Matematiikan ja tilastotieteen tutkimus

Matematiikan ja tilastotieteen osaston tutkimustoiminta on monipuolista ja monissa arvioinneissa sen tutkimustyö on saanut korkeimpia pisteitä. Osasto tekee vilkasta yhteistyötä muiden korkeakoulujen sekä monien sektoritutkimuslaitosten kanssa Suomessa ja ulkomailla.

Matematiikan ja tilastotieteen tutkimusta tehdään tutkimusryhmissä, joista jokaisella on omat tutkimuskohteensa ja painopisteensä. Osaston tutkimus on monialaista ulottuen puhtaan matematiikan problematiikasta soveltavaan mallintamiseen ja tieteidenväliset rajat ylittäviin avauksiin.

Teemme tutkimustyhteistyötä sekä Helsingin yliopiston sisällä että kansallisesti ja kansainvälisesti verkostoituen. Järjestämme myös seminaarisarjoja ja kollokvioita, jotka ovat kaikille avoimia. Koordinoimme myös Suomen akatemian inversion-ongelmien tutkimuksen huippuyksikköä. Lisätietoa huippuyksiköstä sekä seminaareistamme ja kollokvioistamme löydät sivun lopusta.

Alta löydät tiiviit kuvaukset tutkimusryhmiemme tutkimuksesta. Klikkaa linkkejä tutustuaksesi ryhmään ja sen tutkimukseen tarkemmin!

Geometrinen analyysi -tutkimusryhmä keskittyy funktioiden ja kuvausten analyysiin sekä osittaisdifferentiaaliyhtälöihin.

Matemaattisen logiikan tutkimusryhmä hyödyntää sekä äärellisiä että äärettömiä maailmoja käyttäen logiikassa kehitettyjä menetelmiä.

Matemaattinen fysiikka -ryhmä tutkii fysiikan ilmiöitä puhtaan matematiikan keinoin. Sovelluskohteisiin kuuluu muun muassa mallintaminen.

Inversio-ongelmien tutkimusryhmän tutkimuskohteena ovat tilanteet ja tapahtumat, joissa ennustetut tulokset ovat tiedossa, mutta niiden aiheuttaja ei. Inversion avulla voi ratkoa monia arkisiakin ongelmia.

Matematiikan opetuksen tutkimusryhmä tähtää entistä parempien yliopistomatematiikan opetus- ja oppimismenetelmien kehittämiseen.

Matemaattinen riskinhallinta –ryhmä käyttää matemaattisia ja tilastollisia metodeja vakuutus- ja rahoitusalan riskien arviointiin ja ymmärtämiseen.

Ympäristötilastotieteen tutkimusryhmä kehittää tilastotieteellisiä metodeja ekologian ja ympäristötieteiden tarpeisiin.

Probabilistisen päättelyn laboratorio on erikoistunut probabilistiseen päättelyyn, tekoälyyn ja koneoppimiseen. Erityisenä tutkimuskohteena ovat simulaatiopohjaiset metodit ja niiden sovellukset.

Robustit tilastot ja aikasarja-analyysit -ryhmä keskittyy datapohjaisten tilastollisten mallien tutkimukseen, kuten regressio- ja aikasarjamallinnukseen.

Tilastollinen genetiikka ja populaatiogenetiikka -ryhmä tutkii laskennallisten ja tilastollisten menetelmien käyttöä genetiikan tutkimuksessa.

Elinaika- ja tapahtumahistoria-analyysin tutkimusryhmä on erikoistunut elämän- ja tapahtumahistorian tutkimuksen ja siinä tarvittavien metodien suunnitteluun

Inversio-ongelmien ja kuvantamisen huippuyksikkö

Matematiikan ja tilastotieteen osasto koordinoi Suomen akatemian In­ver­sio­mal­lin­nuk­sen ja ku­van­ta­mi­sen huippuyksikköä. Huippuyksikön tutkimus keskittyy matemaattisten kuvantamis- ja mallinnustekniikoiden kehittämiseen. Painopistealueita tutkimuksessa ovat lääketieteellinen kuvantaminen, geofysikaaliset tieteet ja avaruustutkimus sekä matemaattisten mallinnusten kehittäminen kaukokartoituksen ja ympäristö- ja ilmastotutkimuksen tarpeisiin.

Seminaarit ja kollokviot

Matematiikan ja tilastotieteen osasto järjestää säännöllisesti avoimia seminaareja ja kollokvioita. Tilaisuuksissa käsittelemme osaston uusimpia tutkimuslöydöksiä ja mielenkiintoisimpia tutkimusalojen virtauksia.