10.4.2019 klo 15.00 mennessä) oppilaitoksen myöntämä virallinen ennakkoarvio. Tutkinnon tulee kuitenkin valmistua viimeistään 12.7.2019, jotta olet hakukelpoinen.

EB- ja IB-tutkintojen sekä Suomessa suoritettujen DIA -tutkintojen lähtöpisteet lasketaan ennakkoarvion perusteella, mikäli siinä on hakukohteen pisteytyksessä käytettävät arvosanatiedot. International Baccalaureate -tutkintoa suorittavan tulee toimittaa Candidate Predicted Grades -ennakkoarvio, jossa on koulun leima. Deutsches Internationales Abitur -tutkintoa suorittavan tulee toimittaa kopio ennakkoon saatavasta tutkintotodistuksen arvosanasivusta.

Jos olet suorittamassa ammatillista perustutkintoa tai muuta korkeakoulukelpoisuuden tuottavaa tutkintoa, niin toimita hakuvaiheessa opintosuoritusote tai muu oppilaitoksen myöntämä todistus, josta käy ilmi, mitä tutkintoa suoritat. Todistuksesta tulee näkyä tutkinnon laajuus ja arvioitu valmistumisaika ja siinä tulee olla oppilaitoksen virallinen leima sekä oppilaitoksen edustajan allekirjoitus, nimenselvennys sekä virkanimike.

Mikäli suoritat tutkintoasi ulkomailla, katso lisäksi tarkempia ohjeita kohdasta Ulkomaisella tutkinnolla hakevat.

Keväällä tai kesällä 2019 valmistuvien muiden kuin suomalaisten ylioppilaiden valintapäätös tehdään ehdollisena. Mikäli tulet hyväksytyksi, sinun tulee toimittaa 12.7.2019 klo 15.00 mennessä virallisesti oikeaksi todistettu kopio tutkintotodistuksestasi tai IB-tutkinnon tapauksessa lopulliset arvosanat (Diploma Programme (DP) Results).

Katso ohjeet lopullisen todistuksen toimittamiseen tämän sivun kohdasta liitteiden toimitustavat ja toimituksen määräaika. IB-tutkinnon lopulliset arvosanat voi toimittaa myös IB-organisaation kautta – katso tarkemmat ohjeet kohdasta IB-, EB- ja RP-/DIA -tutkinnot

Alla olevat ohjeet koskevat hakukierrosta 2018 - 2019. Tämä sivu päivitetään viimeistään 31.1.2020.

Jos sinulle on myönnetty tutkinnonsuoritusoikeus johonkin suomalaiseen yliopistoon tai olet suorittanut tutkinnon jossain korkeakoulussa Suomessa, riittää se osoittamaan korkeakoulukelpoisuutesi. Mikäli opinto-oikeus on myönnetty tai olet suorittanut tutkintosi vuonna 1995 tai sen jälkeen, sinun ei tarvitse lähettää jäljennöksiä opintosuoritusotteesta tai tutkintotodistuksesta. Helsingin yliopiston hakijapalvelut saa tiedot suorittamistasi opinnoista Opintopolun kautta sähköisestä suoritusrekisteristä. Niissä poikkeustapauksissa, joissa aikaisempia opintojasi koskevia tietoja ei saada suoritusrekisteristä, sinuun otetaan yhteyttä ja pyydetään täydentämään hakemustasi.

Jos korkeakoulututkintosi on suoritettu Suomessa ennen vuotta 1995, sinun on toimitettava siitä jäljennös. Katso lisätietoa liitteiden toimittamisesta kohdasta liitteiden toimitustavat ja toimituksen määräaika.

Huomaathan, että yliopiston tai muun korkeakoulun tutkinnolla hakeminen ei tuota sinulle lähtöpisteitä. Mikäli olet suorittanut ylioppilastutkinnon tai siihen rinnastettavan tutkinnon, merkitse myös se hakulomakkeellesi korkeakoulututkinnon lisäksi saadaksesi lähtöpisteitä. Saadaksesi lähtöpisteitä sinun tulee toimittaa todistusliite pisteitä tuottavasta tutkinnosta tämän sivun ohjeiden mukaisesti.

Alla olevat ohjeet koskevat hakukierrosta 2018 - 2019. Tämä sivu päivitetään viimeistään 31.1.2020.

Jos korkeakoulukelpoisuutesi perusteena on ulkomainen koulutus, niin sinun on toimitettava todistuskopion lisäksi virallinen käännös suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, mikäli todistuksen alkuperäinen kieli ei ole mikään näistä. Virallinen käännös voi olla joko oppilaitoksen myöntämä tai virallisen kääntäjän tekemä. Katso tarkempia ohjeita virallisesta käännöksestä omalta ohjesivultaan.

Jos olet suorittanut joko AICE-tutkinnon (AICE diploma) tai A levels -tutkinnon (järjestäjänä Cambridge Assessment International Education tai Edexcel), kyseisen tutkintolautakunnan (Cambridge Assessment International Education tai Edexcel) on lähetettävä viralliset koetulokset suoraan Helsingin yliopiston hakijapalveluihin.

