Valmistuminen

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta myöntää 1.1.2017 alkaen tutkintotodistuksia jatkuvalla aikataululla. Kun olet suorittanut kaikki pääaineesi tutkintovaatimusten mukaiset opinnot, voit valmistua matemaattis-luonnontieteellisestä tiedekunnasta luonnontieteiden kandidaatiksi, filosofian maisteriksi, lisensiaatiksi tai tohtoriksi. Valmistuessasi saat tiedekunnalta todistuksen suorittamastasi tutkinnosta. Kandidaatiksi ja maisteriksi valmistuvien ohjeet ja todistuspyynnöt löydät Opiskelijan ohjeista.

Filosofian lisensiaatiksi tai tohtoriksi voi valmistua, kun on:

  1. Suorittanut pääaineen jatko-opinnot ja lisensiaatintutkielma/väitöskirja on hyväksytty.

  2. Saanut kokonaisuusmerkinnät jatko-opinnoista.

  3. Suorittanut vähintään 60 op jatko-opintoja, joita ei ole sidottu toiseen tutkintoon.

 

Ilmoittaudu läsnä- tai poissaolevaksi opiskelijaksi siksi lukukaudeksi, jona tutkinto myönnetään. Poissaolevalle tutkintotodistus voidaan myöntää siinä tapauksessa, että kaikki tutkintoon kuuluvat opinnot on suoritettu ja kirjattu rekisteriin edeltävän lukukauden aikana.

Kokonaisuusmerkinnät. Opiskelijan on varmistettava, että hänen suorittamansa opinnot on kirjattu Oodiin opintokokonaisuuksiksi.  

Opiskelijan on tarkistettava opintojensa ja opintokokonaisuuksiensa arvosanat. Opiskelijalla on ennen tutkintotodistuksen pyytämistä oikeus tehdä korjauspyyntö arvosanoista opintokokonaisuudesta merkinnän antaneelle laitokselle.

Valmistumispäivä on se päivämäärä, jolloin tutkintotodistuspyyntö otetaan vastaan ja kaikkien tutkintoon vaadittavien opintojen todetaan olevan kunnossa.

Toimitusaika on noin 2-3 viikkoa todistuspyynnön jättämisestä. Ruuhka-aikoina kesä- ja joulukuussa toimitusaika voi olla pidempi.

Tutkintotodistuksen voit noutaa Kumpulan opiskelijapalveluista. Mikäli et pääse noutamaan todistusta, voidaan todistus postittaa sinulle todistuspyyntölomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen. Todistus lähetetään 2. luokan kirjeenä. Todistuspyyntölomakkeessa sinun tulee ilmoittaa, noudatko valmiin todistuksen opiskelijapalveluista vai postitetaanko todistus. Mikäli todistus katoaa tai vaurioituu postissa, siitä voi saada tilalle ainoastaan jäljennöksen, ei uutta alkuperäistä todistusta.

Valmistuminen syyslukukaudella 2018

  • Voit valmistua syyslukukauden aikana, kun olet jättänyt tutkintotodistuspyynnön 31.12.2018 mennessä.
  • Mikäli haluaa tutkintotodistuksen vuoden loppuun mennessä, tulee todistuspyyntö jättää 30.11. mennessä.
  • Tutkintotodistuksia ei käsitellä 17.12.18 – 4.1.19 välisenä aikana. Todistuspyynnön voi kuitenkin jättää kyseisenä ajanjaksona, mutta valmistumispäiväksi tulee silloin joulukuussa jätettyihin todistuspyyntöihin 31.12.2018 ja todistus toimitetaan tammikuun aikana.
  • Tammikuussa 2019 todistuspyynnön jättäneet saavat valmistumispäiväkseen tutkintotodistuspyynnön jättöpäivän.

Varaathan riittävästi aikaa opintosuoritusten ja -kokonaisuuksien rekisteröintiin.

Pyynnöstä tutkintotodistuksesta saa maksullisen jäljennöksen. Jäljennös maksaa 8 €. Mikäli haluat todistuksestasi jäljennöksen, lähetä pyyntösi kumpula-student@helsinki.fi ja maksa tilaamasi jäljennökset etukäteen. Kopio maksukuitista on liitettävä jäljennöspyyntöön.

Käytä maksaessasi seuraavia maksutietoja:

Maksun saaja: Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

  • Nordea FI23 1660 3000 0777 20

Jos maksat ulkomaalaisen pankin kautta, on Swift-koodi seuraava: NDEAFIHH.

Viitenumero: 99113238
Käytä ehdottomasti viitettä.

Käännökset: Tiedekunta ei 1.1.2016 jälkeen anna käännöksiä tutkintotodistuksista. Lisätietoa tutkintotodistusten käännöksistä.

Luonnontieteiden kandidaateiksi, filosofian maistereiksi, lisensiaateiksi ja tohtoreiksi valmistuneille järjestetään kaksi kertaa vuodessa valmistumisjuhla (14.6.2018 ja 19.12.2018), johon ovat tervetulleita kyseisen lukukauden aikana valmistuneet. Kutsu lähetetään valmistuneille tutkintotodistuksen yhteydessä tai sähköpostin välityksellä noin kuukautta ennen juhlaa. Muista kirjata toimiva sähköpostiosoitteesi tutkintotodistuspyyntölomakkeelle niin, että kutsu tavoittaa sinut myös valmistumisesi jälkeen. Valmistumisjuhlasta lisätietoa Flammassa.

 

MAIS­TE­RI- JA TOH­TO­RI­PRO­MOO­TIO

Filosofisen tiedekunnan promootiot järjestetään yleensä kolmen tai neljän vuoden välein. Helsingin yliopiston filosofinen tiedekunta vietti 97. juhlallista maisteri- ja tohtoripromootiotaan 25. -27.5.2017. Filosofisen tiedekunnan muodostavat humanistinen, matemaattis-luonnontieteellinen, farmasian, bio- ja ympäristötieteellinen ja kasvatustieteellinen tiedekunta.

 

ALUM­NI­VER­KOS­TO
Toivomme sinun pitävän yhteyttä tiedekuntaamme ja laitokseesi myös valmistumisesi jälkeen.

Rekisteröitymällä yliopiston alumniverkostoon saat sähköpostiisi neljä kertaa vuodessa ilmestyvän uutiskirjeen yliopiston ajankohtaisista tapahtumista ja tutkimuksesta. Verkostoon kuuluu jo monta sataa tiedekunnastamme valmistunutta.

Yliopiston Työelämään -sivustolta löytyy mm. Urapalvelut, joka  tarjoaa työnhaun tueksi koulutus- ja ohjauspalveluja myös vastavalmistuneille ja alumneille.

Onnittelut valmistumisesi johdosta!