Matematiikan ja tilastotieteen opiskelu

Matematiikkaa ja tilastotiedettä voit opiskella useassa eri koulutusohjelmassa Helsingin yliopistossa. Tälle sivulle on kerätty hyödyllisiä ohjeita matematiikkaa tai tilastotiedettä opiskeleville ja opiskelusta kiinnostuneelle.

Matematiikan ja tilastotieteen osastolla voit suorittaa matemaattisten tieteiden kandiohjelman. Lisäksi tarjoamme aineenopettajan kandintutkintoa.

Matemaattisten tieteiden kandiohjelma perustuu huippututkimukseen ja palkittuun opettamiseen. Matematiikka on sekä itsenäinen tieteenala että universaali kieli, jolla on kirjoitettu muun muassa tilastotiede, ekonometria ja tietojenkäsittelyteoria – kolme muuta tieteenalaa matemaattisten tieteiden kandiohjelmassa. Matemaattisten tieteiden kandiohjelma jakautuu neljään opintosuuntaan: matematiikkaan, tilastotieteeseen, ekonometriaan ja tietojenkäsittelyteoriaan.

Bachelor's programme in Science on luonnontieteiden monialainen, kansainvälinen kandidaatintutkinto. Se perustuu fysiikan, kemian, matematiikan ja tilastotieteen, tietojenkäsittelytieteen ja datatieteen tutkimukselle, ja tarjoaa monipuoliset valmiudet edetä näiden alojen maisteriohjelmiin.

Bachelor's programme in Science on kokonaan englanninkielinen.

Matematiikan ja tilastotieteen maisteriohjelmat on tarkoitettu kandidaatin tutkinnon tai muun soveltuvan pohjakoulutuksen suorittaneille opiskelijoille. Maisteriohjelmista valmistut filosofian maisteriksi mikä antaa kelpoisuuden myös tohtoriopintoihin.

Ma­te­ma­tii­kan ja ti­las­to­tie­teen mais­te­rioh­jel­ma johdattaa modernin tieteen kiehtovaan maailmaan, joka antaa perustan myös matematiikan ja tilastotieteen sovelluksille.

Maisteriohjelman opintosuuntina ovat matematiikka, sovellettu matematiikka, tilastotiede ja yhteiskuntatilastotiede sekä erikoistumisaloina ovat: analyysi, matemaattinen fysiikka, sovellettu analyysi, todennäköisyysmallinnus, matemaattinen logiikka, matemaattinen mallintaminen, stokastiikka, vakuutus- ja finanssimatematiikka, algebra ja topologia, tilastotiede sekä yhteiskuntatilastotiede.

Maisteriohjelma on monikielinen. Opetus järjestetään englanniksi. Kurssit ja opinnäytteet on myös mahdollista suorittaa suomeksi tai ruotsiksi, ellei opetuksen kannalta ole syytä edellyttää muuta.

Life Science Informatics -maisteriohjelma tarjoaa ainutlaatuisia mahdollisuuksia opiskella Kumpulan, Viikin ja Meilahden kampuksilla HiLIFE-yksikössä, joka tarjoaa alojensa huippututkimukselle erinomaiset ja kansainväliset puitteet. Monitieteisessä ympäristössä on mahdollisuus muovata opintojaan moneen eri suuntaan ja olla mukana ratkomassa luonnontieteiden suuria kysymyksiä tieteenalojen rajapinnassa.

Maisteriohjelma on englanninkielinen.

Teoreettisten ja laskennallisten menetelmien maisteriohjelmassa saat vahvan perustan fysiikan, matematiikan, kemian ja/tai tietojenkäsittelytieteen teoreettisiin menetelmiin, mallinnukseen sekä matemaattiseen ja numeeriseen analyysiin. Koulutusohjelman erityispiirre on mahdollisuus yhdistää opintoja laaja-alaisesti edellä mainituista oppiaineista. Se soveltuu erinomaisesti sekä perustutkimuksen että monenlaisten sovellusten tarpeisiin. 

