Voit hakea päähaussa suorittamaan alempaa ja ylempää korkeakoulututkintoa Helsingin yliopistossa, jos olet suorittanut jonkin seuraavista tutkinnoista:

 • suomalainen ylioppilastutkinto
 • International Baccalaureate -tutkinto (IB)
 • Eurooppa-koulun European Baccalaureate -tutkinto (EB)
 • Reifeprüfung-tutkinto (RP) tai Deutsches Internationales Abitur (DIA) -tutkinto
 • ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettu ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto (Helsingin yliopistossa ko. tutkinnoksi katsotaan myös tutkinto, joka rinnastetaan nykyiseen tutkintoon, vaikka sen laajuus olisi ollut nykyistä tutkintoa suppeampi)
 • korkeakoulututkinto yliopistossa, ammattikorkeakoulussa tai Maanpuolustuskorkeakoulussa
 • ulkomainen koulutus, joka kyseisessä maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin
 • Cambridge Advanced International Certificate of Education -tutkinto (AICE)
 • muutoin saavutettu korkeakoulukelpoisuus

Hakukelpoinen on myös henkilö, jolla on dekaanin tai kanslerin myöntämä erivapauspäätös joltain aiemmalta vuodelta tai jolle on jo myönnetty vastaavan tasoisen tai tätä ylemmän tutkinnon suoritusoikeus johonkin Helsingin yliopiston tiedekuntaan tai muuhun suomalaiseen tai ulkomaiseen yliopistoon.

Pelkkä suomalaisen lukion päättötodistus ilman ylioppilastutkintoa ei anna hakukelpoisuutta yliopistoon.

Ylioppilastutkinnon tai muun hakukelpoisuuden antavan tutkinnon keväällä 2019 suorittavat voivat hakea vuoden 2019 päähaussa. 

Jos sinulla on jo tutkinnonsuoritusoikeus Helsingin yliopistossa, sinulle ei myönnetä samaan koulutusohjelmaan uutta tutkinnonsuoritusoikeutta.  Tarkista kaikki Helsingin yliopiston entisten tai nykyisten opiskelijoiden uuteen tutkinnonsuoritusoikeuteen liittyvät säännöt erilliseltä sivulta.

Jos olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen tai jos ylioppilastutkintosi valmistuu keväällä 2019, niin sinun ei tarvitse toimittaa siitä todistuskopiota, koska yliopisto saa tiedot suoraan rekisteristä.   

Mikäli olet suorittanut korkeakoulututkinnon vuonna 1995 tai sen jälkeen suomalaisessa yliopistossa, ammattikorkeakoulussa tai Maanpuolustuskorkeakoulussa, tai jos sinulle on myönnetty hakemasi tasoisen tai tätä ylemmän tutkinnon suoritusoikeus johonkin suomalaiseen yliopistoon vuonna 1995 tai sen jälkeen, niin sinun ei tarvitse toimittaa siitä todistuskopiota, vaan yliopisto saa siitä tiedon Opintopolun kautta sähköisestä suoritusrekisteristä.

Tarkista kuitenkin tältä sivulta myös molemmissa yllä mainituissa tapauksissa täytyykö sinun lisäksi osoittaa kielitaitosi.  Huomioithan, että mikäli haet lukion tiedekilpailussa saavuttamasi menestymisen perusteella, sinun tulee toimittaa kilpailumenestyksestäsi todistus.

Sinun täytyy toimittaa jäljennös korkeakoulukelpoisuuden osoittavasta todistuksestasi 10.4.2019 klo 15.00 mennessä, jos hakuperusteesi on jokin seuraavista:

 • ennen vuotta 1990 suoritettu suomalainen ylioppilastutkinto
 • International Baccalaureate -tutkinto (IB)
 • Eurooppa-koulun European Baccalaureate -tutkinto (EB)
 • Reifeprüfung-tutkinto (RP) tai Deutsches Internationales Abitur -tutkinto (DIA)
 • ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettu ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto (Helsingin yliopistossa ko. tutkinnoksi katsotaan myös tutkinto, joka rinnastetaan nykyiseen tutkintoon, vaikka sen laajuus olisi ollut nykyistä tutkintoa suppeampi)
 • ennen vuotta 1995 suoritettu korkeakoulututkinto suomalaisessa yliopistossa, ammattikorkeakoulussa tai Maanpuolustuskorkeakoulussa
 • ulkomaisessa yliopistossa suoritettu korkeakoulututkinto
 • ennen vuotta 1995 myönnetty vastaavan tasoisen tai tätä ylemmän tutkinnon suoritusoikeus johonkin suomalaiseen yliopistoon
 • ulkomaiseen yliopistoon myönnetty vastaavan tasoisen tai tätä ylemmän tutkinnon suoritusoikeus
 • ulkomainen koulutus, joka kyseisessä maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin
 • Cambridge Advanced International Certificate of Education -tutkinto (AICE)
 • muutoin saavutettu korkeakoulukelpoisuus

Jos olet saanut kanslerilta tai tiedekunnalta erivapauden osallistua valintakokeisiin, toimita hakijapalveluihin valokopio päätöksestä.

