Matematiikan ja tilastotieteen tutkimus
Matematiikan ja tilastotieteen osaston tutkimustoiminta on monipuolista ja monissa arvioinneissa sen tutkimustyö on saanut korkeimpia pisteitä. Osasto tekee vilkasta yhteistyötä muiden korkeakoulujen sekä monien sektoritutkimuslaitosten kanssa Suomessa ja ulkomailla.

Matematiikan ja tilastotieteen tutkimusta tehdään tutkimusryhmissä, joista jokaisella on omat tutkimuskohteensa ja painopisteensä. Osaston tutkimus on monialaista ulottuen puhtaan matematiikan problematiikasta soveltavaan mallintamiseen ja tieteidenväliset rajat ylittäviin avauksiin.

Teemme tutkimustyhteistyötä sekä Helsingin yliopiston sisällä että kansallisesti ja kansainvälisesti verkostoituen. Järjestämme myös seminaarisarjoja ja kollokvioita, jotka ovat kaikille avoimia. Koordinoimme myös Suomen akatemian inversion-ongelmien tutkimuksen huippuyksikköä. Lisätietoa huippuyksiköstä sekä seminaareistamme ja kollokvioistamme löydät sivun lopusta.

Alta löydät tiiviit kuvaukset tutkimusryhmiemme tutkimuksesta. Klikkaa linkkejä tutustuaksesi ryhmään ja sen tutkimukseen tarkemmin!

Matematiikan ja tilastotieteen tutkimusryhmät
Inversio-ongelmien ja kuvantamisen huippuyksikkö

Matematiikan ja tilastotieteen osasto koordinoi Suomen akatemian In­ver­sio­mal­lin­nuk­sen ja ku­van­ta­mi­sen huippuyksikköä. Huippuyksikön tutkimus keskittyy matemaattisten kuvantamis- ja mallinnustekniikoiden kehittämiseen. Painopistealueita tutkimuksessa ovat lääketieteellinen kuvantaminen, geofysikaaliset tieteet ja avaruustutkimus sekä matemaattisten mallinnusten kehittäminen kaukokartoituksen ja ympäristö- ja ilmastotutkimuksen tarpeisiin.

Seminaarit ja kollokviot

Matematiikan ja tilastotieteen osasto järjestää säännöllisesti avoimia seminaareja ja kollokvioita. Tilaisuuksissa käsittelemme osaston uusimpia tutkimuslöydöksiä ja mielenkiintoisimpia tutkimusalojen virtauksia.