Valmistuminen

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta myöntää 1.1.2017 alkaen tutkintotodistuksia jatkuvalla aikataululla. Kun olet suorittanut kaikki pääaineesi tutkintovaatimusten mukaiset opinnot, voit valmistua matemaattis-luonnontieteellisestä tiedekunnasta luonnontieteiden kandidaatiksi, filosofian maisteriksi, lisensiaatiksi tai tohtoriksi. Valmistuessasi saat tiedekunnalta todistuksen suorittamastasi tutkinnosta.

 Luonnontieteiden kandidaatiksi voi valmistua, kun on:

 1. Suorittanut tutkintoon kuuluvat pakolliset opinnot.

 2. Saanut kokonaisuusmerkinnät pää- ja sivuaineista sekä muut opinnot - kokonaisuudesta.

 3. Suorittanut vähintään 180 op sellaisia opintoja, jotka voi sisällyttää tutkintoon.
   

Filosofian maisteriksi voi valmistua, kun on:

 1. Suorittanut pääaineen syventävät opinnot ja pro gradu -tutkielma on hyväksytty.

 2. Saanut kokonaisuusmerkinnät syventävistä opinnoista ja muut opinnot - kokonaisuudesta.

 3. Suorittanut vähintään 120 op opintoja, joita ei ole sidottu toiseen tutkintoon.
   

Filosofian lisensiaatiksi tai tohtoriksi voi valmistua, kun on:

 1. Suorittanut pääaineen jatko-opinnot ja lisensiaatintutkielma/väitöskirja on hyväksytty.

 2. Saanut kokonaisuusmerkinnät jatko-opinnoista.

 3. Suorittanut vähintään 60 op jatko-opintoja, joita ei ole sidottu toiseen tutkintoon.

 

Ilmoittaudu läsnä- tai poissaolevaksi opiskelijaksi siksi lukukaudeksi, jona tutkinto myönnetään. Poissaolevalle tutkintotodistus voidaan myöntää siinä tapauksessa, että kaikki tutkintoon kuuluvat opinnot on suoritettu ja kirjattu rekisteriin edeltävän lukukauden aikana.

Kokonaisuusmerkinnät. Opiskelijan on varmistettava, että hänen suorittamansa pää- ja sivuaineopinnot sekä muut opinnot on kirjattu Oodiin opintokokonaisuuksiksi.  

Opiskelijan on tarkistettava opintojensa ja opintokokonaisuuksiensa arvosanat. Opiskelijalla on ennen tutkintotodistuksen pyytämistä oikeus tehdä korjauspyyntö arvosanoista opintokokonaisuudesta merkinnän antaneelle laitokselle.

Kandidaatiksi valmistuva saa sähköpostitse Kandipalautekyselyn. Kysely on osa valmistumista ja se on tarkoitus täyttää ennen tutkintotodistuksen saamista. Kyselyyn vastaamalla voit vaikuttaa yliopiston toimintatapoihin koulutuksen laadun kehittämiseksi. Kaikki kandipalautekyselyn täyttäneet saavat noutaa Kumpulan opiskelijapalveluista Helsingin yliopiston mukin.

Valmistumispäivä on se päivämäärä, jolloin tutkintotodistuspyyntö otetaan vastaan ja kaikkien tutkintoon vaadittavien opintojen todetaan olevan kunnossa.

Toimitusaika on noin 2-3 viikkoa todistuspyynnön jättämisestä. Ruuhka-aikoina kesä- ja joulukuussa toimitusaika voi olla pidempi.

Tutkintotodistuksen voit noutaa Kumpulan opiskelijapalveluista. Mikäli et pääse noutamaan todistusta, voidaan todistus postittaa sinulle todistuspyyntölomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen. Todistus lähetetään 2. luokan kirjeenä. Todistuspyyntölomakkeessa sinun tulee ilmoittaa, noudatko valmiin todistuksen opiskelijapalveluista vai postitetaanko todistus. Mikäli todistus katoaa tai vaurioituu postissa, siitä voi saada tilalle ainoastaan jäljennöksen, ei uutta alkuperäistä todistusta.