 

Maisteriohjelma on monikielinen. Opetus järjestetään englanniksi. Kurssit ja opinnäytteet on myös mahdollista suorittaa suomeksi tai ruotsiksi, ellei opetuksen kannalta ole syytä edellyttää muuta.

Datatieteen maisteriohjelmassa hankit syvällisen osaamisen datatieteessä käytetyistä menetelmistä. Datatiede on tietojenkäsittelytieteen ja tilastotieteen nykyaikainen yhdistelmä, joka ratkoo erilaisten aineistojen analysointiin ja käyttöön liittyviä ongelmia niin teollisuudessa kuin monilla tieteenaloillakin. Datatietelijöiden kysyntä kasvaa, kun datan keruu ja analysointi yleistyy kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Opit ymmärtämään menetelmien toimintaperiaatteet, jolloin pystyt niiden soveltamisen lisäksi luomaan ratkaisuja datatieteen uusiin haasteisiin.

Maisteriohjelma on monikielinen. Opetus järjestetään englanniksi. Kurssit ja opinnäytteet on myös mahdollista suorittaa suomeksi tai ruotsiksi, ellei opetuksen kannalta ole syytä edellyttää muuta.

Kiinnostaako sinua opettajan ammatti? Matematiikan, fysiikan tai kemian aineenopettajan kandi- ja maisteriohjelmat ovat erinomainen valinta näistä tieteenaloista, opettamisesta ja ihmisläheisestä työskentelystä kiinnostuneille.

Opettajan kandiohjelmassa on kolme opintosuuntaa: matematiikan opettaja, fysiikan opettaja tai kemian opettaja. Valitset ensimmäiseksi opetettavaksi aineeksesi matematiikan, fysiikan tai kemian. Toiseksi opetettavaksi aineeksi voit valita jonkin toisen näistä kolmesta aineesta tai jonkin kokonaan muun koulussa opetettavan aineen (esim. tietojenkäsittelytiede, biologia tai maantiede).

Aineenopettajana pääset tekemään antoisaa työtä lasten ja nuorten parissa. Työssäsi avaat oppilaillesi ovia uusiin maailmoihin ja autat heitä näkemään, miten matematiikka, fysiikka ja kemia näkyvät kaikkialla ympäristössämme ja kaikissa meissä. Voit myös työskennellä oppilaitosten lisäksi monenlaisissa koulutuksen johtamista, suunnittelua ja kehittämistä sisältävissä tehtävissä. Opintosuuntia on kolme: matematiikan, fysiikan tai kemian opettaja.

Toiseksi opetettavaksi aineeksi voit valita jonkin toisen näistä kolmesta aineesta tai jonkin kokonaan muun koulussa opetettavan aineen (esim. tietojenkäsittelytiede, biologia tai maantiede).

Tohtorikoulutus

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tohtorikoulutus tuottaa uuden sukupolven huippututkijoita. Siksi rekrytoimme lahjakkaimmat ja motivoituneimmat tohtorikoulutettavat. Tutkinto pätevöittää kansainväliselle tutkijanuralle parhaisiin yliopistoihin sekä vaativimpiin yhteiskunnan asiantuntijatehtäviin. Tohtorikoulutus perustuu tiedekunnassa tehtävään tutkimukseen, jota tehdään lukuisissa arvotetuissa kansainvälisissä tutkimusryhmissä, ml. useat Suomen Akatemian huippuyksiköt.

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tohtorintutkinto suoritetaan tohtoriohjelmissa, jotka ovat hakukohteina. Kumpulan kampuksella toimii luonnontieteellinen tutkijakoulu. Lisäksi tiedekunnan tohtorintutkinto on mahdollista suorittaa kahdeksassa muihin tutkijakouluihin kuuluvissa tohtoriohjelmissa.

Tutustu opiskeluun tiedekunnassa

Millaista on opiskelu matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa? Entä opiskelijaelämä? Tutustu tiedekuntamme opiskeluun ja opiskelijan palveluihin täällä!