Tohtorikoulutus

Oikeustieteellisiin jatkotutkintoihin johtavia koulutusohjelmia ovat tieteellinen tohtorin koulutusohjelma sekä ammatillisesti suuntautuneen lisensiaatin tutkinnon koulutusohjelma. Oikeustieteellisen tiedekunnan tohtorikoulutus tapahtuu Oikeustieteen tohtoriohjelmassa.
Tohtorin tutkinnon suorittaminen

Oikeustieteen tohtoriohjelma tarjoaa korkealaatuisen koulutusohjelman ja erinomaisen ympäristön tohtorikoulutukseen oikeustieteen ja oikeuden tutkimuksen eri aloilla.

Oikeustieteen tohtoriohjelman tavoitteena on, että opiskelija

  • perehtyy syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen
  • saavuttaa valmiudet tutkimusalansa piirissä itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa
  • perehtyy hyvin oman alansa kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin
  • saavuttaa sellaisen yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden tieteenalojen tuntemuksen, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen, sekä vaikuttaa tieteenalansa kehitykseen oman tutkimustyönsä kautta.

Jatkokoulutukseen otetun väitöskirjatutkijan tulee suorittaa jatkokoulutuksen opinnot, osoittaa tutkimusalallaan itsenäistä ja kriittistä ajattelua sekä laatia väitöskirja ja puolustaa sitä julkisesti. Opiskelija voi suorittaa tieteellisen lisensiaatin tutkinnon, kun hän on suorittanut yliopiston määräämän osan tohtorikoulutukseen kuuluvista opinnoista. Kokopäivätoimisesti tohtorin tutkintoa suorittavien tutkinnon suorittamisen tavoiteaika on neljä vuotta. Osa-aikaisesti tohtorin tutkintoa suorittavien tutkinnon tavoiteaika on neljän vuoden kokopäivätoimista opiskelua vastaava aika.

Oikeustieteen tohtorin tutkinto on ensisijainen jatkotutkinto tutkijanuralle aikoville ja muille tutkijankoulutusta tarvitseville. Tohtorin tutkintoa suorittava väitöskirjatutkija voi halutessaan suorittaa tieteellisen lisensiaatin tutkinnon joko välitutkintona tai itsenäisenä tieteellisenä jatkotutkintona (jos aikanaan on saanut suoritusoikeuden vain tieteelliseen lisensiaatin tutkintoon).

Tohtorikoulutuksen rakenne

Koulutusohjelma jakautuu kaikille pakolliseen yleiseen teoreettis-metodologiseen osaan, oppiainekohtaiseen erityiseen osaan sekä tutkijakoulun ja tohtoriohjelman tarjoamaan yleisten valmiustaitojen opetukseen.

Kahtena ensimmäisenä vuonna kehitetään teoreettis-metodologisia valmiuksia, perehdytään tutkimusteeman ja pääaineen kannalta relevanttiin tietoon, harjaannutetaan taitoaineita ja tutkimusetiikkaa. Verkottumista, yhteistä tekemistä ja kiinnittymistä relevantteihin kotimaisiin ja kansainvälisiin tutkimusympäristöihin painotetaan. Kolmantena ja neljäntenä vuonna pääpaino on omassa väitöskirjatutkimuksessa. Tänä aikana osallistutaan tarpeen mukaan myös koulutukseen.

Hakeminen

Lisää tietoa tohtoriopintoihin hakemisesta löydät yliopiston yleisistä ohjeista tohtorikoulutukseen hakeville sekä Oikeustieteen tohtoriohjelman verkkosivuilta.

Yhteystiedot

Opintoneuvontaa antavat

Tiedekunnan tasolla jatkokoulutuksen suunnittelusta, organisoinnista sekä tarpeellisesta ohjeistamisesta vastaavat osaltaan tiedekunnan tutkimustoimikunta sekä etenkin Oikeustieteen tohtoriohjelman johtoryhmä.