Matematiikan ja tilastotieteen osaston yhteistyö

Matematiikan ja tilastotieteen osasto tekee laaja-alaista yhteistyötä matemaattisten alojen opetuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden edistämiseksi.