Aineenopettajan koulutus

Tiedekunnassa koulutetaan tutkivia ja uutta kehittäviä matematiikan, fysiikan, kemian ja maantiedon opettajia. Erilaisilla aineyhdistelmillä voit pätevöityä useamman aineen opettajaksi ja se on myös suositeltavaa. Koulutus antaa mahdollisuuden sijoittua myös lukuisiin muihin opetusalan asiantuntijatehtäviin.

Aineenopettajan koulutuksen tavoitteena on utelias, itseohjautuva, innostava ja yhteisöllinen opetusalan ammattilainen. Hänellä on laaja ymmärrys matematiikan ja luonnontieteiden nykytutkimuksesta, sen luonteesta ja merkityksestä kestävän kehityksen ja muiden yhteiskunnallisten ja globaalien haasteiden kannalta. Valmistuneen aineenopettajan pedagoginen osaaminen, kognitiiviset opetustaidot ja modernin opetusteknologian käyttö perustuvat uusimpaan oppimisen tutkimukseen.

Aineenopettajan opintojen aikana suoritat kattavasti omien opetettavien aineidesi kursseja ainelaitoksilla sekä opettajan pedagogiset opinnot Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksella. Lisäksi opintoihisi kuuluu opetusharjoittelujaksoja kouluissa.

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan lapsille, nuorille ja opettajille suunnatun LUMA-toiminnan myötä sinulle tarjoutuu mahdollisuus ohjata lapsia ja nuoria esimerkiksi tiedekerhoissa ja opetuslaboratorioissa ja rakentaa näin ammattitaitoasi käytännössä myös harjoittelujaksojen ulkopuolella.

Matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opettajiksi pätevöityneet työllistyvät pääasiassa yläkouluihin ja lukioihin, mutta myös muihin oppilaitoksiin sekä tiedeopetuksen ja -viestinnän kehittämistehtäviin. Aineenopettajakoulutuksessa on mahdollista suorittaa myös jatko-opinnot SEDUCE-tohtoriohjelmassa ja tehdä opetusalan tutkimusta.

Opettajan pedagogiset opinnot

Koulutustarjonta