Hakemuksen liitteet päähaussa

Tällä sivulla kerrotaan, mitkä pohjakoulutukset antavat kelpoisuuden hakea päähaussa Helsingin yliopistoon suorittamaan alempaa ja ylempää korkeakoulututkintoa. Lisäksi sivulla kerrotaan, miten hakukelpoisuuden voi osoittaa päähaussa, kun haet näihin koulutuksiin, ja mitä muita liitteitä sinun tulee mahdollisesti toimittaa.

Alla olevat ohjeet koskevat vuotta 2020.

Jos olet jo suorittanut tai suoritat 15.7.2020 mennessä jonkin alla mainituista yliopistokelpoisuuden tuottavaista tutkinnoista, voit hakea päähaussa keväällä 2020.  

Voit hakea päähaussa suorittamaan alempaa ja ylempää korkeakoulututkintoa Helsingin yliopistossa, jos sinulla on jokin seuraavista:

 • suomalainen ylioppilastutkinto
 • International Baccalaureate -tutkinto (IB)
 • Eurooppa-koulun European Baccalaureate -tutkinto (EB)
 • Reifeprüfung-tutkinto (RP)
 • Deutsches Internationales Abitur (DIA) -tutkinto
 • ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettu ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto (Helsingin yliopistossa ko. tutkinnoksi katsotaan myös tutkinto, joka rinnastetaan nykyiseen tutkintoon, vaikka sen laajuus olisi ollut nykyistä tutkintoa suppeampi.)
 • korkeakoulututkinto yliopistossa, ammattikorkeakoulussa tai Maanpuolustuskorkeakoulussa
 • ulkomainen koulutus, joka kyseisessä maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin
 • Cambridge Advanced International Certificate of Education -tutkinto (AICE)
 • muutoin saavutettu korkeakoulukelpoisuus
 • Helsingin yliopiston dekaanin tai kanslerin myöntämä erivapauspäätös joltain aiemmalta vuodelta
 • myönnetty vastaavan tasoisen tai tätä ylemmän tutkinnon suoritusoikeus johonkin Helsingin yliopiston tiedekuntaan tai muuhun suomalaiseen tai ulkomaiseen yliopistoon

Pelkkä suomalaisen lukion päättötodistus ilman ylioppilastutkintoa ei anna hakukelpoisuutta yliopistoon.

Jos sinulla on jo tutkinnonsuoritusoikeus Helsingin yliopistossa, sinulle ei myönnetä samaan koulutusohjelmaan uutta tutkinnonsuoritusoikeutta. Tarkista kaikki Helsingin yliopiston entisten tai nykyisten opiskelijoiden uuteen tutkinnonsuoritusoikeuteen liittyvät säännöt erilliseltä sivulta.

Kelpoisuus yliopisto-opintoihin tarkistetaan todistuksistasi. Osan tutkinnoista yliopisto voi tarkistaa suoraan sähköisestä suoritusrekisteristä, mutta joistakin tutkinnoista sinua vaaditaan toimittamaan liitteenä todistus. Tarkistathan aina myös, täytyykö sinun toimittaa erillinen todistus kielitaidostasi. Jos todistuksesi on jollain muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, sinun tulee toimittaa todistuksestasi myös virallinen käännös. Jos nimesi tai henkilötunnuksesi on muuttunut todistuksen myöntämisen jälkeen eikä todistuksessa ole muita yhdistäviä henkilötietoja, toimita myös todistus nimen tai henkilötunnuksen muutoksesta.

Mikäli valmistut keväällä/kesällä 2020, katso alla olevien ohjeiden lisäksi myös sinua koskevat lisäohjeet.

