Matematiikan ja tilastotieteen kurssitarjonta
Tälle sivustolle on koottu matematiikan ja tilastotieteen kurssit, jotka 1.8.2017 alkaen sisältyvät uusiin monitieteisiin koulutusohjelmiin.
Yleisiä ohjeita

Syksyn opetus julkaistaan Sisuun ja kurssisivuille viimeistään kesäkuun lopussa ja kevään opetus viimeistään syyskuun lopussa. Ajankohtaisia tietoja voi tarkistaa erikseen Sisusta.

Alla olevien kurssilistausten lisäksi voit etsiä kursseja myös:

Fall courses are published in Sisu at the end of June, and spring courses are published at the end of September. Check the latest information in Sisu.

In addition to the course lists below, you can search for courses on:

Tenttiminen

Huomaathan että voit myös tenttiä kursseja, joita ei ole Sisussa sopimalla erikseen tentistä ja sen toteutuksesta opettajan kanssa.

Alla olevasta listasta löydät kahden viime vuoden aikana luennoidut kurssit, joita voi olla mahdollista tenttiä sopimalla opettajan kanssa.

Please notice that you can also take exams in courses not found on Sisu by discussing with the responsible teacher beforehand.

Below you can find a listing of all courses lectured in the last two years for which you may negotiate an exam with the teacher.

Mahdollisten tentittävien kurssien lista / The list of possible exams

Kurssitarjonta

Matematiikan perusopinnot

MAT11001 Johdatus yliopistomatematiikkaan 5 op
MAT11002 Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I 5 op

MAT11003 Raja-arvot 5 op
MAT11003 Gränsvärden

MAT11004 Differentiaalilaskenta 5 op
MAT11004 Differentialkalkyl 5 op

MAT11006 Calculus IA: Limits and differentiation 5 op
MAT11007 Calculus IB: Integration 5 op

MAT11016 Optimoinnin perusteet

Matematiikan aineopinnot

MAT22001 Todennäköisyyslaskenta IIa
MAT22002 Todennäköisyyslaskenta IIb
MAT21003 Vektorianalyysi I 5 op
MAT21007 Mitta ja integraali 5 op
MAT21007 Mått och integrationsteori 5 op
MAT21008 Matematiikan kandiseminaari 2 op
MAT21004 Matematiikan proseminaari 2 op
MAT21014 Johdatus logiikkaan I 5 op
MAT21015 Johdatus logiikkaan II 5 op
MAT21020 Vektorianalyysi II 5 op
 

Matematiikan perusopinnot

MAT11005 Integraalilaskenta
MAT11005 Integralkalkyl

MAT11008 Advanced Calculus

Matematiikan aineopinnot

MAT12003 Todennäköisyyslaskenta I 5 op
MAT21010 Algebralliset rakenteet I 5 op
MAT21011 Algebralliset rakenteet II 5 op
MAT21012 Differentiaaliyhtälöt I 5 op
MAT21013 Differentiaaliyhtälöt II 5 op
MAT21017 Elements of set theory/Joukko-opin alkeet 10 op
MAT21019 Matriisilaskennan sovelluksia 5 op
MAT21001 Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II 5 op
MAT22011 Lineaarialgebra ja matriisilaskenta III 5 op
MAT21008 Matematiikan kandiseminaari 2 op
MAT21004 Matematiikan proseminaari 2 op
MAT21002 Sarjat 5 op
MAT21002 Serier 5 op
MAT21002 Series 5 op
MAT21005 Topologia Ia 5 op
MAT21006 Topologia Ib 5 op
MAT11009 Basics of mathematics in machine learning I
MAT11015 Koneoppimisen matematiikan perusteet II

Tilastotieteen perusopinnot

MAT12001 Tilastotiede ja R tutuksi I 5 op
MAT12002 Tilastotiede ja R tutuksi II 5 op 

Tilastotieteen aineopinnot

MAT22001 Todennäköisyyslaskenta IIa 5 op
MAT22002 Todennäköisyyslaskenta IIb 5 op
MAT22006 Yleistetyt lineaariset mallit I 5 op
MAT22007 Tilastotieteen kandiseminaari 4 op
MAT22009 Lineaariset mallit II
MAT22010 Tilastotieteen juuret 5 op
MAT22012 Tilastotieteen työkenttä 5 op
MAT22013 Tilastollinen päättely IIa 5 op
MAT22015 Stokastiset prosessit 5 op

Tilastotieteen perusopinnot

MAT12003 Todennäköisyyslaskenta I 5 op
MAT12004 Tilastollinen päättely I 5 op

Tilastotieteen aineopinnot

MAT22004 Lineaariset mallit I 5 op
MAT22005 Bayesian inference 5 op
MAT22007 Tilastotieteen kandiseminaari 4 op
MAT22010 Tilastotieteen juuret 5 op
MAT22011 Lineaarialgebra ja matriisilaskenta III
MAT22012 Tilastotieteen työkenttä 5 op
MAT22014 Tilastollinen päättely IIb 5 op

The courses in this list have been sorted under related specializations. Please note that students in one specialization can study courses that are listed under other specializations!

