Matematiikan ja tilastotieteen kurssitarjonta

Tälle sivustolle on koottu matematiikan ja tilastotieteen kurssit, jotka 1.8.2017 alkaen sisältyvät uusiin monitieteisiin koulutusohjelmiin.
Yleisiä ohjeita

Syksyn opetus julkaistaan Sisuun ja kurssisivuille viimeistään kesäkuun lopussa ja kevään opetus viimeistään syyskuun lopussa. Ajankohtaisia tietoja voi tarkistaa erikseen Sisusta.

Alla olevien kurssilistausten lisäksi voit etsiä kursseja myös:

Fall courses are published in Sisu at the end of June, and spring courses are published at the end of September. Check the latest information in Sisu.

In addition to the course lists below, you can search for courses on:

Tenttiminen

Huomaathan että voit myös tenttiä kursseja, joita ei ole Sisussa sopimalla erikseen tentistä ja sen toteutuksesta opettajan kanssa.

Alla olevasta listasta löydät kahden viime vuoden aikana luennoidut kurssit, joita voi olla mahdollista tenttiä sopimalla opettajan kanssa.

Please notice that you can also take exams in courses not found on Sisu by discussing with the responsible teacher beforehand.

Below you can find a listing of all courses lectured in the last two years for which you may negotiate an exam with the teacher.

Mahdollisten tentittävien kurssien lista / The list of possible exams

Kurssitarjonta

Matematiikan perusopinnot

MAT11001 Johdatus yliopistomatematiikkaan 5 op
MAT11002 Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I 5 op

MAT11003 Raja-arvot 5 op
MAT11003 Gränsvärden

MAT11004 Differentiaalilaskenta 5 op
MAT11004 Differentialkalkyl 5 op

MAT11006 Calculus IA: Limits and differentiation 5 op
MAT11007 Calculus IB: Integration 5 op

MAT11016 Optimoinnin perusteet

Matematiikan aineopinnot

MAT22001 Todennäköisyyslaskenta IIa
MAT22002 Todennäköisyyslaskenta IIb
MAT21003 Vektorianalyysi I 5 op
MAT21007 Mitta ja integraali 5 op
MAT21008 Matematiikan kandiseminaari 2 op
MAT21004 Matematiikan proseminaari 2 op
MAT21014 Johdatus logiikkaan I 5 op
MAT21015 Johdatus logiikkaan II 5 op
MAT21020 Vektorianalyysi II 5 op
MAT21018 Kombinatoriikka 5 op
 

Matematiikan perusopinnot

MAT11005 Integraalilaskenta
MAT11005 Integralkalkyl

MAT11008 Advanced Calculus

Matematiikan aineopinnot

MAT12003 Todennäköisyyslaskenta I 5 op
MAT21010 Algebralliset rakenteet I 5 op
MAT21011 Algebralliset rakenteet II 5 op
MAT21012 Differentiaaliyhtälöt I 5 op
MAT21013 Differentiaaliyhtälöt II 5 op
MAT21014 Johdatus logiikkaan I 5 op
MAT21015 Johdatus logiikkaan II 5 op
MAT21019 Matriisilaskennan sovelluksia 5 op
MAT21023 Johdatus lukuteoriaan II 5 op
MAT21023 Introduktion till talteori II 5 op
MAT21030 Elements of set theory I 5 op
MAT21031 Elements of set theory II 5 op
MAT21001 Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II 5 op
MAT22011 Lineaarialgebra ja matriisilaskenta III 5 op
MAT21008 Matematiikan kandiseminaari 2 op
MAT21004 Matematiikan proseminaari 2 op
MAT21002 Sarjat 5 op
MAT21002 Serier 5 op
MAT21002 Series 5 op
MAT21005 Topologia Ia 5 op
MAT21006 Topologia Ib 5 op
MAT11009 Basics of mathematics in machine learning I 5 op
MAT11015 Koneoppimisen matematiikan perusteet II 5 op

Tilastotieteen perusopinnot

MAT12001 Tilastotiede ja R tutuksi I 5 op
MAT12002 Tilastotiede ja R tutuksi II 5 op 

Tilastotieteen aineopinnot

MAT22001 Todennäköisyyslaskenta IIa 5 op
MAT22002 Todennäköisyyslaskenta IIb 5 op
MAT22006 Yleistetyt lineaariset mallit I 5 op
MAT22009 Lineaariset mallit II
MAT22010 Tilastotieteen juuret 5 op
MAT22012 Tilastotieteen työkenttä 5 op
MAT22013 Tilastollinen päättely IIa 5 op
MAT22015 Stokastiset prosessit 5 op
MAT22018 Tilastotieteen seminaari 2 op

Tilastotieteen perusopinnot

MAT12003 Todennäköisyyslaskenta I 5 op
MAT12004 Tilastollinen päättely I 5 op

Tilastotieteen aineopinnot

MAT22004 Lineaariset mallit I 5 op
MAT22005 Bayesian inference 5 op
MAT22010 Tilastotieteen juuret 5 op
MAT22011 Lineaarialgebra ja matriisilaskenta III
MAT22012 Tilastotieteen työkenttä 5 op
MAT22014 Tilastollinen päättely IIb 5 op
MAT22018 Tilastotieteen seminaari 2 op

The courses in this list have been sorted under related specializations. Please note that students in one specialization can study courses that are listed under other specializations!