Sinun EI tarvitse toimittaa todistusta yliopistokelpoisuudestasi, jos kohdallasi toteutuu jokin seuraavista:

 • Olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen tai ylioppilastutkintosi valmistuu keväällä 2020. (Sinun ei myöskään tarvitse toimittaa todistusta yksittäisistä yo-kokeista tai korotuksista, jos ne on suoritettu vuonna 1990 tai sen jälkeen tai suoritat niitä keväällä 2020.)
 • Olet suorittanut suomalaisen ammatillisen perustutkinnon vuonna 2017 tai sen jälkeen ja olet valmistunut ennen hakuajan päättymistä (1.4.2020).
 • Olet suorittanut suomalaisen ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon vuonna 2018 tai sen jälkeen ja olet valmistunut ennen hakuajan päättymistä (1.4.2020). (Päivitetty 4.3.2020.)
 • Olet suorittanut korkeakoulututkinnon vuonna 1995 tai sen jälkeen suomalaisessa yliopistossa, suomalaisessa ammattikorkeakoulussa tai Maanpuolustuskorkeakoulussa.
 • Sinulle on myönnetty hakemasi tasoinen tai tätä ylemmän tutkinnon suoritusoikeus johonkin suomalaiseen yliopistoon vuonna 1995 tai sen jälkeen.

Sinun täytyy toimittaa hakemuksen liitteenä kopio todistuksestasi, jos kelpoisuutesi perustuu johonkin muuhun kuin yllä mainittuihin asioihin. Katso alempaa tältä sivulta, minkälainen liite sinun tulee tällöin toimittaa.

Huom! Jos olet suorittanut useita korkeakoulukelpoisuuden tuottavia tutkintoja, riittää, että toimitat todistuksen yhdestä tutkinnosta. Kuitenkin suomalaisesta ylioppilastutkinnosta (jos se on suoritettu ennen vuotta 1990), EB-tutkinnosta, IB-tutkinnosta sekä Suomessa suoritetusta RP- tai DIA-tutkinnosta kannattaa aina toimittaa todistuskopio, koska näillä tutkinnoilla on mahdollisuus saada todistuspisteitä ja tulla hyväksytyksi todistusvalinnassa.

Mikäli et osoita korkeakoulukelpoisuuttasi tai kielitaitoasi vaaditulla tavalla annettuun määräaikaan mennessä, hakemuksesi hylätään.

Liitteiden toimituksen määräaika

Hakuvaiheessa liitteiden täytyy olla toimitettuna ennen 8.4.2020 klo 15.00 (UTC+3), jolloin liitteiden toimittamisen aika päättyy.

Jos tulet hyväksytyksi, sinun tulee toimittaa liitteesi (korkeakoulukelpoisuutesi ja kielitaitosi osoittavat sekä mahdolliset tiedekilpailuliitteet) virallisesti oikeaksi todistettuina kopioina ennen 22.7.2020 klo 15.00 (UTC+3).

Liitteiden toimitustavat hakuvaiheessa

Hakuvaiheessa liitteiksi kelpaavat tavalliset kopiot alkuperäisistä todistuksista (skannatut todistukset tai valokopiot). Katso myös tarkentavia ohjeita alempaa.

Voit toimittaa hakemuksesi liitteet hakuvaiheessa 8.4.2020 klo 15.00 mennessä Helsingin yliopiston hakijapalveluille usealla eri tavalla:

 1. Ensisijainen tapa toimittaa vaaditut liitteet on lisätä ne suoraan Opintopolun hakulomakkeen liitteeksi.
 2. Luottamuksellisena sähköpostiviestinä
  Mikäli et pysty toimittamaan liitteitäsi Opintopolun hakulomakkeen liitteeksi, suosittelemme, että toimitat ne meille luottamuksellisena sähköpostiviestinä. Tällöin viestisi sisältö siirtyy meille salattuna eivätkä sivulliset saa ongittua siitä tietoa niin helposti. Noudata luottamuksellisen sähköpostin lähettämiseksi ohjeita, jotka löydät seuraavalta verkkosivulta: Luottamuksellisen sähköpostiviestin lähettäminen hakijapalveluille.
 3. Tavallisena sähköpostiviestinä
  Mikäli et halua toimittaa liitteitäsi luottamuksellisena sähköpostiviestinä, voit omalla vastuullasi toimittaa ne hakijapalveluille myös tavallisena sähköpostiviestinä. Helsingin yliopisto ei vastaa tavallisena sähköpostiviestinä lähetettyjen viestien tietoturvasta.
 4. Jos haluat, voit myös lähettää liitteet postitse tai tuoda ne hakijapalveluiden postilaatikkoon henkilökohtaisesti. Tarkan osoitteen liitteiden lähettämistä tai tuomista varten löydät asiakirjojen toimittamisen sivulta. Mikäli toimitat liitteitä paperilla, kirjoitathan kirjekuoren päälle sanan ”päähaku”.

