Tutkimushenkilöstö

Koonti oikeustieteellisen tiedekunnan tutkijoista. Henkilöiden nimet ovat linkkejä heidän tarkempiin tietoihinsa.
Helsingin yliopiston Henkilöhaku ja yhteystiedot
Tiedekunnan yhteystiedot

Professorit
Antti
Aine
professori
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede

Urheiluoikeus

Ellen
Eftestøl
professori
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede

Ruotsinkielinen siviili- ja kauppaoikeuden professori

DF
Dan
Frände
professori
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede

rikosoikeus, prosessioikeus

Leena
Halila
professori
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede

Varadekaani (viestintä ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus)
Hallinto-oikeus, hallintoprosessioikeus

Marjaana
Helminen
professori
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede

Vertailevan vero-oikeuden professori

MH
Mika
Hemmo
professori
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede


Jaakko
Husa
professori
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede

I do reseach and teach in the following fields: comparative law/legal studies, law and globalisation, comparative legal linguistics, and constitutional studies. In scholarly work I focuse on comparative approach and seek to underline the importance of studying law in context and in a multidisciplinary manner. I serve on the Faculty Committee for Research, Doctoral Programme Steering Committee, Global Governance Law Masters Steering Committee, Faculty Teaching Skills Committee, and Advisory Board of Helsinki University Press.

Timo
Kaisanlahti
työelämäprofessori
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede

Tieteenalat: Tilinpäätösoikeus, oikeustaloustiede

Jukka
Kekkonen
professori
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede

Tieteenalat: oikeushistoria, roomalainen oikeus, vertaileva historian- ja yhteiskuntatutkimus, oikeusvaltion periaatteet ja historia, kriisit ja oikeus

Jan
Klabbers
professori
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede

tieteenalat: kansainvälinen oikeus

Kai
Kokko
professori
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede

Ympäristöoikeus, kestävyysoikeus

Päivi
Korpisaari
professori
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede

Olen viestintäoikeuden professori, jonka toimenkuvaan kuuluu viestintä- ja informaatio-oikeutta koskeva tutkimus ja opetus. Asiantuntemukseeni kuuluvat sananvapaus ja yksityiselämän sekä kunnian suoja, sananvapausrikokset, sananvapauden käyttöön kuuluva korvausvastuu sekä tietosuojaan liittyvät kysymykset. Olen tutkinut myös työntekijän sananvapautta ja lojaliteettivelvollisuutta sekä viranomaisten toiminnan julkisuutta. Perus- ja ihmisoikeuksien sekä eurooppaoikeuden tulkintavaikutus luonnollisesti on olennainen osa viestintä- ja informaatio-oikeudellista tutkimusta.

Olen johtanut Emil Aaltosen säätiön rahoittamaa Henkilötietojen suoja digitalisoituvassa yhteiskunnassa -tutkimusprojektia, TEKESin rahoittaman MyGeoTrust -projektin mobiililaitteiden paiikannuspalveluita koskevan tutkimuksen oikeudellista tutkimusta sekä Suomen Akatemian rahoittaman satelliittipaikannusta ja sen häirintää koskevan INSURE-projektin oikeudellista tutkimusta. Aloitimme vast ikään Business Finlandin rahoittaman Neutral Host Pilot -tutkimushankkeen, jossa johdan datan kerämiseen ja hyödyntämiseen (tietosuoja), taajuussääntelyyn ja kilpailuoikeudellisiin näkökohtiin keskittyvää oikeudellista tutkimusta. Tutkimukseni kohteena on myös se, voidaanko sääntelyllä vähentää yksilöön kohdistuvaa vihapuhetta tai lieventää sen vaikutuksia.

Olen Opettajien akatemian jäsen, tiedekuntamme inspehtori, tiedekuntaneuvoston jäsen ja Helsingin yliopiston oikeusturvalautakunnan puheenjohtaja. Toimin myös tiedekunnan työhyvinvointityöryhmän puheenjohtajana.

Harrastan tennistä, beach volleyta, kuntosalilla käyntiä, musiikkia ja lukemista sekä koiran kanssa lenkkeilyä.

Tieteenalat: viestintäoikeus, informaatio-oikeus, vahingonkorvausoikeus, rikosoikeus, perus- ja ihmisoikeudet

MK
Martti
Koskenniemi
professori
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede
Tuomas
Lehtinen
työelämäprofessori
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede

Työelämäprofessori (asianajajaoikeus)

Päivi
Leino-Sandberg
professori
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede

Päivi Leino-Sandberg is Professor of Transnational European Law, University of Helsinki, and the Director of its Master's Programme in Global Governance Law. She is Deputy Director of the Erik Castrén Institute of International Law and Human Rights where she currently leads two research projects relating to the use of legal expertise in EU law making, transparency and participation. She specializes in EU institutional and constitutional law, and has published in the areas of European administrative law, Economic and Monetary Union and EU external relations.