MAST30011 Master's studies seminar I
MAST30012 Master's studies seminar II
MAST30157 Case Studies in Mathematics and Statistics
MAST31408 Kurkistus kaavojen taakse

Analysis

MAST30170 Functional analysis I
MAST30171 Functional analysis II
MAST30132 Introduction to Real and Fourier analysis 5 cr
MAST31016 Sobolev spaces 10 cr
MAST30149 Real analysis IIA
MAST30150 Real analysis IIB

Mathematical Logic

MAST31201 Mathematical logic 10 cr
MAST31206 Dependence Logic

Geometry, Algebra and Topology

MAST31003 Topology II 10 cr
MAST31017 Introduction to differential geometry
MAST31020 Homotopy theory

Mathematical Physics and Probability

MAST31701 Probability theory I 5 cr
MAST31702 Probability theory II 5 cr
MAST31706 Stochastic analysis I 5 cr
MAST31710 Stochastic analysis II 5 cr
MAST31301 Specialization course in mathematical physics: Lie algebras

Inverse Problems and Imaging

MAST31401 Inverse problems I 5 cr
MAST31405 Inverse problems project work 5 cr
MAST31406 Inverse problems II 5 cr

Mathematical Biology

MAST30163 Matematical modelling I
MAST30164 Mathematical modelling II

Insurance and Financial Mathematics

MAST30155 Case studies in insurance mathematics
MAST31802 Risk theory

Advanced studies in mathematics can also include advanced statistics courses (see the list Statistics, advanced courses) and courses from Master's Programme in Data Science and Master's Programme in Computer Science.

The courses in this list have been sorted under related specializations. Please note that students in one specialization can study courses that are listed under other specializations!

MAST31901 History of mathematics

MAST30011 Master's studies seminar I
MAST30012 Master's studies seminar II

Analysis

MAST30143 Introduction to complex analysis 5 cr
MAST30172 Partial differential equations I
MAST30173 Partial differential equations II
MAST30146 Computational methods I 5 cr
MAST30129 Fourier analysis and distributions
MAST31018 Spectral theory

Mathematical Logic

MAST31214 Computability theory
MAST31202 Axiomatic set theory

Geometry, Algebra and Topology

MAST31005 Algebra II
MAST31025 de Rham theory

Mathematical Physics and Probability

MAST30130 Introduction to mathematical physics A 5 cr
MAST30131 Introduction to mathematical physics B 5 cr

Mathematical Biology

MAST31505 Adaptive dynamics

Insurance and Financial Mathematics

MAST31801 Mathematical finance I 5 cr
MAST31805 Mathematical finance II 5 cr
MAST30154 Career seminar in insurance mathematics 5 cr
MAST31804 Tariff theory
MAST31806 Advanced risk theory

Advanced studies in mathematics can also include advanced statistics courses (see the list Statistics, advanced courses) and courses from Master's Programme in Data Science and Master's Programme in Computer Science.

MAST30157 Case Studies in Mathematics and Statistics

MAST30011 Master's studies seminar I
MAST30012 Master's studies seminar II

MAST32001 Computational statistics
MAST32007 Time series analysis I 5 cr
MAST32012 Survival and event history analysis I 5 cr
MAST32015 History of statistics 5 cr
MAST33004 Robust regression 5 cr
MAST33020 Robust multivariate analysis 5 cr

Advanced studies in statistics can also include advanced mathematics courses (see the list Mathematics, advanced courses) and courses from Master's Programme in Data Science and Master's Programme in Computer Science.

MAST30011 Master's studies seminar I
MAST30012 Master's studies seminar II

MAST30128 Asymptotic statistical inference 5 cr
MAST32004 Advanced Bayesian Inference
MAST32006 High dimensional statistics
MAST32008 Time series analysis II 5 cr (The course has been cancelled. If you wish to complete Time series analysis II in academic year 2023-2024, please contact Leena Kalliovirta.)
MAST30210 Design and analysis of experiments and surveys
MAST32013 Survival and event history analysis II 5 cr
MAST32015 History of statistics 5 cr
MAST32016 Statistical methods to handle missing data
MAST30165 Statistical decision theory

Advanced studies in statistics can also include advanced mathematics courses (see the list Mathematics, advanced courses) and courses from Master's Programme in Data Science and Master's Programme in Computer Science.

MFK-M101A Lukiomatematiikan kertaus 2 op (ympäri vuoden)
MFK-M101 Lukiomatematiikan kertaus ja vahvistus 5 op (ympäri vuoden)
MFK-M209 Symbolinen laskenta 2 op
MFK-M204 Matematiikkaa kaikkialla 5 op (ympäri vuoden)
MFK-M205 Matemaattinen ongelmanratkaisu 5 op (ympäri vuoden)
MFK-M303 Yliopistomatematiikka aineenopettajan näkökulmasta 5 op
MFK-M310 Johdatus lukuteoriaan ja sen sovelluksiin 5 op
MFK-407 Johdatus matematiikan, fysiikan ja kemian opetukseen 2 op

MFK-M101A Lukiomatematiikan kertaus 2 op
MFK-M101 Lukiomatematiikan kertaus ja vahvistus 5 op (ympäri vuoden)
MFK-M208 Dynaaminen geometria 2 op
MFK-M207 Koulumatematiikka 5 op
MFK-M204 Matematiikkaa kaikkialla 5 op (ympäri vuoden)
MFK-M205 Matemaattinen ongelmanratkaisu 5 op (ympäri vuoden)
MFK-M301 Geometria I 5 op
MFK-M302 Geometria II 5 op
MFK-407 Johdatus matematiikan, fysiikan ja kemian opetukseen 2 op