Julkaisutoiminta

Oikeustieteellisen tiedekunnan tutkijat julkaisevat aktiivisesti tieteellisillä foorumeilla ja kustantajilla. Lisäksi oikeustieteellisellä tiedekunnalla on omaa laadukasta julkaisutoimintaa.

Tiedekunnalla on University of Helsinki Faculty of Law Legal Studies Research Papers -sarja Social Science Research Network (SSRN) -sivustolla. Opinnäytteet julkaistaan pääsääntöisesti Helsingin yliopiston HELDA-tietokannassa, jossa julkaistaan myös esimerkiksi oppikirjoja, mukaan lukien vanhojen kirjojen open access versioita.

Helsingin yliopistolla on myös vertaisarvioitu tieteellinen julkaisukanava Helsinki University Press (HUP).

Oikeuden perusteet -julkaisusarja

Vuodesta 2020 eteenpäin oikeustieteellinen tiedekunta on julkaissut teoksia Oikeuden perusteet -kirjasarjassa. Sarjassa on julkaistu yhteensä yli 40 teosta, joista osa on ollut oikeustieteellisten koulutusten valintakokeiden ennakkoaineistona. Teokset sopivat oppikirjoiksi lukioihin, ammattikorkeakouluihin sekä kaikille juridiikan perusteista kiinnostuneille. Teoksia voi tilata Unigrafian Unicontent verkkokirjakaupasta.

Oikeuden perusteet -kirjasarja on tarkoitettu kaikille, joita oikeus ja oikeudelliset kysymykset kiinnostavat.

Forum Iuris

Oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisusarja FORUM IURIS toimi julkaisukanavana pääasiassa tiedekunnan tarpeita palveleville julkaisuille (esim. pääsykoekirjat tms.) vuosina 1999–2020. Forum Iuris -sarjan julkaisuja myy Unigrafian Unicontent verkkokirjakauppa.

Social Science Research Network (SSRN)

Tiedekunnalla on oma tutkimuspaperien sarja Social Science Research Network (SSRN) -sivustolla. Se on Legal Studies Research Paper Series -osion alla ja on nimeltään University of Helsinki Faculty of Law Legal Studies Research Papers Series.

Otamme vastaan äskettäin valmistuneita englanninkielisiä, kansainvälistä huomiota mahdollisesti herättäviä kirjoituksia (sekä julkaistavaksi hyväksyttyjä artikkeleita että työpapereita) henkilöiltä, joilla on kytkös oikeustieteelliseen tiedekuntaan. Julkaisusarjassa julkaiseminen lisää artikkelien näkyvyyttä, sillä ne ovat vapaasti luettavissa ja ladattavissa. Jos haluat lähettää kirjoituksesi julkaistavaksi, ota sähköpostitse yhteyttä julkaisusarjan yhteyshenkilöön/päätoimittajaan Miikka Hiltuseen. Julkaistavaksi lähetetyt kirjoitukset lähetetään edelleen toimituskunnan hyväksyttäväksi.

Lisää tutkittua tietoa oikeudesta
Tiedekunnan tutkijoiden julkaisut Helsingin yliopiston tutkimusportaalissa