Huom! Jos haet lääketieteellisten alojen tai oikeustieteen yhteisvalinnoissa ja toimitat liitteet muutoin kuin lataamalla ne hakulomakkeelle, katso lisätietoa alempaa.

Jos sinun täytyy lähettää liitteesi sähköpostilla:

 • Toimita sähköposti liitteineen osoitteeseen hakijan-liitepalvelu@helsinki.fi.
 • Lähetä liitteesi siitä sähköpostiosoitteesta, jonka ilmoitit sähköpostiosoitteeksesi hakulomakkeella, jolla hait Helsingin yliopistoon.
 • Laita viestin otsikoksi ”Päähaun liitteet” ja kirjoita viestikenttään hakukohteesi sekä nimesi.
 • Toimita yhden asiakirjan kaikki sivut yhtenä tiedostona.
 • Nimeä sähköisten liitteiden tiedostot oman nimesi (sukunimi ensin) ja liitteen mukaan esim. "Meikäläinen Matti – tutkintotodistus", "Meikäläinen Matti – kielitesti".
 • Sallitut tiedostomuodot sähköpostia käytettäessä ovat PDF, JPEG, GIF, TIFF ja PNG. Liitteiden maksimikoko sähköpostilla lähetettäessä on yhteensä 5 Mt.

Liitteiden toimitustavat, jos tulet hyväksytyksi

Jos toimitit hakuvaiheessa vain tavalliset kopiot sinulta vaadituista liitteistä ja sinut valitaan johonkin Helsingin yliopiston koulutusohjelmista, hyväksyntäsi on tällöin ehdollinen. Tässä tapauksessa sinun tulee toimittaa opiskelupaikan vastaanottovaiheessa (22.7.2020 klo 15.00 mennessä) liitteesi (korkeakoulukelpoisuutesi ja kielitaitosi osoittavat sekä mahdolliset tiedekilpailuliitteet) meille myös virallisesti oikeaksi todistettuina kopioina.

Mikäli et toimita virallisesti oikeaksi todistettuja kopioita sinulta vaadituista asiakirjoista opiskelupaikan vastaanottoaikaan mennessä, menetät opiskelupaikkasi.

Virallisesti oikeaksi todistetut kopiot tulee yleensä toimittaa postitse, paperisena. Voit myös tulla näyttämään alkuperäiset todistukset hyväksymisen yhteydessä annettavien ohjeiden mukaisesti. Huomioithan, että mikäli tulet valituksi ja sinun tulee toimittaa virallisesti oikeaksi todistettuja asiakirjoja hyväksymisen yhteydessä, on tietyissä maissa suoritettujen tutkintojen osalta noudatettava maakohtaisia erityisvaatimuksia. Maakohtaisten erityisvaatimusten mukaisten koulutusasiakirjojen toimittaminen saattaa olla hidas prosessi, joten aloita niiden hankkiminen hyvissä ajoin – sinun ei tarvitse olla huolissasi, että toimittaisit liitteet liian aikaisin. Sinun voi olla mahdollista käyttää myös sähköisiä varmennuspalveluita asiakirjojen virallisesti oikeaksi todentamiseen.

Tarkentavia ohjeita liitteiden toimittamiseen

 • Jos tutkintotodistuksesi (tai muu liitteesi) koostuu useammasta kuin yhdestä sivusta, sinun tulee toimittaa kopiot sen kaikista sivuista.
 • Älä postita yliopistolle alkuperäisiä tutkintotodistuksia. Liitteitä ei palauteta hakijoille.
 • Liitteiden saapumisesta hakijapalveluihin ei lähetetä sinulle erikseen viestiä.  Saat sähköpostiviestin vasta, kun lähettämäsi liitteet on käsitelty. Huomioithan, että hakuvaiheessa kiireisimpinä aikoina liitteiden käsittelyaika saattaa olla jopa kaksi viikkoa.
 • Jos liitteissäsi on puutteita, sinua pyydetään täydentämään hakemustasi, ja täydennykset on toimitettava annettuun määräaikaan mennessä. Liitteitä koskevat viestit lähetetään hakulomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.
 • Liitteiden tulee olla perillä määräaikana klo 15.00 mennessä; mikäli toimitat liitteet postitse, huomioithan, että ennen määräaikaa päivätty postileima ei riitä.

