Geoinformatiikan laboratorio

Geoinformatiikka keskittyy alueellisen, paikkaan sidotun tiedon tehokkaaseen tuottamiseen, analysointiin ja visualisointiin, sekä näihin liittyvään menetelmäkehitykseen. Se on menetelmällinen tutkimusala, joka hyödyntää ja kehittää paikkatietotekniikkaa ja kaukokartoitusmenetelmiä.  Maantieteessä ja geotieteissä geoinformatiikan menetelmiä sovelletaan esimerkiksi ympäristön muutoksien seurannan ja mallinnuksen tutkimukseen, sekä alueiden käytön suunnitteluun.

Geotieteiden ja maantieteen laitoksella on käytettävissä laaja joukko erilaisia tutkimusta ja opetusta tukevia geoinformatiikan resursseja. Monet laitteista, ohjelmistoista ja aineistoista ovat vapaasti kaikkien laitoksen opiskelijoiden ja henkilökunnan käytettävissä, osan käyttö on rajattu vain tietyille projekteille.

Geoinformatiikan laboratorio sijaitsee Physicumissa ja se koostuu neljästä muunneltavasta opetus- ja työskentelytilasta. Tiloja voidaan yhdistellä avattavien väliseinien avulla eri tavoin kurssien ja työpajojen tarpeiden mukaisesti. Laboratoriotilat on varustettu siten, että jokaisella työpisteellä on pöytätietokone ja laboratoriosta riippuen 1–2 näyttöä. Jokaisessa laboratoriotilassa on myös kiinteä dataprojektori tai älytaulu sekä äänentoistolaitteet. Työpisteitä on opettajien työpisteet mukaan lukien kaikkiaan 46 kappaletta (12+12 ja 11+11).

Geoinformatiikan laboratoriossa ylläpidetään laajaa valikoimaa alan ohjelmistoja, jotka koostuvat sekä alan markkinajohtajista että avoimen lähdekoodin ohjelmistoista. Laboratoriossa on valmiudet geoinformatiikan perusopetuksen lisäksi mm. laajamittaiseen kaukokartoituksen menetelmien opiskeluun, aineistojen käsittelyyn ja kaupunkisuunnitteluun. Laboratoriossa on ohjelmistojen avulla valmiudet tukea opiskelijoita ja tutkijoita monipuolisesti työn kaikissa eri vaiheissa, alkaen aineiston keräämisestä kentällä, purkamisesta erilaisista laitteista (GPS, GNSS, UAV, mittalaitteet), analysoinnista ja päättyen tulosten julkaisemiseen.

Ohjelmistoja ovat mm.

ArcGis ja ArcGis Pro
MapInfo
Erdas Imagine
ENVI+IDL
Pix4D
Microstation

QGis
SagaGis

Geotieteiden ja maantieteen osaston henkilökunnalla ja opiskelijoilla on pääsy laajaan joukkoon erilaisia kotimaisia paikkatietoaineistoja ja projektien tuottamia tietovarantoja.

Käyttöoikeudet ja lataustavat vaihtelevat aineistoittain, mutta valtaosa on käytettävissä tieteellisen tutkimuksen tekoon ja/tai opiskeluun yliopiston tietokoneilla. Julkaisuoikeus aineistojen pohjalta laadittuihin karttaesityksiin tulee lähes poikkeuksetta pyytää aineistontuottajilta erikseen.