Geologian ja geofysiikan tutkimusohjelman henkilöstö

Tältä sivulta löydät henkilöstömme tiedot.
Professorit
Apulaisprofessorit
Akatemiatutkijat
Yliopistonlehtorit
Yliopisto-opettajat
Tutkijatohtorit
Tohtorikoulutettavat
Laboratoriohenkilöstö
Tutkimusohjelman yhteistyötahot
Aiemmat jäsenet

Juha Karhu, eläköitynyt 2019 (yhteys: juha.karhu@helsinki.fi)

Johanna Salminen