Yhteisvalintojen erilliset liitteiden toimitusosoitteet

Alla mainitut hakukohteet ovat mukana yliopistojen välisessä valintayhteistyössä. Ensisijainen liitteiden toimitustapa myös niissä on Opintopolun hakulomakkeelle. Jos kuitenkin toimitat hakuvaiheessa liitteitä paperisena postilla, toimitusosoite saattaa olla myös muualle kuin Helsingin yliopistoon.

Lääketieteen sekä hammaslääketieteen yhteisvalinnoissa hakuvaiheessa toimitettavat paperiset liitteet tulee toimittaa siihen yliopistoon, johon haet ensisijaisesti. Muiden yliopistojen ohjeet löydät lääketieteellisten alojen yhteisvalinnan sivulta. Helsingin yliopiston hakukohteet tässä yhteisvalinnassa ovat:

 • Huvudansökan, utbildningsprogrammet i medicin (undervisning på svenska)
 • Päähaku, hammaslääketieteen koulutusohjelma
 • Päähaku, lääketieteen koulutusohjelma (opetus suomeksi)

Oikeustieteellisen alan yhteisvalinnassa hakevien liitteet tarkistetaan Itä-Suomen yliopistossa. Katso tarkemmat ohjeet oikeustieteellisen alan yhteisvalinnan sivulta. Helsingin yliopiston hakukohteet tässä yhteisvalinnassa ovat:

 • Päähaku, oikeusnotaarin koulutusohjelma (Helsinki / Vaasa), suomenkielinen koulutus

International Baccalaureate-, European Baccalaureate- ja Reifeprüfung- / Deutsches Internationales Abitur -tutkintotodistuksia ei tarvitse käännättää.

Mikäli valmistut keväällä/kesällä 2020, katso alla olevien ohjeiden lisäksi myös sinua koskevat lisäohjeet.

International Baccalaureate

Toimita kopio varsinaisesta tutkintotodistuksestasi (Diploma vuoteen 2012 saakka; The Diploma of the International Baccalaureate vuodesta 2013 lähtien).

Voit pyytää International Baccalaureate -organisaatiota toimittamaan arvosanasi myös sähköisesti suoraan Helsingin yliopiston hakijapalveluihin. Tällöin sinun tulee tilata opintosuoritusote (Transcript of Grades) IB-organisaatiolta ja pyytää toimittamaan se Helsingin yliopiston hakijapalveluihin. Jollet valtuuta IB-organisaatiota toimittamaan arvosanatietojasi Helsingin yliopistolle, tulee sinun toimittaa kopio itse. Tässä tapauksessa huomioithan, että mikäli tulet valituksi ja sinun tulee toimittaa virallisesti oikeaksi todistettu kopio varsinaisesta tutkintotodistuksestasi, sinua voivat koskea myös maakohtaiset erityisvaatimukset.

Jos korotat IB-diplomasi arvosanaa keväällä 2020, toimita hakuvaiheessa kopio IB-diplomastasi normaaliin tapaan. Valinnat tehdään hakuvaiheessa toimitettujen todistusten perusteella. Jos et tule sen perusteella hyväksytyksi mutta olet korottanut arvosanojasi, ilmoita korotuksen tuloksesta sähköpostilla osoitteeseen hakijan-liitepalvelu@helsinki.fi ja toimita todistus korotuksesta hakijapalveluihin heti, kun saat tuloksen. Voit toimittaa todistuksen korotuksesta IB-organisaation sähköisen palvelun kautta tai virallisesti oikeaksi todistettuna jäljennöksenä koulun myöntämästä todistuksesta. Voit myös varata ajan ja tulla näyttämään alkuperäistä koulun leimaamaa todistusta korotetusta arvosanasta. Tuloksen täytyy olla Helsingin yliopiston hakijapalveluiden saatavilla viimeistään 22.7.2020 klo 15.00. Jos korotettu arvosanasi oikeuttaa sinut opiskelupaikkaan, korotus otetaan huomioon ja valinnan tulosta korjataan.

