Geotieteiden ja maantieteen tutkimuslaboratoriot ja -asemat
Geotieteiden ja maantieteen osastolla on modernit tutkimuslaboratoriot ja laajat aineistotietokannat, tutkimusasemia sekä kansallinen seisminen havaintoasemaverkko.
Tutkimuslaboratoriot

Geoinformatiikan laboratorio sijaitsee Kumpulan kampuksella Physicumissa ja se koostuu neljästä muunneltavasta opetus- ja työskentelytilasta. Tiloja voidaan yhdistellä avattavien väliseinien avulla eri tavoin kurssien ja työpajojen tarpeiden mukaisesti. Laboratoriotilat on varustettu siten, että jokaisella työpisteellä on pöytätietokone ja laboratoriosta riippuen 1–2 näyttöä. Jokaisessa laboratoriotilassa on myös kiinteä dataprojektori tai älytaulu sekä äänentoistolaitteet. Työpisteitä on opettajien työpisteet mukaan lukien kaikkiaan 46 kappaletta (12+12 ja 11+11).

Ohjelmistot

Geoinformatiikan laboratoriossa ylläpidetään laajaa valikoimaa alan ohjelmistoja, jotka koostuvat sekä alan markkinajohtajista että avoimen lähdekoodin ohjelmistoista. Laboratoriossa on valmiudet geoinformatiikan perusopetuksen lisäksi mm. laajamittaiseen kaukokartoituksen menetelmien opiskeluun, aineistojen käsittelyyn ja kaupunkisuunnitteluun. Laboratoriossa on ohjelmistojen avulla valmiudet tukea opiskelijoita ja tutkijoita monipuolisesti työn kaikissa eri vaiheissa, alkaen aineiston keräämisestä kentällä, purkamisesta erilaisista laitteista (GPS, GNSS, UAV, mittalaitteet), analysoinnista ja päättyen tulosten julkaisemiseen.

Ohjelmistoja ovat mm.

  • ArcGis ja ArcGis Pro
  • MapInfo
  • Erdas Imagine
  • ENVI+IDL
  • Pix4D
  • Microstation
  • QGis
  • SagaGis

Aineistot

Geotieteiden ja maantieteen osaston henkilökunnalla ja opiskelijoilla on pääsy laajaan joukkoon erilaisia kotimaisia paikkatietoaineistoja ja projektien tuottamia tietovarantoja.

Käyttöoikeudet ja lataustavat vaihtelevat aineistoittain, mutta valtaosa on käytettävissä tieteellisen tutkimuksen tekoon ja/tai opiskeluun yliopiston tietokoneilla. Julkaisuoikeus aineistojen pohjalta laadittuihin karttaesityksiin tulee lähes poikkeuksetta pyytää aineistontuottajilta erikseen.

HelLabs on geofysiikan, ympäristötutkimuksen ja mineraologian laboratoriokokonaisuus. HelLabs tarjoaa analytiikkapalveluita sekä laajat mahdollisuudet fysikaalisiin ja kemiallisiin analyyseihin.

 

Lue lisää HelLabsin toiminnasta HelLabsin sivuilta (englanniksi).

The BioGeoClimate Modelling Lab keskittyy Maapallon spatiaalisiin ja temporaalisiin mallinnuksiin erityisesti biogeografian, geomorfologian ja klimatologian tutkimusaloilla.

Lue lisää toiminnasta BioGeoClimate Modelling Labin sivuilta (englanniksi).

Earth Change Observation Laboratory tutkii etenkin eteläisen pallonpuoliskon fysikaalisia, biologisia ja yhteiskunnallisia muutoksia kaukokartoitusmenetelmien avulla.

Lue lisää Earth Change Observation Laboratoryn sivuilta (englanniksi).

NOW (New and old world) -tietokanta sisältää kattavan aineiston nisäkäsfossiiliaineiston, joka kattaa sekä Euroopan että Pohjois-Amerikan mantereilta.

Lue lisää NOW-tietokannan aineistoista (englanniksi).

Taitan tutkimusasema

Taitavuorten tutkimusasema (Taita Research Station) on Kenian Taitavuorilla sijaitseva Helsingin yliopiston monitieteinen tutkimusasema. Vuonna 2011 avattua asemaa hallinnoi Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan geotieteiden ja maantieteen osasto. Taitan tutkimusasema ympäristö toimii luonnon laboratoriona, joka sopii hyvin esimerkiksi luonnontieteellisten, yhteiskunnallisten, ekologian ja evoluutiobiologian, kasvi- ja eläinsystematiikan ja mikrobiekologian tutkimushankkeiden kohdealueeksi.