Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta myöntää 1.1.2017 alkaen tutkintotodistuksia jatkuvalla aikataululla. Kun olet suorittanut kaikki pääaineesi tutkintovaatimusten mukaiset opinnot, voit valmistua matemaattis-luonnontieteellisestä tiedekunnasta luonnontieteiden kandidaatiksi, filosofian maisteriksi, lisensiaatiksi tai tohtoriksi. Valmistuessasi saat tiedekunnalta todistuksen suorittamastasi tutkinnosta.