European Baccalaureate

Toimita kopio tutkintotodistuksestasi.

Reifeprüfung / Deutsches Internationales Abitur

Toimita kopio nelisivuisesta saksankielisestä tutkintotodistuksesta Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife. Mikäli olet suorittanut tutkinnon Suomessa, sinun tulee lisäksi toimittaa kopio suomenkielisestä vastaavuustodistuksesta. Se ei kuitenkaan riitä yksinään, vaan mukana on aina oltava myös kopio tutkintotodistuksesta.

Jos yliopistokelpoisuutesi osoittava tutkinto on jokin muu kuin suomalainen ylioppilastutkinto ja se valmistuu vasta hakuajan päättymisen jälkeen, sinun täytyy toimittaa hakuvaiheessa (8.4.2020 klo 15.00 mennessä) oppilaitoksen myöntämä virallinen ennakkoarvio. Tämän tutkinnon tulee kuitenkin valmistua viimeistään 15.7.2020, jotta olet hakukelpoinen.

Mikäli olet suorittamassa suomalaista ylioppilastutkintoa, IB- tai EB-tutkintoa tai Suomessa suoritettavaa DIA-tutkintoa, katso lisäksi tarkentavia ohjeita alta.

Jos olet suorittamassa ammatillista perustutkintoa tai muuta kuin edellä mainittua korkeakoulukelpoisuuden tuottavaa tutkintoa, toimita hakuvaiheessa opintosuoritusote tai muu oppilaitoksen myöntämä todistus kuluvalta lukuvuodelta, josta käy ilmi, mitä tutkintoa suoritat. Todistuksesta tulee näkyä tutkinnon laajuus ja arvioitu valmistumisaika, ja siinä tulee olla oppilaitoksen virallinen leima sekä oppilaitoksen edustajan allekirjoitus, nimenselvennys sekä virkanimike. 

Keväällä tai kesällä 2020 valmistuvien muiden kuin suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneiden valintapäätös tehdään ehdollisena. Mikäli tulet hyväksytyksi, sinun tulee toimittaa 22.7.2020 klo 15.00 mennessä virallisesti oikeaksi todistettu kopio tutkintotodistuksestasi.

Katso ohjeet lopullisen todistuksen toimittamiseen tämän sivun kohdasta liitteiden toimitustavat ja toimituksen määräaika. Mikäli suoritat tutkintoasi ulkomailla, katso lisäksi tarkempia ohjeita kohdasta Ulkomaisella tutkinnolla hakevat.

Suomalainen ylioppilastutkinto

Jos suoritat suomalaisen ylioppilastutkinnon keväällä 2020, sinun ei tarvitse toimittaa korkeakoulukelpoisuuden osoittavaa liitettä.

Ollaksesi korkeakoulukelpoinen ylioppilastutkintosi ja lukio-opintojesi on oltava valmiit viimeistään 5.6.2020. Jos ylioppilastutkintosi ei ole valmistunut 5.6.2020 mennessä, et voi hakea vuoden 2020 päähaussa ylioppilastutkinnon perusteella.

Voidaksesi kuitenkin tulla huomioiduksi todistusvalinnassa, sekä ylioppilastutkinnon arvosanat että valmiin ylioppilastutkinnon täytyy näkyä ylioppilastutkintorekisterissä viimeistään 12.5.2020. Yliopisto ei vastaa lukiosta johtuvista suoritustietojen myöhästymisistä. 

Jos käytät kielitaidon todenteena keväällä 2020 suoritettavaa ylioppilastutkintoa, sinun ei tarvitse toimittaa tästä erillistä liitettä. Yliopisto saa tiedon suoritetuista ylioppilastutkinnoista ja arvosanoista ylioppilastutkintolautakunnan rekisteristä.

Mikäli olet epävarma ylioppilastutkintosi valmistumisesta mutta olet myös suorittanut jonkin muun korkeakoulukelpoisuuden antavan tutkinnon, sinun kannattaa toimittaa liite kyseisestä tutkinnosta hakuvaiheessa (8.4.2020 klo 15.00 mennessä). Jos ylioppilastutkintosi kuitenkin valmistuu 12.5.2020 mennessä, siitä mahdollisesti saatavat todistuspisteet otetaan automaattisesti huomioon todistusvalinnassa.

