Geotieteiden ja maantieteen osaston tutkimuslaboratoriot ja -asemat

Geotieteiden ja maantieteen osaston laboratoriot jakautuvat ympäristö- ja mineralogian laboratoriokokonaisuuksiin. Ympäristölaboratoriot keskittyvät etupäässä liuosanalytiikkaan ja mineralogian laboratorioissa tutkitaan kiinteitä materiaaleja.