Ulkomailla suoritetun tutkinnon tapauksessa myös kopio Opetushallituksen myöntämästä rinnastuspäätöksestä riittää osoittamaan korkeakoulukelpoisuuden.

Huomioithan, että mikäli tulet valituksi ja sinun tulee toimittaa virallisesti oikeaksi todistettuja asiakirjoja hyväksymisen yhteydessä, on tietyissä maissa suoritettujen tutkintojen osalta on noudatettava maakohtaisia erityisvaatimuksia.  Näitä vaatimuksia tulee aina noudattaa ensisijaisesti.

Alla olevat ohjeet koskevat hakukierrosta 2018 - 2019. Tämä sivu päivitetään viimeistään 31.1.2020.

Jos olet suorittanut useita korkeakoulukelpoisuuden tuottavia tutkintoja, riittää että toimitat todistuksen yhdestä tutkinnosta. Jos olet suorittanut sekä ylioppilastutkinnon että jonkin muun tutkinnon, sinun kannattaa toimittaa ylioppilastutkinnon tai siihen rinnastettavan tutkinnon (EB-, IB- tai Suomessa suoritettu RP- tai DIA-tutkinto) todistuskopio, koska näistä tutkinnoista on mahdollista saada lähtöpisteitä mutta esimerkiksi ammatillisesta tutkinnosta et niitä saa.

Alla olevat ohjeet koskevat hakukierrosta 2018 - 2019. Tämä sivu päivitetään viimeistään 31.1.2020.

Jos kielitaitoa ei voida tarkistaa ylioppilastutkinnon perusteella eikä sitä voi todentaa valintakokeella, voit joutua osoittamaan sen erikseen. Tarkista hakukohdekohtaiset suomen tai ruotsin kielitaitovaatimukset ja todentamistavat kielitaidon osoittamisen sivulta.

Kielitaidon osoittavien liitteiden toimitustavat ja määräajat ovat samat kuin korkeakoulukelpoisuuden osoittavissa liitteissä. Katso tarkempia ohjeita kohdasta Liitteiden toimitustavat ja toimituksen määräaika.

Alla olevat ohjeet koskevat hakukierrosta 2018 - 2019. Tämä sivu päivitetään viimeistään 31.1.2020.

Joistakin koulutuksista on mahdollista saada opiskelupaikka suorittamatta valintakoetta, jos on menestynyt hyvin lukion tiedekilpailuissa. Tarkat perusteet käyvät ilmi hakukohteiden valintaperusteista. Opiskelupaikan saaminen edellyttää korkeakoulukelpoisuuden saavuttamista ja tiedekilpailutodistuksen toimittamista hakemisen yhteydessä.

Tiedekilpailuliitteiden toimitustavat ja määräajat ovat samat kuin korkeakoulukelpoisuuden osoittavissa liitteissä. Hakulomake pyytää liitteitä hakemuksella antamiesi tietojen mukaan.

Alla olevat ohjeet koskevat hakukierrosta 2018 - 2019. Tämä sivu päivitetään viimeistään 31.1.2020.

Päähaun liitteet lisätään kaikissa hakukohteissa ensisijaisesti Opintopolun hakulomakkeelle.  Mikäli et pysty lisäämään liitteitä hakulomakkeelle vaan haluat toimittaa liitteet muulla tavalla, huomioi seuraavat poikkeukset alla mainittujen yliopistojen välisessä valintayhteistyössä mukana olevien hakukohteiden liitteiden lähetysosoitteissa.

Mikäli haet näiden hakukohteiden lisäksi myös muihin Helsingin yliopiston hakukohteisiin, toimita liitteet myös Helsingin yliopiston hakijapalveluihin kohdassa Liitteiden toimitustavat ja toimituksen määräaika annettujen ohjeiden mukaisesti.

Lastentarhanopettajien ja luokanopettajien yhteisvalinnat

Lastentarhanopettajien ja luokanopettajien yhteisvalinnoissa liitteet tulee toimittaa siihen yliopistoon, johon haet ensisijaisesti. Liitteiden toimitusosoitteet löydät VAKAVA-verkoston sivulta.

Näihin yhteisvalintoihin kuuluvat seuraavat Helsingin yliopiston hakukohteet:

 • Päähaku, kasvatustieteiden kandiohjelma: varhaiskasvatuksen opettaja (opetus suomeksi)
 • Päähaku, kasvatustieteiden kandiohjelma: luokanopettaja (opetus suomeksi)

Lääketieteen ja hammaslääketieteen yhteisvalinnat

Lääketieteen sekä hammaslääketieteen yhteisvalinnoissa liitteet tulee toimittaa siihen yliopistoon, johon haet ensisijaisesti. Liitteiden toimitusosoitteet löydät lääketieteellisten alojen yhteisvalinnan sivulta.