International Baccalaureate

Sinun täytyy toimittaa hakuvaiheessa (8.4.2020 klo 15.00 mennessä) oppilaitoksen myöntämä Candidate Predicted Grades -ennakkoarvio, jossa on koulun leima.

IB-tutkinnosta annettavat todistuspisteet lasketaan ennakkoarvion perusteella, mikäli siinä on hakukohteen pisteytyksessä käytettävät arvosanatiedot.

Keväällä tai kesällä 2020 valmistuvien IB-tutkinnon suorittavien valintapäätös tehdään ehdollisena. Mikäli tulet hyväksytyksi, sinun tulee toimittaa 22.7.2020 klo 15.00 mennessä virallisesti oikeaksi todistettu kopio lopullisista arvosanoista (Diploma Programme (DP) Results).

Katso ohjeet lopullisen todistuksen toimittamiseen tämän sivun kohdasta liitteiden toimitustavat ja toimituksen määräaika. Mikäli suoritat tutkintoasi ulkomailla, katso lisäksi tarkempia ohjeita kohdasta Ulkomaisella tutkinnolla hakevat.  Lopulliset arvosanat voi toimittaa myös IB-organisaation kautta – katso tarkemmat ohjeet kohdasta IB-, EB- ja RP-/DIA -tutkinnot.

Jos et tule ennakkoarvion perusteella hyväksytyksi, mutta lopulliset arvosanasi ovat ennakoitua korkeammat, ilmoita tuloksesta sähköpostilla osoitteeseen hakijan-liitepalvelu@helsinki.fi ja toimita lopulliset arvosanat hakijapalveluihin heti, kun saat tulokset. Voit toimittaa lopulliset arvosanat IB-organisaation sähköisen palvelun kautta tai virallisesti oikeaksi todistettuna jäljennöksenä koulun myöntämästä todistuksesta. Voit myös varata ajan ja tulla näyttämään alkuperäistä koulun leimaamaa todistusta korotetusta arvosanosta. Tuloksen täytyy olla Helsingin yliopiston hakijapalveluiden saatavilla viimeistään 22.7.2020 klo 15.00. Jos korotettu arvosanasi oikeuttaa sinut opiskelupaikkaan, lopulliset arvosanat otetaan huomioon ja valinnan tulosta korjataan.

European Baccalaureate

Sinun täytyy toimittaa hakuvaiheessa (8.4.2020 klo 15.00 mennessä) oppilaitoksen myöntämä virallinen ennakkoarvio arvosanoistasi.

EB-tutkinnosta annettavat todistuspisteet lasketaan ennakkoarvion perusteella, mikäli siinä on hakukohteen pisteytyksessä käytettävät arvosanatiedot.

Keväällä tai kesällä 2020 valmistuvien EB-tutkinnon suorittavien valintapäätös tehdään ehdollisena. Mikäli tulet hyväksytyksi, sinun tulee toimittaa 22.7.2020 klo 15.00 mennessä virallisesti oikeaksi todistettu kopio lopullisesta tutkintotodistuksestasi.

Katso ohjeet lopullisen todistuksen toimittamiseen tämän sivun kohdasta liitteiden toimitustavat ja toimituksen määräaika. Mikäli suoritat tutkintoasi ulkomailla, katso lisäksi tarkempia ohjeita kohdasta Ulkomaisella tutkinnolla hakevat.

Suomessa suoritettu Deutsches Internationales Abitur

Sinun täytyy toimittaa hakuvaiheessa (8.4.2020 klo 15.00 mennessä) kopio ennakkoon saatavasta tutkintotodistuksen arvosanasivusta sekä kopio suomenkielisestä vastaavuustodistuksesta.  Vastaavuustodistus yksinään ei riitä.

DIA-tutkinnosta annettavat todistuspisteet lasketaan ennakkoarvion perusteella, mikäli siinä on hakukohteen pisteytyksessä käytettävät arvosanatiedot.