Todistuspyynnöt käsitellään saapumisjärjestyksessä ja todistuspyynnön käsittelyä ei voi kiirehtiä.  Huomaathan myös, että todistuspyyntöjä ei käsitellä 25.6. - 31.7.2018.

Valmistuminen kevätlukukaudella

Mikäli jätät tutkintotodistuspyynnön 24.6.2018 mennessä, valmistumispäiväksi tulee tutkintotodistuspyynnön jättöpäivä, edellyttäen että kaikki opintosi ovat tutkintoa varten kokonaisuuksina rekisterissä 31.7. mennessä sekä olet ilmoittautunut läsnä- tai poissaolevaksi kevätlukukaudelle 2018.

Jos toimitat tutkintotodistuspyynnön 25.6.-31.7.2018, valmistumispäiväksi tulee 31.7.2018 ja todistus toimitetaan vasta elokuussa. 

Pyynnöstä tutkintotodistuksesta saa maksullisen jäljennöksen. Jäljennös maksaa 8 €. Mikäli haluat todistuksestasi jäljennöksen, lähetä pyyntösi kumpula-student@helsinki.fi ja maksa tilaamasi jäljennökset etukäteen. Kopio maksukuitista on liitettävä jäljennöspyyntöön.

Käytä maksaessasi seuraavia maksutietoja:

Maksun saaja: Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

 • Nordea FI23 1660 3000 0777 20

Jos maksat ulkomaalaisen pankin kautta, on Swift-koodi seuraava: NDEAFIHH.

Viitenumero: 99113238
Käytä ehdottomasti viitettä.

Käännökset: Tiedekunta ei 1.1.2016 jälkeen anna käännöksiä tutkintotodistuksista. Lisätietoa tutkintotodistusten käännöksistä.

Luonnontieteiden kandidaateiksi, filosofian maistereiksi, lisensiaateiksi ja tohtoreiksi valmistuneille järjestetään kaksi kertaa vuodessa valmistumisjuhla (14.6.2018 ja 19.12.2018), johon ovat tervetulleita kyseisen lukukauden aikana valmistuneet. Kutsu lähetetään valmistuneille tutkintotodistuksen yhteydessä tai sähköpostin välityksellä noin kuukautta ennen juhlaa. Muista kirjata toimiva sähköpostiosoitteesi tutkintotodistuspyyntölomakkeelle niin, että kutsu tavoittaa sinut myös valmistumisesi jälkeen. Valmistumisjuhlasta lisätietoa Flammassa.

 

MAIS­TE­RI- JA TOH­TO­RI­PRO­MOO­TIO

Filosofisen tiedekunnan promootiot järjestetään yleensä kolmen tai neljän vuoden välein. Helsingin yliopiston filosofinen tiedekunta vietti 97. juhlallista maisteri- ja tohtoripromootiotaan 25. -27.5.2017. Filosofisen tiedekunnan muodostavat humanistinen, matemaattis-luonnontieteellinen, farmasian, bio- ja ympäristötieteellinen ja kasvatustieteellinen tiedekunta.

 

ALUM­NI­VER­KOS­TO
Toivomme sinun pitävän yhteyttä tiedekuntaamme ja laitokseesi myös valmistumisesi jälkeen.

Rekisteröitymällä yliopiston alumniverkostoon saat sähköpostiisi neljä kertaa vuodessa ilmestyvän uutiskirjeen yliopiston ajankohtaisista tapahtumista ja tutkimuksesta. Verkostoon kuuluu jo monta sataa tiedekunnastamme valmistunutta.

Yliopiston Työelämään -sivustolta löytyy mm. Urapalvelut, joka  tarjoaa työnhaun tueksi koulutus- ja ohjauspalveluja myös vastavalmistuneille ja alumneille.

Onnittelut valmistumisesi johdosta!