Näihin yhteisvalintoihin kuuluvat seuraavat Helsingin yliopiston hakukohteet:

 • Huvudansökan, utbildningsprogrammet i medicin (undervisning på svenska)
 • Päähaku, hammaslääketieteen koulutusohjelma
 • Päähaku, lääketieteen koulutusohjelma (opetus suomeksi)

Oikeustieteellisen alan yhteisvalinta

Oikeustieteellisen alan yhteisvalinnassa hakevien liitteet tarkistetaan Itä-Suomen yliopistossa. Jos haet päähaussa johonkin oikeustieteellisen alan yhteisvalinnan hakukohteeseen, ja haluat toimittaa liitteet muuten kuin lisäämällä ne hakulomakkeelle, katso tarkemmat ohjeet oikeustieteellisen alan yhteisvalinnan sivulta.

Seuraavat Helsingin yliopiston hakukohteet kuuluvat oikeustieteellisen alan yhteisvalintaan:

 • Päähaku, oikeusnotaarin koulutusohjelma (Helsinki), suomenkielinen koulutus
 • Päähaku, oikeusnotaarin koulutusohjelma (Vaasa), suomenkielinen koulutus

Alla olevat ohjeet koskevat hakukierrosta 2018 - 2019. Tämä sivu päivitetään viimeistään 31.1.2020.

Alla olevat ohjeet koskevat hyväksyttyjä hakijoita, joiden täytyy toimittaa virallisesti oikeaksi todistetut kopiot koulutusasiakirjoistaan.

Hyväksymme virallisesti oikeaksi todistettujen kopioiden / tiettyjen maiden osalta maakohtaisten erityisvaatimusten mukaisesti toimitettujen asiakirjojen lisäksi myös tiettyjen kansainvälisten palveluiden kautta toimitettuja sähköisiä koulutusasiakirjoja. Voit kysyä omalta oppilaitokseltasi, käyttääkö se jotain hyväksymistämme palveluista.

Lähettäessäsi koulutusasiakirjasi tällaisen palvelun kautta, osoita koulutusasiakirjasi Helsingin yliopistolle ja anna tarvittaessa yhteysosoitteeksi hakijan-liitepalvelu@helsinki.fi (tai englanniksi application-enclosures@helsinki.fi). Muistathan noudattaa kunkin palvelun omia tarkempia ohjeita.

Hyväksytyt palvelut

Jos oppilaitoksesi käyttää jotakin muuta palvelua kuin yllä listatut, olethan yhteydessä meihin, jotta voimme selvittää, voimmeko hyväksyä opintosuoritusotteesi myös tämän palvelun kautta.

Jos koulutusasiakirjasi on varmennettavissa asiakirjan myöntäneen oppilaitoksen omassa varmennuspalvelussa, voit toimittaa asiakirjasta pdf-kopion osoitteeseen hakijan-liitepalvelu@helsinki.fi (engl. application-enclosures@helsinki.fi). Nimeä tiedosto muodossa "Sukunimi, etunimi, tiedoston nimi". Erillisiä liitteitä ei saa yhdistää samaksi pdf-tiedostoksi.

Varmennuspalvelusta on voitava tarkistaa koko alkuperäisen asiakirjan sisältö. Palveluita, jotka varmentavat vain osan alkuperäisen asiakirjan sisällöstä, ei hyväksytä. Siinä tapauksessa sinun tulee toimittaa virallisesti oikeaksi todistettu paperikopio asiakirjastasi yllä olevien ohjeiden mukaisesti.

Huom! Oppilaitoksen sähköpostiosoitetta ei hyväksytä tässä ohjeessa tarkoitetuksi sähköiseksi varmennuspalveluksi.

Huomaathan lisäksi, että lähtökohtaisesti hyväksymme vain varmennuspalveluita, joiden kieli on englanti, suomi tai ruotsi. Arvioimme muun kielisten palveluiden hyväksyttävyyden tapauskohtaisesti. Lisäksi, jos palvelun varmentaman asiakirjan kieli on muu kuin englanti, suomi tai ruotsi, sinun tulee lisäksi toimittaa virallinen käännös asiakirjastasi postitse.

Pidätämme itsellämme oikeuden arvioida jokaisen sähköisen asiakirjan ja varmennuspalvelun hyväksyttävyyden tapauskohtaisesti. Jos varmennuspalvelu ei varmenna asiakirjaa hyväksyttävällä tavalla, sinun tulee toimittaa koulutusasiakirjasi virallisesti oikeaksi todistettuna yllä olevien ohjeiden mukaisesti.

Alla olevat ohjeet koskevat hakukierrosta 2018 - 2019. Tämä sivu päivitetään viimeistään 31.1.2020.

Mikäli sinulle jäi vielä kysymyksiä päähaun liitteistä, tutustu vielä näihin usein kysyttyihin kysymyksiin.

Alla olevat ohjeet koskevat hakukierrosta 2018 - 2019. Tämä sivu päivitetään viimeistään 31.1.2020.

Ylläolevat ohjeet eivät koske Bachelor’s Programme in Science -kandiohjelmaa, avoimen yliopiston opintojen perusteella hakevia, siirtohakua ja maisterihakua. Katso lisätietoa näihin hakuihin liittyvien liitteiden toimittamisesta omilta sivuiltaan.