Keväällä 2020 valmistuvien DIA-tutkinnon suorittavien valintapäätös tehdään ehdollisena. Mikäli tulet hyväksytyksi, sinun tulee toimittaa 22.7.2020 klo 15.00 mennessä virallisesti oikeaksi todistetut kopiot lopullisesta tutkintotodistuksestasi ja vastaavuustodistuksestasi.

Jos sinulle on myönnetty hakemasi tasoinen tai tätä ylemmän tutkinnon suoritusoikeus johonkin suomalaiseen yliopistoon tai olet suorittanut tutkinnon jossain korkeakoulussa Suomessa, riittää se osoittamaan korkeakoulukelpoisuutesi. Mikäli korkeakoulututkintosi on suoritettu Suomessa ennen vuotta 1995, sinun on toimitettava siitä jäljennös. Samoin, mikäli sinulle on myönnetty tutkinnonsuoritusoikeus yliopistoon ennen vuotta 1995, sinun tulee toimittaa läsnäolotodistus, opintosuoritusote tai muu todistus, josta tutkinnonsuoritusoikeus voidaan todentaa. Katso lisätietoa liitteiden toimittamisesta kohdasta liitteiden toimitustavat ja toimituksen määräaika.

Mikäli opinto-oikeus yliopistoon on myönnetty tai olet suorittanut tutkintosi vuonna 1995 tai sen jälkeen, sinun ei tarvitse lähettää jäljennöksiä opintosuoritusotteesta tai tutkintotodistuksesta. Helsingin yliopiston hakijapalvelut saa tällöin tiedot suorittamistasi opinnoista sähköisestä suoritusrekisteristä. Niissä poikkeustapauksissa, joissa aikaisempia opintojasi koskevia tietoja ei saada suoritusrekisteristä, sinuun otetaan yhteyttä ja pyydetään täydentämään hakemustasi.

Huomaathan, että yliopiston tai muun korkeakoulun tutkinnolla hakeminen ei tuota sinulle todistuspisteitä. Mikäli olet suorittanut ylioppilastutkinnon tai siihen rinnastettavan tutkinnon, merkitse myös se hakulomakkeellesi korkeakoulututkinnon lisäksi saadaksesi todistuspisteitä. Saadaksesi todistuspisteitä sinun tulee toimittaa todistus pisteitä tuottavasta tutkinnostasi tämän sivun ohjeiden mukaisesti.

Jos korkeakoulukelpoisuutesi perusteena on ulkomailla suoritettu koulutus, tulee sinun toimittaa kopio tutkintotodistuksestasi.  Siinä tulee olla oppilaitoksen (tai tutkinnon myöntäneen organisaation) virallinen leima, sen edustajan allekirjoitus, nimenselvennys sekä virkanimike.

Mikäli sinulle on myönnetty hakemasi tasoinen tai tätä ylemmän tutkinnon suoritusoikeus ulkomaiseen yliopistoon ja käytät sitä todentamaan korkeakoulukelpoisuutesi, tulee sinun toimittaa läsnäolotodistus, opintosuoritusote tai muu todistus, josta tutkinnonsuoritusoikeus voidaan todeta. Siinä tulee olla oppilaitoksen virallinen leima, sen edustajan allekirjoitus, nimenselvennys sekä virkanimike.

Huomioithan, että sinun on toimitettava todistuskopion lisäksi virallinen käännös suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, mikäli todistuksen alkuperäinen kieli ei ole mikään näistä (poikkeuksena IB, EB, RP ja DIA-tutkinnot). Virallinen käännös voi olla joko oppilaitoksen myöntämä tai virallisen kääntäjän tekemä. Katso tarkempia ohjeita virallisesta käännöksestä omalta ohjesivultaan.

Jos olet suorittanut joko AICE-tutkinnon (AICE diploma) tai A levels -tutkinnon Cambridge Assessmentin järjestämänä, sinun tulee toimittaa ainoastaan skannattu todistuksesi tai ennakkoarviosi hakuvaiheessa. Varmistamme tutkintosi tiedot järjestäjän sähköisestä palvelusta.

Mikäli sinulla on aiemmin saatu Opetushallituksen myöntämä rinnastuspäätös ulkomaisen korkeakoulututkintosi tasosta, voit lähettää kopion myös siitä.  