Mikäli et osoita korkeakoulukelpoisuuttasi vaaditulla tavalla eikä sitä voida todentaa ylioppilastutkintolautakunnan rekisteristä tai Opintopolun kautta sähköisestä suoritusrekisteristä, hakemuksesi hylätään.

Päähaun hakemuksen liitteet tulee toimittaa 10.4.2019 klo 15.00 mennessä Helsingin yliopiston hakijapalveluihin. Hakuvaiheessa liitteiksi kelpaavat kopiot alkuperäisistä todistuksista. Mikäli toimitat hakuvaiheessa vain epäviralliset kopiot sinulta vaadituista liitteistä ja sinut valitaan johonkin Helsingin yliopiston koulutusohjelmista, hyväksyntä on tällöin ehdollinen ja sinun tulee toimittaa opiskelupaikan vastaanottovaiheessa korkeakoulukelpoisuutesi ja kielitaitosi osoittavat sekä mahdolliset tiedekilpailuliitteet meille myös virallisesti oikeaksi todistettuina kopioina. Mikäli et toimita virallisesti oikeaksi todistettuja kopioita sinulta vaadituista asiakirjoista opiskelupaikan vastaanottoaikaan mennessä, menetät opiskelupaikkasi. Katso lisää virallisesti oikeaksi todistamisesta.

Tarkemmat ohjeet liitteiden toimittamisesta päivitetään tälle sivulle helmikuun 2019 loppuun mennessä.

 

International Baccalaureate-, European Baccalaureate- ja Reifeprüfung- / Deutsches Internationales Abitur -tutkintotodistuksia ei tarvitse käännättää.

IB-tutkinnon suorittaneen on toimitettava kopio varsinaisesta tutkintotodistuksestaan (Diploma vuoteen 2012 saakka; The Diploma of the International Baccalaureate vuodesta 2013 lähtien).

RP- tai DIA -tutkinnon suorittaneen on toimitettava kopio nelisivuisesta saksankielisestä tutkintotodistuksesta Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife. Suomenkielinen vastaavuustodistus ei riitä.

Mikäli valmistut keväällä/kesällä 2019, katso myös sinua koskevat lisäohjeet.

Jos suoritat suomalaisen ylioppilastutkinnon keväällä 2019, niin sinun ei tarvitse toimittaa korkeakoulukelpoisuuden osoittavaa liitettä. Tutkinnon ja lukio-opintojen on oltava valmiit viimeistään 6.6.2019. Jos ylioppilastutkintosi ei ole valmistunut 6.6.2019 mennessä, et voi hakea vuoden 2019 päähaussa ylioppilastutkinnon perusteella, etkä voi saada pisteitä ylioppilastutkinnon arvosanoista.

Mikäli olet epävarma ylioppilastutkintosi valmistumisesta, mutta olet myös suorittanut jonkin muun korkeakoulukelpoisuuden antavan tutkinnon, sinun kannattaa toimittaa liite kyseisestä tutkinnosta hakuvaiheessa (10.4.2019 klo 15.00 mennessä). Jos ylioppilastutkintosi kuitenkin valmistuu 6.6.2019 mennessä, niin siitä mahdollisesti saatavat lähtöpisteet otetaan automaattisesti huomioon.

Jos hakuperusteesi on jokin muu tutkinto kuin ylioppilastutkinto ja joka valmistuu vasta hakuajan päättymisen jälkeen, niin sinun täytyy toimittaa hakuvaiheessa (10.4.2019 klo 15.00 mennessä) oppilaitoksen myöntämä virallinen ennakkoarvio. Tutkinnon tulee kuitenkin valmistua viimeistään 12.7.2019, jotta olet hakukelpoinen.

EB- ja IB-tutkintojen sekä Suomessa suoritettujen DIA -tutkintojen lähtöpisteet lasketaan ennakkoarvion perusteella, mikäli siinä on hakukohteen pisteytyksessä käytettävät arvosanatiedot. International Baccalaureate -tutkintoa suorittavan tulee toimittaa Candidate Predicted Grades -ennakkoarvio, jossa on koulun leima. Deutsches Internationales Abitur -tutkintoa suorittavan tulee toimittaa kopio ennakkoon saatavasta tutkintotodistuksen arvosanasivusta.

Jos olet suorittamassa ammatillista perustutkintoa tai muuta korkeakoulukelpoisuuden tuottavaa tutkintoa, niin toimita hakuvaiheessa opintosuoritusote tai muu oppilaitoksen myöntämä todistus, josta käy ilmi, mitä tutkintoa suoritat. Todistuksesta tulee näkyä tutkinnon laajuus ja arvioitu valmistumisaika.

