Tutkimuksen painoalat

Oikeustieteellinen tutkimus tunnistaa, että oikeustiede liittyy kiistattomasti poliittiseen, taloudelliseen, sosiaaliseen ja oikeudelliseen valtaan. Lainopillinen tutkimus on kasvavassa määrin ongelmalähtöistä tutkimusta, jota tehdään perinteisten oikeustieteellisten alojen rajojen yli. Lain kriittinen analyysi kokee lain, oikeudellisten normien, päättelyn, käytäntöjen ja instituutioiden olevan osa normatiivista ja sosiaalista todellisuutta.

Tutkimuksen nykyvahvuudet koostuvat 1) kansainvälisestä ja eurooppaoikeudesta, 2) yhdistelmästä dogmaattisia, vertailevia, empiirisiä, teoreettisia ja historiallisia lähestymistapoja, 3) ongelmalähtöisestä tutkimuksesta, 4) oikeustieteellisen analyysin panoksesta ideoiden välittämiseen, vastavuoroiseen oppimiseen sekä yleisten inhimillisten elinolosuhteiden kehittämiseen, 5) oikeustieteen tutkimuksen laajasta kansainvälisestä yhteistyöverkostosta.

Nykyiset oikeustieteellisen tiedekunnan tutkimuksen painoalat ovat:

  1. Rajat ylittävä ja globalisoituva oikeus
  2. Kansallinen oikeusjärjestys sekä sen pohjoismaiset piirteet ja eurooppalaiset yhteydet
  3. Oikeus, digitalisaatio ja teknologia
  4. Oikeus ja kestävyys
  5. Oikeus, turvallisuus, hyvinvointi ja yksityisyys
  6. Markkinoiden ja yritystoiminnan oikeudellinen perusta ja sääntely

Tutkimushenkilöstö