Opintojen suorittaminen edellyttää opinto-oikeutta kyseisiin opintoihin. Suurimmalla osalla opiskelijoista on valinnan kautta saatu tutkinnonsuoritusoikeus kandi- ja/tai maisteritutkintoon tai tohtorin tutkintoon. Opetus on suunniteltu siten, että tutkinnot on mahdollista suorittaa lain määrittelemässä tavoiteajassa eli oikeusnotaaritutkinto kolmessa vuodessa, maisteritutkinnot kahdessa vuodessa ja tohtoritutkinto neljässä vuodessa.

Tutkintotavoitteisen opiskelun lisäksi tiedekunnassa voi opiskella myös yksittäisiä opintojaksoja (erillisiä opintoja) ja JOO-opintoja sekä määräaikaisella opinto-oikeudella vaihto-opiskelijana. Tarkemmat tiedot näistä mahdollisuuksista. Huomaathan että oikeustiedettä voi opiskella myös Avoimessa yliopistossa.

Opintojen aikana opintosuunnitelmaa täytyy toisinaan päivittää tai tutkintoa varten varattu opiskeluaika voi joskus lähestyä loppuaan. On myös mahdollista, että olet unohtanut lukuvuosi-ilmoittautumisen. Alla on koottu tietoja opiskelijoille, jotka ovat Etappi-seurannassa, tarvitsevat lisäaikaa tutkinnon loppuun saattamiseksi tai haluavat hakea opinto-oikeuden palauttamista. Alla kerrotaan myös miten opinto-oikeudesta voi luopua.

ETA-kokeen suorittajat löytävät alta tietoa vaatimuksista ja tenttipäivistä.