Pia
Letto-Vanamo
tutkimusjohtaja
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede

dekaani; tieteenalat: oikeushistoria, oikeusvertailu

Tuula
Linna
professori
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede

Prosessioikeus, insolvenssioikeus, kestävyystiede

UL
Ulla
Liukkunen
professori
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede

Tieteenalat: työoikeus, kansainvälinen yksityisoikeus ja oikeusvertailu

Sakari
Melander
professori
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede

Varadekaani (opetusasiat); tutkimusalat: rikosoikeus.

HM
Hans-Wolfgang
Micklitz
professori
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede

Pages

Apulaisprofessorit
Dorota
Gozdecka
apulaisprofessori, toinen kausi
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede

I am an Associate Professor working at the Faculty of Law and with the INEQ initiative. My research focuses on the issues of exclusion of different legal subjects through law and its interpretation. My main research areas are legal theory, human rights law, feminist theory and law and the humanities.

Ida
Koivisto
apulaisprofessori
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede

Hallinto-oikeus, valtiosääntöoikeus, global administrative law

Heikki
Marjosola
apulaisprofessori
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede

Tieteenalat: rahoitusoikeus, arvopaperimarkkinaoikeus, esineoikeus, EU-oikeus, oikeustaloustiede

Jari
Murto
apulaisprofessori
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede

Tieteenalat: työoikeus, sosiaalioikeus

Olli
Norros
apulaisprofessori, toinen kausi
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede

Tieteenalat: Velvoiteoikeus, vahingonkorvausoikeus, vakuutusoikeus, urheiluoikeus, arvopaperimarkkinaoikeus

Yliopistonlehtorit
Dan
Helenius
yliopistonlehtori
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede

Tieteenalat: rikosoikeus ja prosessioikeus

Ari
Hirvonen
yliopistonlehtori
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede, Filosofia

Oikeusfilosofian ja oikeusteorian dosentti

Yleisen oikeustieteen yliopistonlehtori

Oikeustieteen tohtoriohjelman johtaja

Tieteenalat: oikeusteoria, oikeusfilosofia, oikeus- ja yhteiskunta, filosofia, psykoanalyysi, estetiikka.

Martti
Häkkänen
yliopistonlehtori
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede

Tieteenalat: esineoikeus, kiinteistöoikeus, rakentamisoikeus

HL
Heidi
Lindfors
yliopistonlehtori
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede

tieteenalat: insolvenssioikeus, prosessioikeus

Tapani
Lohi
yliopistonlehtori
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede

Tieteenalat: perheoikeus ja jäämistöoikeus

Liisa
Nieminen
yliopistonlehtori
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede

tieteenalat: lääkintä- ja bio-oikeus, valtiosääntöoikeus, eurooppaoikeus, oikeus ja sukupuoli, perus- ja ihmisoikeudet

Jaana
Norio
yliopistonlehtori
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede

Tieteenalat: vakuutusoikeus, kuluttajaoikeus

Ukri
Soirila
yliopistonlehtori
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede

Tieteenalat: Kansainvälinen oikeus, ihmisoikeudet, oikeusteoria
Research areas: International law, human rights, legal theory

PS
Petra
Sund-Norrgård
yliopistonlehtori
Oikeustieteellinen koulutus, Vaasa
Tieteenala Oikeustiede
HT
Hannele
Tolonen
yliopistonlehtori
Oikeustieteellinen koulutus, Vaasa
Tieteenala Oikeustiede
Kristiina
Äimä
yliopistonlehtori
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede

Tutkijatohtorit
SB
Shakila
Bu-Pasha
tutkijatohtori
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede
Massimo
Fichera
akatemiatutkija
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede

I research and teach in the area of legal theory, with particular emphasis on constitutional theory, EU law and the notion of transnational law.

AG
Alexander
Gurkov
tutkijatohtori
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede
MH
Maarten
Hillebrandt
tutkijatohtori
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede, Valtio-oppi, hallintotiede

Maarten Hillebrandt is postdoctoral researcher at the Erik Castrén Institute of International Law and Human Rights where he is involved in a research project on the transparency of EU decision making. He specializes in EU institutional law and politics, and has published on government transparency policy and theory in and beyond the EU. He has previously held positions at the Faculty of Sociology, Bielefeld University, and the Amsterdam Centre for European Law and Governance (ACELG), University of Amsterdam. In addition, he has been a visiting fellow at the Research Centre for the Analysis of Governance and Public Policy in Europe (LAGAPE), University of Lausanne, and the Centre for European Research (CERGU), Gothenburg University. In 2017, he defended a dissertation on the historical development of the access to documents policy of the Council of the EU at the University of Amsterdam. This dissertation was subsequently awarded the annual Van Poelje Prize for the best dissertation in the field of public administration in the Netherlands and Flanders. Maarten's research interests include the policy and politics of information, transparency theory, EU institutional politics, socio-legal research, and informality. In the Academy of Finland-funded research project Transparency in the EU - From Reaction to Manifesto (TrUE, 2017-2021), Maarten focusses on the transparency policy of the Council of the EU and the institutional and social environment in which it comes about.