Huomioithan, että mikäli tulet valituksi ja sinun tulee toimittaa virallisesti oikeaksi todistettuja asiakirjoja hyväksymisen yhteydessä, on tietyissä maissa suoritettujen tutkintojen osalta noudatettava maakohtaisia erityisvaatimuksia. Näitä vaatimuksia tulee aina noudattaa ensisijaisesti. Sinun voi olla mahdollista käyttää myös sähköisiä varmennuspalveluita asiakirjojen virallisesti oikeaksi todentamiseen.

Jos kielitaitoa ei voida tarkistaa suomalaisen ylioppilastutkinnon perusteella tai muun kelpoisuuden perusteena olevan tutkinnon avulla, voit joutua osoittamaan sen erikseen. Tarkista hakukohdekohtaiset suomen tai ruotsin kielitaitovaatimukset ja todentamistavat kielitaidon osoittamisen sivulta.

Kielitaidon osoittavien liitteiden toimitustavat ja määräajat ovat samat kuin korkeakoulukelpoisuuden osoittavissa liitteissä. Katso tarkempia ohjeita kohdasta Liitteiden toimitustavat ja toimituksen määräaika.

Huom! Jos todennat kielitaitosi hakukeväänä valmistuvalla suomalaisella ylioppilastutkinnolla tai sen kokeella, tulee niiden näkyä ylioppilastutkintorekisterissä valmiina seuraavasti:

 • todistusvalinnassa viimeistään 12.5.2020 ja
 • muilla valintatavoilla (esim. valintakoevalinta tai suoravalinta) viimeistään 5.6.2020.

 Yliopisto ei vastaa lukiosta johtuvista suoritustietojen myöhästymisistä.

 

Päivitys 30.3.2020, tarkennettu 2.4.2020:

Suomen yliopistot ovat linjanneet yhteisesti, että Opetushallituksen järjestämien kielitutkintojen peruunnuttua keväällä 2020 koronavirustilanteen vuoksi, annetaan lisäaikaa kielitaidon osoittamiseksi niille hakijoille, jotka olivat ilmoittautuneet näihin kielitutkintoihin viimeistään 18.3.2020. 

Mikäli olit ilmoittautunut Yleiseen kielitutkintoon (YKI) tai Valtionhallinnon kielitutkintoon viimeistään 18.3.2020, liitä ilmoittautumisesta saamasi vahvistus hakulomakkeelle kielitaidon todenteeksi.  Mikäli yritit ilmoittautua valtionhallinnon kielitestiin viimeistään 18.3.2020, mutta tutkintojen järjestäminen oli jo keskeytetty, liitä myös tästä tieto hakulomakkeelle tai lähetä sähköpostia osoitteeseen hakijan-liitepalvelu@helsinki.fi.  Yliopisto voi varmentaa ilmoittautumistiedot suoraan tutkinnon järjestävältä taholta.  Toimita todiste ilmoittautumisestasi viimeistään keskiviikkoon 8.4.2020 klo 15.00 mennessä.  

Mahdollinen valintapäätöksesi tulee olemaan ehdollinen siihen saakka, kunnes pystyt todentamaan kielitaitosi kielikokeella. Kielitaito on todennettava toimittamalla kopio lopullisesta kielitutkinnon todistuksesta viimeistään 15.7.2020 klo 15.00 mennessä. 

Joistakin koulutuksista on mahdollista saada opiskelupaikka suorittamatta valintakoetta, jos on menestynyt hyvin lukion tiedekilpailuissa. Tarkat perusteet käyvät ilmi hakukohteiden valintaperusteista. Opiskelupaikan saaminen edellyttää korkeakoulukelpoisuuden saavuttamista ja tiedekilpailutodistuksen toimittamista hakemisen yhteydessä.

Tiedekilpailuliitteiden toimitustavat ja määräajat ovat samat kuin korkeakoulukelpoisuuden osoittavissa liitteissä. Hakulomake pyytää liitteitä hakemuksella antamiesi tietojen mukaan.

Mikäli sinulle jäi vielä kysymyksiä päähaun liitteistä, tutustu vielä näihin usein kysyttyihin kysymyksiin.