Keväällä tai kesällä 2019 valmistuvien muiden kuin suomalaisten ylioppilaiden valintapäätös tehdään ehdollisena. Mikäli tulet hyväksytyksi, sinun tulee toimittaa 12.7.2019 klo 15.00 mennessä virallisesti oikeaksi todistettu kopio tutkintotodistuksestasi tai IB-tutkinnon tapauksessa lopulliset arvosanat (Diploma Programme (DP) Results). Katso ohjeet lopullisen todistuksen toimittamiseen tämän sivun kohdasta liitteiden toimitustavat ja toimituksen määräaika.

Jos sinulla on voimassa oleva tutkinnonsuoritusoikeus jossain suomalaisessa yliopistossa tai olet suorittanut tutkinnon jossain korkeakoulussa Suomessa, riittää se osoittamaan korkeakoulukelpoisuutesi. Mikäli opinto-oikeus on myönnetty tai olet suorittanut tutkintosi vuonna 1995 tai sen jälkeen, sinun ei tarvitse lähettää jäljennöksiä opintosuoritusotteesta tai tutkintotodistuksesta. Helsingin yliopiston hakijapalvelut saa tiedot suorittamistasi opinnoista Opintopolun kautta sähköisestä suoritusrekisteristä. Niissä poikkeustapauksissa, joissa aikaisempia opintojasi koskevia tietoja ei saada suoritusrekisteristä, sinuun otetaan yhteyttä ja pyydetään täydentämään hakemustasi.

Jos hakuperusteena oleva tutkintosi on suoritettu Suomessa ennen vuotta 1995, sinun on toimitettava siitä jäljennös. Katso lisätietoa liitteiden toimittamisesta kohdasta liitteiden toimitustavat ja toimituksen määräaika.

Huomaathan, että yliopiston tai muun korkeakoulun tutkinnolla hakeminen ei tuota sinulle lähtöpisteitä. Mikäli olet suorittanut ylioppilastutkinnon tai siihen rinnastettavan tutkinnon, merkitse se hakuperustetutkinnoksesi korkeakoulututkinnon sijaan saadaksesi lähtöpisteitä.

Saadaksesi lähtöpisteitä sinun tulee toimittaa todistusliite tämän sivun ohjeiden mukaisesti siitä huolimatta, että olisit toimittanut sen joskus aikaisemmin toiseen hakuun liittyen.

Jos korkeakoulukelpoisuutesi perusteena on ulkomainen koulutus, niin sinun on toimitettava todistuskopion lisäksi virallinen käännös suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, mikäli todistuksen alkuperäinen kieli ei ole mikään näistä. Virallinen käännös voi olla joko oppilaitoksen myöntämä tai virallisen kääntäjän tekemä. Katso tarkempia ohjeita virallisesta käännöksestä omalta ohjesivultaan.

Ulkomailla suoritetun tutkinnon tapauksessa myös kopio Opetushallituksen myöntämästä rinnastuspäätöksestä riittää osoittamaan korkeakoulukelpoisuuden.

Jos olet suorittanut useita korkeakoulukelpoisuuden tuottavia tutkintoja, riittää että toimitat todistuksen yhdestä tutkinnosta. Jos olet suorittanut sekä ylioppilastutkinnon että jonkin muun tutkinnon, sinun kannattaa toimittaa ylioppilastutkinnon tai siihen rinnastettavan tutkinnon (EB-, IB- tai Suomessa suoritettu RP-tutkinto) todistuskopio, koska näistä tutkinnoista on mahdollista saada lähtöpisteitä mutta esimerkiksi ammatillisesta tutkinnosta et niitä saa.

Jos kielitaitoa ei voida tarkistaa ylioppilastutkinnon perusteella, voit joutua osoittamaan sen erikseen. Tarkista hakukohdekohtaiset suomen tai ruotsin kielitaitovaatimukset ja todentamistavat kielitaidon osoittamisen sivulta.

Kielitaidon osoittavien liitteiden toimitustavat ja määräajat ovat samat kuin korkeakoulukelpoisuuden osoittavissa liitteissä.

Joistakin koulutuksista on mahdollista saada opiskelupaikka suorittamatta valintakoetta, jos on menestynyt hyvin lukion tiedekilpailuissa. Tarkat perusteet käyvät ilmi hakukohteiden valintaperusteista. Opiskelupaikan saaminen edellyttää korkeakoulukelpoisuuden saavuttamista ja tiedekilpailutodistuksen toimittamista hakemisen yhteydessä.

Tiedekilpailuliitteiden toimitustavat ja määräajat ovat samat kuin korkeakoulukelpoisuuden osoittavissa liitteissä. Hakulomake pyytää liitteitä hakemuksella antamiesi tietojen mukaan.

Tämä sivu päivitetään helmikuun 2019 loppuun mennessä.

Usein kysytyt kysymykset päivitetään helmikuun 2019 loppuun mennessä.