SH
Samuli
Hurri
yliopistotutkija
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede
HK
Heli
Korkka-Knuts
tutkijatohtori
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede

OTT, VT

Tutkijatohtori, Oikeustieteellinen tiedekunta ja Helsingin yliopiston Kestävyystieteen instituutti (HELSUS)

Rikosoikeus ja kestävyystiede


Visa Anton Julius
Kurki
tutkijatohtori
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede

Toimin Suomen Akatemian tutkijatohtorina oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Tutkin ja opetan varsinkin oikeusteoriaa ja -filosofiaa sekä eläinoikeutta. Opetuskielinäni ovat suomi, ruotsi ja englanti.

FL
Fernando
Losada Fraga
akatemiatutkija
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede
Beata
Mäihäniemi
tutkijatohtori
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede

tutkijatohtori, oikeus ja digitalisaatio, kilpailuoikeus, Legal Tech Lab

RN
Riku Jonni Petteri
Neuvonen
yliopistotutkija
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede, Media- ja viestintätieteet
Tiina
Paloniitty
tutkijatohtori
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede

Tutkijatohtori sekä oikeustieteellisessä tiedekunnassa että HELSUS:issa, kestävyystieteen instituutissa.

MS
Moritz
Scherleitner
tutkijatohtori
Oikeustieteellinen tiedekunta

Postdoctoral researcher

BS
Beatrice
Schutte
tutkijatohtori
Oikeustieteellinen tiedekunta
AT
Antti
Talonen
tutkijatohtori
Oikeustieteellinen tiedekunta
Freek
Van der Vet
yliopistotutkija
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Sosiaalitieteet

Dr. Freek van der Vet is a University Researcher at the University of Helsinki's Erik Castrén Institute of International Law and Human Rights. He is the PI of the "Toxic Crimes" research group on legal activism against wartime environmental destruction (funded by the Academy of Finland and Kone Foundation). You may find more about the project here: https://www.helsinki.fi/en/erik-castren-institute/toxic-crimes-legal-adv.... Furthermore, his research focuses on strategic litigation in international courts, legal mobilization under authoritarianism, and the protection of human rights defenders. His academic work has appeared in Law & Society Review, Europe-Asia Studies, The International Journal of Human Rights, Social & Legal Studies, Human Rights Review, and the Review of Central and East European Law, among others. He is part of the international network "ActInCourts" (Activists in International Courts), an emerging international network of human rights practitioners and scholars who work on the involvement of NGOs and lawyers at international courts around the world. The project is funded by a Canadian Social Sciences and Humanities Research Council Partnership Development Grant. You may find more about our project here: https://lmic.arts.ubc.ca/

Juha
Vesala
yliopistotutkija
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede

Research fields: competition law, intellectual property law, technology law

Tohtorikoulutettavat
JA
Julia
Ahlfors
tohtorikoulutettava
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede
Henna Liisa
Airaksinen
tohtorikoulutettava
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede


EA
Enni
Ala-Mikkula
tohtorikoulutettava
Oikeustieteellinen tiedekunta
MB
Martin
Björklund
tohtorikoulutettava
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede
DB
Dennis
Brouwer
tohtorikoulutettava
Oikeustieteellinen tiedekunta
MF
Mehrnoosh
Farzamfar
tohtorikoulutettava
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede
MG
Maximilian
Granroth
tohtorikoulutettava
Oikeustieteellinen tiedekunta
JH
Jenni Maria
Hakkarainen
tohtorikoulutettava
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede
HH
Hanne
Hirvonen
tohtorikoulutettava
Oikeustieteellinen tiedekunta


MH
Maximilian
Huemer
tohtorikoulutettava
Oikeustieteellinen tiedekunta
SH
Salla Katriina
Hyvönen
tohtorikoulutettava
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede
TH
Tomi
Hämäläinen
tohtorikoulutettava
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Filosofia, Oikeustiede
TK
Tuulia
Karjalainen
tohtorikoulutettava
Oikeustieteellinen tiedekunta
KK
Katariina
Kaura-aho
tohtorikoulutettava
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede, Filosofia
TK
Tero Tuomas
Kivinen
tohtorikoulutettava
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede
TK
Tone
Knapstad
tohtorikoulutettava
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede
KK
Kristiina
Koivukari
tohtorikoulutettava
Oikeustieteellinen tiedekunta
AL
Anna
Lumijärvi
tohtorikoulutettava
Oikeustieteellinen tiedekunta
MM
Marta
Maroni
tohtorikoulutettava
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede, Sosiologia
TM
Teemu
Matikainen
tohtorikoulutettava
Oikeustieteellinen koulutus, Vaasa
Tieteenala Oikeustiede

Pages