MAST30157 Case Studies in Mathematics and Statistics

MAST30001 Master's thesis seminar

MAST31408 Kurkistus kaavojen taakse

Analysis

MAST31002 Functional analysis 10 cr
MAST30132 Introduction to Real and Fourier analysis 5 cr
MAST30136 Functional analysis II

Geometry, Algebra and Topology

MAST31003 Topology II 10 cr

Mathematical Logic

MAST31201 Mathematical logic 10 cr
MAST31205 Finite Model Theory 10 cr
MAST30138 Reading course in the Hilbert Program 5 cr

Mathematical Physics

MAST31042 Navier-Stokes equations I
MAST31043 Navier-Stokes equations II

Applied Analysis

MAST31012 Elliptic partial differential equations 10 cr
MAST31036 Convex analysis and optimization I
MAST31041 Convex analysis and optimization II

Mathematical modelling

LSI33006 Introduction to mathematical biology I
LSI33007 Introduction to mathematical biology II
LSI33002 Evolution and the theory of games I
LSI33008 Evolution and the theory of games II

Mathematics of Imaging

MAST31401 Inverse problems I 5 cr
MAST31405 Inverse problems project work 5 cr
MAST31406 Inverse problems II 5 cr

Stochastics

MAST31701 Probability theory I 5 cr
MAST31702 Probability theory II 5 cr
MAST31706 Stochastic analysis I 5 cr
MAST31710 Stochastic analysis II 5 cr
MAST31712 Stochastic differential equations with applications to biology and finance

Insurance and Financial Mathematics

MAST31910 Financial Economics
MAST30155 Case studies in insurance mathematics

Advanced studies in mathematics can also include advanced statistics courses (see the list Statistics, advanced courses) and courses from Master's Programme in Data Science and Master's Programme in Computer Science.

The courses in this list have been sorted under related specializations. Please note that students in one specialization can study courses that are listed under other specializations!

MAST31901 History of mathematics

MAST30001 Master's thesis seminar

Analysis

MAST31014 Harmonic analysis I
MAST31015 Harmonic analysis II
MAST30143 Introduction to complex analysis 5 cr

Geometry, Algebra and Topology

MAST31005 Algebra II
MAST31025 de Rham theory
MAST31026 Riemannian geometry

Mathematical Logic

MAST30158 Logic and databases
MAST31203 Model theory
MAST31218 Introduction to quantum computation

Mathematical Physics

MAST30130 Introduction to mathematical physics A 5 cr
MAST30131 Introduction to mathematical physics B 5 cr
MAST31040 Coagulation Dynamics
MAST30159 Topics in mathematical physics

Applied Analysis

MAST31010 Partial differential equations I 10 cr
MAST30146 Computational methods I 5 cr
MAST30147 Computational methods II 5 cr

Mathematical modelling

MAST31503 Spatial models in ecology and evolution
MAST31504 Stochastic population models

Insurance and Financial Mathematics

MAST31801 Mathematical finance I 5 cr
MAST31805 Mathematical finance II 5 cr
MAST31911 Life insurance mathematics I
MAST31912 Life insurance mathematics II
MAST30154 Career seminar in insurance mathematics 5 cr

Probabilistic modelling

MAST32005 Spatial modelling and Bayesian inference 5 cr

Advanced studies in mathematics can also include advanced statistics courses (see the list Statistics, advanced courses) and courses from Master's Programme in Data Science and Master's Programme in Computer Science.

MAST30157 Case Studies in Mathematics and Statistics

MAST30003 Master's thesis seminar

MAST30133 Multivariate analysis 5 cr
MAST32001 Computational statistics I 5 cr
MAST32007 Time series analysis I 5 cr
MAST32012 Survival and event history analysis I 5 cr
MAST32015 History of statistics 5 cr
MAST33001 Generalized linear models II 5 cr
MAST33003 Nonparametric and robust methods 5 cr
MAST33004 Robust regression 5 cr

Advanced studies in statistics can also include advanced mathematics courses (see the list Mathematics, advanced courses) and courses from Master's Programme in Data Science and Master's Programme in Computer Science.

MAST30003 Master's thesis seminar

MAST30128 Asymptotic statistical inference 5 cr
MAST32001 Computational statistics 5 cr
MAST32008 Time series analysis II 5 cr
MAST32013 Survival and event history analysis II 5 cr
MAST32015 History of statistics 5 cr

Advanced studies in statistics can also include advanced mathematics courses (see the list Mathematics, advanced courses) and courses from Master's Programme in Data Science and Master's Programme in Computer Science.

MFK-M101A Lukiomatematiikan kertaus 2 op
MFK-201C Symbolinen laskenta I 1 op
MFK-M203B Symbolinen laskenta II 2 op
MFK-M204 Matematiikkaa kaikkialla 5 op
MFK-M205 Matemaattinen ongelmanratkaisu 5 op
MFK-M303 Yliopistomatematiikka aineenopettajan näkökulmasta 5 op
MFK-M310 Johdatus lukuteoriaan ja sen sovelluksiin 5 op
MFK-407 Johdatus matematiikan, fysiikan ja kemian opetukseen 2 op

MFK-M101A Lukiomatematiikan kertaus 2 op
MFK-201B Dynaaminen geometria I 1 op
MFK-M202 Perusopetuksen matematiikka 5 op
MFK-M203A Dynaaminen geometria II 2 op
MFK-M204 Matematiikkaa kaikkialla 5 op
MFK-M205 Matemaattinen ongelmanratkaisu 5 op
MFK-M301 Geometria I 5 op
MFK-M302 Geometria II 5 op
MFK-M306 Ohjelmointi matematiikan opetuksessa 5 op
MFK-407 Johdatus matematiikan, fysiikan ja kemian opetukseen 2 op

MAT20003 Äidinkielen opinnot 3 op (syksy/kevät)
(muut kielet Kielikeskuksen kautta)
MAT20005 Akateemiset taidot 2op
DIGI-A Opiskelijan digitaidot: orientaatio
MAT20016 Latexkurssi 1 op
TKT500031 Tietokone työvälineenä
MFK-M101A Lukiomatematiikan kertaus 2 op